!

Kunszt György magyar

Tudástár · 12 kapcsolódó alkotó · 1 kapcsolódó könyv

Nemférfi

Képek 1

Könyvei 7

Kunszt György: Nihil és ámen
Kunszt György: A hagyomány jövője – Prolegomena
Kunszt György: Építéstudomány és építésiparosítás
Kunszt György – Klein Rudolf: Peter Eisenman
Kunszt György: Értékválság az építészetben és a modern szakralitás
Kunszt György: Identitásom és végső kérdéseim
Kunszt György: A tudományos kutatás logikai modellezése és tematikai irányítás

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Gutenberg tér

Antológiák 1

Kőszegi Lajos (szerk.): Nietzsche-tár

Népszerű idézetek

Szelén>!

Az állami építőipar műszaki fejlődésének meggyorsítása, a műszaki kutatási munka hatékonyságának növelése érdekében az Építésügyi Minisztérium 1948-ban létesítette az Építéstudományi Intézetet, megindítva ezzel a szervezett, állami építési kutatás megteremtésének folyamatát. Az eltelt 20 év alatt az építésügyi kutatás és annak szervezete jelentősen fejlődött, a különböző szakterületeinek megfelelően új kutatóintézetek jöttek létre, egyes termelő szervek, vállalatok kutatással, műszaki fejlesztéssel foglalkozó részlegeket alakítottak. Az építésügy valamennyi területén végbement jelentős fejlődés elérésében döntő része volt a kutatásnak. A kutatóintézetek számos feladat megoldásával segítették elő elsősorban az építőipar és az építőanyagipar műszaki színvonalának emelését, az építésiparosítást, melynek átfogó előremozdítása a kutató szervezet legfontosabb gyakorlati feladatát jelentette és jelenti még a jövőben is. Ez a kötet az építésiparosítás szempontjából kívánja bemutatni – elsősorban az ÉVM felügyelete alá tartozó területet illetően – az építési kutatás 20 évét. A kutató szervezet kialakulásának leírása után foglalkozik az iparosított építésmódokkal, a legfontosabb szakágak, tevékenységkörök rendjében tekinti át a kutatás teljesítményeit.

Szelén>!

nek keretében felölei a településtervezést szolgáló kutatásoktól kezdve az építőanyagtermeléssel, a szerkezetgyártással, a szakiparral kapcsolatos kutatásokat, egészen a műszaki tájékoztatás módszereinek fejlesztését célzó kutatásokig. Megkísérli bemutatni azt a sokoldalú munkát, amellyel ma a kutatás már áthatja az építés minden területét és szakaszát. Végül egy-egy tanulmánnyal vázolja az építéstudományi alapkutatások történetét, átfogó értékelést ad a kifejtett teljes tevékenységről. A társadalom egyre növekvő anyagi és kulturális szükségletei az építési igények fokozódásában is jelentkeznek, melyet az építőipar csak akkor tud kielégíteni, ha a termelés növelése, a műszaki színvonal emelése – a tudomány és technika legújabb eredményeinek hatékony alkalmazása útján – biztosítható.