!

Kövecses Zoltán

Tudástár · 1 kapcsolódó alkotó

Könyvei 21

Kövecses Zoltán: A metafora
Országh László – Magay Tamás – Futász Dezső – Kövecses Zoltán: Angol-magyar kéziszótár
András T. László – Kövecses Zoltán: Magyar-angol szlengszótár
Kövecses Zoltán: Magyar szlengszótár
András T. László – Kövecses Zoltán: Angol-magyar szlengszótár
Futász Dezső – Kövecses Zoltán – Országh László: Magyar-angol nagyszótár
Kövecses Zoltán – Benczes Réka: Kognitív nyelvészet
Kövecses Zoltán: Angol-magyar kifejezéstár A-Z
Kövecses Zoltán: Magyar-angol kifejezéstár A-Z
Kövecses Zoltán – Tóth Marianne – Babarci Bulcsú: A Picture Dictionary of English Idioms 1. – Emotions

Szerkesztései 2

Kövecses Zoltán – Benczes Réka – Séllyei Julianna (szerk.): Angol-magyar nyelvvizsgaszótár
Kövecses Zoltán (szerk.): Angol-magyar kisszótár / English-Hungarian Dictionary

Fordításai 1

Kövecses Zoltán: A metafora

Antológiák 1

Ladányi Mária – Vladár Zsuzsa – Hrenek Éva (szerk.): Nyelv – társadalom – kultúra

Népszerű idézetek

deaxx P>!

Különböző társadalmi csoportok jól meghatározható sztereotípiákkal bírnak magukról és a kívülállókról. Az előbbiek általában kedvezőek, míg a csoporton kívüliekkel szemben megfogalmazott sztereotípiák legtöbbje negatív, és előítéleteket generál, ami miatt akár veszélyesek is lehet. Igen sok, sztereotípiára alapozott előítélet létezik minden társadalomban, például a cigányokkal, a homoszexuálisokkal vagy akár a vidékiekkel szemben. Hasonlóképp, a másik oldal szemszögéből is léteznek sztereotípiákra alapozott előítéletek a magyarokkal, a heteroszexuálisokkal vagy a fővárosiakkal szemben is. A példák azt sejtetik, hogy az előítéletek strukturált ellentétek formájában alakulnak ki, mindig az adott csoport perspektívájából kiindulva.
A sztereotípián alapuló előítéletek metonimikus volta egyértelmű: a TAG A KATEGÓRIA HELYETT fogalmi metonímiáról beszélhetünk a legtöbb esetben. Mindez azt jelenti, hogy a legtöbb sztereotípiánál egy adott kategória bizonyos tagjain keresztül férünk hozzá az egész kategóriához. A sztereotípiaalapú kategorizációnak az a gyengéje (és veszélye), hogy minden tagot ugyanúgy kezelünk, noha óriási különbségek lehetnek az egyes tagok között. Ez a fajta kategorizáció, amely alapvetően metonímiaalapú, átsiklik az egyes tagok felett, és a kategóriát – hamisan – homogénnek láttatja.

75. oldal, 5. fejezet - Fogalmi kereten belüli megfelelések: A metonímia - 3. Kultúra, kogníció és metonímia - 3.2. Kulturális sztereotípiák

deaxx P>!

Geeraerts és Grondelaers (1995) felhívják a figyelmet, hogy az európai-amerikai kultúrkörben (Magyarországot is ideértve) a DÜH (és általánosan az érzelmek) konceptualizációja arra a Hippokratésznak tulajdonított, a középkorban széles körben elterjedt elméletre vezethető vissza, miszerint négy testnedvünk – a nyirok, a fekete epe, a sárga epe, illetve a vér – nemcsak testünk alapvető működését irányítja, hanem érzelmeinket is. Az elmélet szerint a négy testnedv eloszlása ugyanakkor a személyiségünket is meghatározza (tehát szangvinikus, melankolikus stb. személyiség kialakulásához vezet), és a betegségekre való hajlamunkra, illetve azok kezelésére (pl. vércsapolás) is hatással van. Mindebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a testnedv-elmélet az európai klasszikus-középkori kulturális kontextus egyik alapvető jellemzője volt, amelynek hatása volt a düh, mint (nyomás alatt álló) tartályban lévő folyadék európai konceptualizációjának kialakítására.

108. oldal - 4. A metafora kultúrák közötti különbségeinek okai, 4.1. Eltérő tapasztalás, 4.1.1. Eltérő kontextusok, Kulturális kontextus

Kapcsolódó szócikkek: Hippokratész · kultúra · metafora · pszichológia · személyiség
deaxx P>!

A kognitív nyelvészet egyik legalapvetőbb állítása a metaforával kapcsolatban az, hogy a metafora nemcsak a nyelvben van jelen, hanem számos más területen is: gondolkodásunkban, társadalmi és kulturális jelenségekben, testi tapasztalatainkban és az agy neurális felépítésében. Ezek szerint a metafora egy olyan
– nyelvi
– fogalmi
– társadalmi és kulturális
– testi
– idegi
jelenség, amely egyszerre van jelen az összes felsorolt területen.

89. oldal, 6. fejezet - Fogalmi keretek közötti megfelelések: a metafora - 2. A fogalmi metafora fontosabb tényezői - 2.11. Kulturális modellek

Kapcsolódó szócikkek: metafora · nyelvészet