Idézetek 2

Barbár>!

A nyugatnémet politikai vezetés hitelét a szovjet propaganda azzal igyekezett gyengíteni, hogy Nyugat-Németországot a nácizmus örököseként festette le, olyan „revansista” államként, amelyben náci háborús bűnösök töltenek be politikai kulcspozíciókat. Ezt a vonalat követte a többi kommunista ország propagandája is. Az Izraellel való kapcsolatok látványos javulása azonban megrendíteni látszott ennek a retorikának a hitelét.

105. oldal

1 hozzászólás
Barbár>!

A párt- és állami szervek, valamint a velük együttműködő titkosszolgálatok mindenekelőtt a zsidó felekezetet, illetve a felekezethez kapcsolódó intézményeket vonták teljes ellenőrzésük alá. Az ellenőrzés elsődleges eszköze – mint a bevezetőben erről már szó esett – a pártállami nómenklatúra rendszer volt, ami állami hozzájáruláshoz kötötte a fontosabb felekezeti tisztségek betöltését.

306-307. oldal