!

Kovács András

Tudástár · 9 kapcsolódó alkotó · 17 film

Könyvei 6

Kovács András: A Kádár-rendszer és a zsidók
Kovács András – Kiss András – Landi Anna: Miért ne dohányozzunk?
Czanik Balázs – Kovács András: Édesburgonya
Szentiday Klára – Dávid Lajos – Kovács András – Bársony István: Mikroelektronikai érzékelők
Kovács András – Kovács Andrásné: Üdvözlet Zalaegerszegről régi képeslapokon
Karády Viktor – Kovács András – Sanders Iván – Várdy Péter – Kende Péter: Zsidóság az 1945 utáni Magyarországon

Szerkesztései 2

Kovács András – Barna Ildikó (szerk.): Zsidók és zsidóság Magyarországon 2017-ben
Kovács András (szerk.): Jeles napok, népszokások

Fordításai 2

Elke Lopes: Ezoterikus nemeskőgyógyászat
Herman van der Wee: A lefékezett jólét

Illusztrálásai 2

Carlo Carretto: Kerestem és megtaláltam
Kovács Zoltán Vilmos: Szitakötő Dávid, a költő

Népszerű idézetek

Barbár>!

A nyugatnémet politikai vezetés hitelét a szovjet propaganda azzal igyekezett gyengíteni, hogy Nyugat-Németországot a nácizmus örököseként festette le, olyan „revansista” államként, amelyben náci háborús bűnösök töltenek be politikai kulcspozíciókat. Ezt a vonalat követte a többi kommunista ország propagandája is. Az Izraellel való kapcsolatok látványos javulása azonban megrendíteni látszott ennek a retorikának a hitelét.

105. oldal

1 hozzászólás
Barbár>!

A párt- és állami szervek, valamint a velük együttműködő titkosszolgálatok mindenekelőtt a zsidó felekezetet, illetve a felekezethez kapcsolódó intézményeket vonták teljes ellenőrzésük alá. Az ellenőrzés elsődleges eszköze – mint a bevezetőben erről már szó esett – a pártállami nómenklatúra rendszer volt, ami állami hozzájáruláshoz kötötte a fontosabb felekezeti tisztségek betöltését.

306-307. oldal