!

Kőszegi Lajos

Könyvei 4

Kőszegi Lajos: Gyémántfűrész-szútra
Kőszegi Lajos: Ne légy távol!
Kőszegi Lajos: Florilegium
Kőszegi Lajos: Emékkönyv / Memorybook

Szerkesztései 7

Kőszegi Lajos (szerk.): Nietzsche-tár
Kőszegi Lajos (szerk.): A műemlékvédelem alapjai
Kőszegi Lajos – Várhegyi Miklós (szerk.): Galagonya magyarok
Kőszegi Lajos – Várhegyi Miklós (szerk.): Barokk és Maulbertsch
Kőszegi Lajos – Várhegyi Miklós (szerk.): Elmész
Kőszegi Lajos (szerk.): Athenaeum-tár
Kőszegi Lajos (szerk.): Jókai Mór

Népszerű idézetek

aled>!

…az élet csúcspontja, a halál megértése és mélységesen mély, teljes elfogadása.

2 hozzászólás
aled>!

A magányt kevesen bírják ki. Egyedül lenni annyi, mint kettesben maradni Istennel. Kettesben maradni a Fiú igéivel.

3 hozzászólás
aled>!

Hamvas Béla az inotai hőerőmű-építkezésen raktáros lett, ez volt a külső, s ami akkor nem volt látható: amikor csak raktári munkája engedte, lopva olvasott, fordított, írt. A félig kihúzott asztalfiókban mindig ott volt a nyitott könyv, a jegyzetfüzet, a toll. Szanszkritül és héberül tanult, a raktárosi munka mellett éjszaka és hajnalban Az ősök nagy csarnoka fordításait készítette: Védák, Sankhya karika, Sepher Jezirah, Kathaka upanisad, Buddha beszédei… Ha a világ őrült, az embernek még nem kell feltétlenül megbolondulnia.

Kapcsolódó szócikkek: Hamvas Béla
aled>!

Evola szerint betegségéről és haláláról rengeteg ostobaságot hordtak össze (a kutatások alapján megállapítható, hogy esete „atipikus”, valószínőleg pszichogén vonásokkal bír). Nietzsche „…halálát mások halálával vagy tragédiájával kell összefüggésbe hozni, akik közül néhányan ismertek a nyilvánosság előtt, mint Weininger, Michelstaedter, talán Hölderlin is […] mind hasonló úton jártak. Mindőjükre a Szent átkozottak kifejezést lehetne használni.
Ők pontosan a 'felemelkedés a felemelkedéséért' nyugati képviselői, amit a tradicionális tanítás nagy szellemi veszélynek tekintett, mint egy olyan utat, amely nem produkál sem Szabadokat, sem Megszabadultakat, hanem nagyon gyakran leláncolt titánokat és 'ördöngösöket'. Az 'Ördöngösök' valójában Dosztojevszkij regényének a címe, ahol a nietzschei elgondolások kiegészítőül szolgáló gondolatok találhatók. Dosztojevszkijnél azonban jobban látható egy mozzanat, ami Nietzschénél csupán következményeiben árulja el magát; azaz tisztábban látszik, hogy az emberbe valami természetfeletti beolvasztásnak az akarása az, ami a krízist előidézi. De ugyanilyen módon kell felfogni azt a belső erőt, amely lehetővé teszi Nietzsche 'integrális nihilizmus'-át és a 'felemelkedést a felemelkedéséért': ez valami olyannak a beépítésére irányuló erőfeszítés, ami végső fokon 'nem erről a földről való'.”

Kapcsolódó szócikkek: Friedrich Nietzsche · Julius Evola
aled>!

HIDEG-HEGY. A Bakonyban áll, szikár és csupasz, rideg és terméketlen, állandóan fú a szél, mintha a Bakony minden vihara itt gyülekezne. Ide az inotai, a Hideg-hegy alatti erőmű-építkezésre 1951-ben érkezett Hamvas Béla. A szentendrei gyümölcsfák kertésze csak itt talált minimális megélhetést nyújtó munkát. A kor kollektív őrületében, a politikai gyanakvás légkörében korábbi egzisztenciájában nem rejtőzhetett tovább, be kellett lépnie a földi pokolba, az erőműépítés barakk-világába. A hangszóró reggel hattól este tízig bömbölt, és négyezer ötszáz ember napi tizenkét órán át taposta a sarat, túrta, cipelte a földet, szerelte a vasbetont. Barátjának erről a helyről egy levélben írta: „A középpont a korcsma és a népbolt. Itt benne vagyok a templomtalan tömegben. Gyűjtöm azokat a szavakat, amelyeket itt a legtöbbször használnak, persze trágárságok, és a katonaság ehhez képest igen finom hely volt… Azt hiszem, kevés ember ússza meg ezt belső károk nélkül. Az őrültség, a nevetségesség és az erkölcsi sötétség teljesen egyforma. Mindez eszeveszett iramban, hogy fel se lehessen eszmélni.”

aled>!

„Nem pillanthatjuk meg Istent anélkül, hogy bele ne halnánk.”

aled>!

Karl Löwith. Nietzsche gondolkodásának kettős természetére mutat rá, amelynek exoterikus és ezoterikus aspektusa: a keresztényellenesség és az „ugyanannak örök visszatérése”. „Ostobaság avagy bölcs gondolat − az örök visszatérésről szóló tanítás Nietzsche filozófiájának kulcsa, és újból fellobbantván a kereszténység és a klasszikus pogányság ellentétét egyszersmind megvilágítja önnön történelmi jelentőségét is.” Löwith szerint Nietzsche tanításának azért kulcsmozzanata az „ugyanannak örök visszatérése”, mert olyan álláspont, ahonnan a keresztény élet- és világértelmezés felett ítéletet mondhat. […] Mikor halálos betegségből lábadozik Zarathustra, így szólnak hozzá gyógyító-tápláló állatai (a sas és a kígyó):
„Minden megy, minden visszajı; örökké forog a lét kereke. Minden meghal, minden újra fölvirágzik;
örökké pereg a lét éve.
Minden eltörik, minden újra összeillesztetik:
örökké ugyanaz a háza épül föl a létnek. Minden elválik, minden újra üdvözli egymást; örökké hő marad magához a lét gyűrűje. Minden szempillanatban kezdődik a lét; minden 'itt' körül az 'ott' golyója forog. A közép mindenütt van."
Körbe megy az örökkévalóság örvénye.”

2 hozzászólás
aled>!

„Mintha ma történt volna, húsz éves alig múltam, amikor a könyvtárban, nem is tudom hogyan, Kierkegaardnak Az idő bírálata című tanulmánya kezembe került. Nincs társadalom, nincs állam, nincs költészet, nincs gondolkozás, nincs vallás, ami van romlott és hazug zűrzavar. Pontosan így van, gondoltam. De ennek valamikor el kellett kezdődnie. Elkezdtem keresni a sötét pontot. A proton pszeudoszt, vagyis az első hazugságot. Akkor álltam a válságba, és azóta nem léptem ki belőle. Rájöttem arra, hogy ma jelen lenni csak úgy lehet, hogy a válságot teljes egészében vállalni. Visszafelé haladtam a múlt század közepétől a francia forradalomig, a felvilágosodásig, a racionalizmusig, a középkoron át a görögökig, a héberekig, az egyiptomiakig, a primitívekig. A válságot mindenütt megtaláltam, de minden válság mélyebbre mutatott. A sötét pont még előbb van, még előbb. A jellegzetes európai hibát követtem el, a sötét pontot magamon kívül kerestem, holott bennem volt…”

aled>!

…azt mondja Szabó Lajos, hogy e megtorpanásokban, elzárkózásokban, öngyilkosságokban új belső szenvedés születik, a szellemnek ez az új szenvedése áttörheti az érzéketlen életek blokádját, és a szellem megtérhet saját forrásaihoz ismét. Ez a megtérés folyamatban van. Hol? Itt.

aled>!

Weininger túl van Nietzschén. Aki meg akarja érteni, jusson túl Nietzschén.

7 hozzászólás