!

Kossuth Lajos magyar

Deregnyei (Kossuth Lajos)

1802. szeptember 19. (Monok) – 1894. március 20. (Torino, Olaszország)

Tudástár · 24 kapcsolódó alkotó

Nemférfi
Életrajz

Könyvei 18

Deák Ferenc – Kossuth Lajos: Párbeszéd a kiegyezésről
Kossuth Lajos: Írások és beszédek 1848–1849-ből
Kossuth Lajos: Irataim az emigráczióból
Kossuth Lajos: Kossuth Lajos válogatott munkái
Deregnyei (Kossuth Lajos): A magyar politikai pártok értelmezése
Kossuth Lajos: Kossuth Lajos összes munkái
Kossuth Lajos – Eötvös József – Fáy András: A „Felelet” és más vitairatok Széchenyi István A kelet népe című könyvére
Kossuth Lajos: Kossuth Lajos munkáiból
Kossuth Lajos – Gerő András: Kossuth Lajos alkotmányterve
Kossuth Lajos: A Somogyi-könyvtár Kossuth-levelei

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Gondolkodó magyarok Magvető · Remekírók képes könyvtára Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) · Pro Memoria: Történelmi és művelődéstörténeti zsebkönyvtár Európa · Olcsó könyvtár Franklin-Társulat · A Társadalomtudományok Magyar Klasszikusai · Kézirattár

Antológiák 2

Fenyő István (szerk.): A reformkor prózairodalma
Rónaszegi Éva – Lengyel János – Szakonyi Csilla (szerk.): Március idusa

Róla szóló könyvek 17

Lackó Mihály: Széchenyi és Kossuth vitája
Hatvany Lajos – Glink Károly: Beszélő házak és tájak
Fónagy Zoltán – Dobszay Tamás: Széchenyi és Kossuth
Hermann Róbert: Kossuth Lajos élete és kora
Ács Tibor: Kossuth Lajos
Otto Zarek: Egy nép szerelme
Hegedüs Lóránt: Kossuth Lajos, legendák hőse
Lukács László: Kossuth Lajos a magyar néphagyományban
Barabás Tibor: Magyar csillagok
Pajkossy Gábor: Kossuth Lajos

Népszerű idézetek

Sli P>!

Mire való a történelem, ha nem tanulságnak?

264. oldal, Levél Nyujtó Pál czeglédi választási elnöknek (Lampel, 1902)

Kapcsolódó szócikkek: történelem
Sli P>!

Azon nyom, melyet az anyai kéz a gyermek szivén és jellemén hagy, kitörülhetetlenül ott marad az egész életen át.

418. oldal, Kossuth Lajos utolsó nyilvános beszéde 1889 junius 5-én, a Turinba jött 845 magyarhoz (Lampel, 1902)

Kapcsolódó szócikkek: anya · gyermek
Sli P>!

[…] én az igazgató-bizottmány székhelyét a vidékre, Szegedre vagy Debreczenbe s nem a fővárosba tenném. Igen sajnos dolognak tartom, hogy a közösügyes kormány czentralistikus irányának visszahatása folytán a főváros csaknem minden, a vidék úgyszólván semmi.

212. oldal, Levél Herman Ottóhoz (Lampel, 1902)

Kapcsolódó szócikkek: Debrecen · Szeged
Sli P>!

[…] eltiport nemzet újjá születhetik, de öngyilkos nemzetre nincs föltámadás.

245. oldal, Levél Helfy Ignáczhoz Deák Ferencz halála alkalmából (Lampel, 1902)

Kapcsolódó szócikkek: nemzet
Sli P>!

A természet örök törvényeit nem lehet büntetlen megsérteni. Az a törvény pedig, mely a teremtett világ rendjét fentartja, nem az egység, nem az összehasonlíthatlanságok együvé forrasztása, hanem a harmonia a különféleségekben.

375. oldal, A dualizmus értéke (Lampel, 1902)

Sli P>!

[…] az emberi dolgoknak az a végzete, hogy a fényt árnyék kiséri.

408. oldal, Kossuth Lajos utolsó nyilvános beszéde 1889 junius 5-én, a Turinba jött 845 magyarhoz (Lampel, 1902)

Kapcsolódó szócikkek: árnyék · fény
Sli P>!

Ámde az ember fiának igyekezete csak amolyan váltólevél, mely értékképviselővé csak akkor válik, ha azt mint elfogadó a siker írja alá.
Az én becsületes igyekezetem váltólevelétől a sors ezt az értékesítő aláírást megtagadta; hát bizony nekem az életczélvesztés érzetének keserűsége jutott ki, egy hosszú élet küzdelmeinek azon bérében, melyet a végzet az aggkornak fentartott s a melynek neve: emlékezet.

384. oldal, Levél Kis-Kun-Félegyházának (Lampel, 1902)

Kapcsolódó szócikkek: emlékezet · siker
Sli P>!

Nagy észszel csak nagyot lehet tévedni.

242. oldal, Levél Helfy Ignáczhoz Deák Ferencz halála alkalmából (Lampel, 1902)

Kapcsolódó szócikkek: ész · tévedés
3 hozzászólás