!

Körösényi András magyar

Könyvei 8

Körösényi András – Tóth Csaba – Török Gábor: A magyar politikai rendszer
Enyedi Zsolt – Körösényi András: Pártok és pártrendszerek
Körösényi András – Illés Gábor – Gyulai Attila: Az Orbán-rezsim
Körösényi András: Vezér és demokrácia
Körösényi András: Liberális vagy konzervatív korszakváltás?
Bod Péter Ákos – Fodor István – Freund Tamás – Granasztói György – Király Miklós – Kodolányi Gyula – Körösényi András – Mádl Ferenc – Martonyi János – Roska Tamás – Vizi E. Szilveszter: Magyarország ma és holnap
Körösényi András: Értelmiség, politikai gondolkodás és kormányzat
Körösényi András: Manipuláció és demokrácia

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Osiris tankönyvek Osiris · Osiris könyvtár - Politológia Osiris

Szerkesztései 5

Körösényi András (szerk.): A magyar politikai rendszer – negyedszázad után
Boda Zsolt – Körösényi András (szerk.): Van irány?
Körösényi András (szerk.): Viharban kormányozni
Böcskei Balázs – Körösényi András – Szabó Andrea (szerk.): Vírusba oltott politika
Jakab András – Körösényi András (szerk.): Alkotmányozás Magyarországon és máshol

Antológiák 1

Körösényi András (szerk.): Viharban kormányozni

Népszerű idézetek

Cneajna>!

Korunk televíziója megszüntette a kritikus gondolkodást, az időt és a történelmet, vallja Baudrillard, és kikezdi a valóság elvét. Mondhatnánk, a látszat lett a valóság.

35. oldal, Kodolányi Gyula

Kapcsolódó szócikkek: televízió
Cneajna>!

Ezek a denevérek* 30-40 egyedből álló kis közösségekben élnek. Éjszaka indulnak vadászatra, de mindig csak néhány olyan denevér akad, aki talál megfelelő méretű emlősállatot, amelynek véréből jól tud lakni. Nappalaikat egymás hasi tájékának vakarászásával töltik, így tájékozódnak arról, hogy vajon melyik denevér lakott jól előző este. Az éhen maradtak táplálékot fognak kérni a jóllakott egyedtől, aki képes felöklendezni a vért, és szájból szájba táplálni társait. Egy denevér elvileg akkor járna a legjobban, ha ő mindig kap a többiektől, amikor kér, de ha tőle kérnek, ő sosem ad. Így jutna a legtöbb tápanyaghoz és energiához, ami jobb szaporodóképességet tenne lehetővé. Ezáltal az „önző” géneket hordozó egyedek szaporodnának jobban a populációban. Ez azonban mégsem így történik, hiszen ezeknek a denevéreknek az agya pontosan olyan fejlett, hogy képesek memorizálni egy 30-40 egyedből álló közösségben, hogy ki az, aki önző volt, és ki az, aki nem. És akitől soha nem kaptak, annak ők sem adnak. Ez pedig egyszerűen az önző géneket hordozó denevérek kipusztulásához vezet, s így kiszorul a populáció génállományából az a génegyüttes, amelyiknek a működése önző viselkedésre hajlamosít. Mi történne, ha valamilyen módon rákényszerítenénk ezeket a denevéreket arra, hogy több tízezer, százezer fős közösségekben éljenek? Akkor az a denevér járna a legjobban, amelyik senkinek nem ad, de ha kér, ő mindenkitől kap, hiszen ilyen nagy közösségben képtelenek a denevérek memorizálni, hogy kivel hányadán állnak, és az önző egyedek rejtve maradnak. Ebben az esetben az evolúció, a szelekció az önző génállománynak kedvezne.

* Dél-Amerika őserdeiben élő vérszívó denevérek.

22. oldal, Freund Tamás

Kapcsolódó szócikkek: denevér
Cneajna>!

A magyar média főárama túltett az elmúlt másfél évtizedben azon, amit manipulációban, lebutításban a kádári agitprop művelt, s amit a világ más országaiban művel ma a kereskedelmi média. Nekünk fölösen kijutott, kijut etetésből, butításból, arcátlan semmitmondásból, álságosságból.

36. oldal, Kodolányi Gyula

Kapcsolódó szócikkek: média
Cneajna>!

Háborúnak nevezi például posztmodern globális civilizációnkat Polcz Alaine, a pszichológus és író. „Ez a jól felépített, jómódú, ez a túlérett, hulló civilizáció”, mondja, „terror”, „anyagi érdekű lázadás” a világ ellen, melyben „harcolunk az állatokkal, a növényekkel, a vízzel, az éggel, a földdel. Kozmikus háború ez.” ( Egész lényeddel 13.)

66. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Polcz Alaine
Barbár>!

A 2000-es évek közepétől a hazai jobboldali diskurzusban gyakran visszatérő állítás volt, hogy az 1989–1990-es folyamat során, illetve azt követően a demokratikus rendszerváltást „ksiklatták”, vagy egyenesen „ellopták”. Ezen politikai állítás hivatkozási alapja az volt, hogy a puha átmenetben a kommunista nómenklatúra tagjai közül sokan megőrizték pozícióikat a gazdaságban, a kultúrában, és a mindenekelőtt a médiában, illetve elérték, hogy politikai hatalmukat gazdasági tőkévé átalakítva az új kapitalista osztály és az új társadalmi elit tagjaivá váljanak.

109. oldal

Körösényi András – Illés Gábor – Gyulai Attila: Az Orbán-rezsim A plebiszciter vezérdemokrácia elmélete és gyakorlata

Barbár>!

Összességében a változások egyetlen szempont alapján tekinthetők koherensnek: bebiztosítják Orbán Viktor és Fidesz hatalmát, de legalábbis vétóhatalmát abban az esetben is, ha a parlamentben Fidesszel szembeni többség jönne létre.

120. oldal

Körösényi András – Illés Gábor – Gyulai Attila: Az Orbán-rezsim A plebiszciter vezérdemokrácia elmélete és gyakorlata

1 hozzászólás
Barbár>!

A fennálló rend megtörésére itt már röviddel 2010 után sor került, amikor bevezették a bírák korai nyugdíjazását, átszervezték a bírósági szervezetrendszer középső és felső szintjét, és gyengítették az igazságszolgáltatás önkormányzatát.

123. oldal

Körösényi András – Illés Gábor – Gyulai Attila: Az Orbán-rezsim A plebiszciter vezérdemokrácia elmélete és gyakorlata

1 hozzászólás
Barbár>!

A 2010-es évek elején először a közszolgálati médiában, majd az Orbánnal szembefordult médiacézár, Simicska 2018-as kapitulációját követően a kereskedelmi média legtöbb területén is Fidesz-hegemónia alakulhatott ki, legalábbis, ami a kínálatot (a médiaegységek számát), a tulajdonosi befolyást, és a finanszírozási lehetőségeket illeti.

150. oldal

Körösényi András – Illés Gábor – Gyulai Attila: Az Orbán-rezsim A plebiszciter vezérdemokrácia elmélete és gyakorlata

Kapcsolódó szócikkek: Fidesz · Orbán Viktor · Simicska Lajos
1 hozzászólás
Barbár>!

Figyelemre méltó, hogy a kormányzattal szemben kritikus vagy részben kritikus média (Index, ATV, Klubrádió) szintén kapcsolódnak a „Fidesz-közeli” médiahálózathoz, legalábbis tulajdonosi szempontból; mindazonáltal a szolgáltatott tartalom egyelőre megmaradt kritikusnak.

158. oldal

Körösényi András – Illés Gábor – Gyulai Attila: Az Orbán-rezsim A plebiszciter vezérdemokrácia elmélete és gyakorlata

Kapcsolódó szócikkek: ATV · Index.hu · Klubrádió
1 hozzászólás