!

Kornya Zsolt magyar

Jim Caldwell, Raoul Renier

1970. (Debrecen) –

Tudástár · 14 kapcsolódó alkotó

Nemférfi
Életrajz

Könyvei 18

Raoul Renier: Acél és Oroszlán
Raoul Renier: A hitehagyott
Raoul Renier: Korona és kehely
Raoul Renier: Pokol
Raoul Renier: A kárhozott
Raoul Renier: A kívülálló
Novák Csanád – Nyulászi Zsolt – Borbás István – Gáspár Péter – Kornya Zsolt – Dacher Richárd – Kovács Adrián: Első Törvénykönyv
Raoul Renier: Az exorcista
Borbás István – Gáspár Péter – Jeles Attila – Kornya Zsolt – Kun József – Molnár Ákos – Sipos József: Papok, paplovagok kézikönyve I.
Kornya Zsolt – Gáspár Péter – Gáspár András: Summarium – A Teremtés Könyvei

Kapcsolódó sorozatok: Sötét Mersant világa · Legendák és enigmák · Geor dar Khordak-ciklus · Összes sorozat »

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Harcos Képzelet Játékkönyvek

Szerkesztései 10

Kornya Zsolt (szerk.): Kráni krónikák
Kornya Zsolt (szerk.): A fogadás
Kornya Zsolt (szerk.): Ármányok és álcák
Kornya Zsolt (szerk.): Carcosa árnyai
Kornya Zsolt (szerk.): A vér városa
Kornya Zsolt (szerk.): Alidax gyöngyei
Raoul Renier (szerk.): A vér öröksége
Kornya Zsolt (szerk.): A sötétség szíve
Kovács Adrián – Kornya Zsolt (szerk.): Játékosok készlete
Kornya Zsolt (szerk.): Sejtelmes történetek

Fordításai 65

Terry Pratchett: A mágia színe
Frank Herbert: A Dűne gyermekei
George R. R. Martin: Lázálom
H. P. Lovecraft: Howard Phillips Lovecraft összes művei I.
H. P. Lovecraft: Howard Phillips Lovecraft összes művei II.
H. P. Lovecraft: Howard Phillips Lovecraft összes művei III.
H. P. Lovecraft: Onnan túlról
H. P. Lovecraft: Howard Phillips Lovecraft legjobb művei
George R. R. Martin: Álomdalok
H. P. Lovecraft: Árnyék Innsmouth fölött

Antológiák 32

Kornya Zsolt (szerk.): Kráni krónikák
Gáspár András (szerk.): A holtak légiója
Gáspár András (szerk.): Hideg karok ölelése
Gáspár András (szerk.): Átkozott esküvések
Járdán Csaba – Kleinheincz Csilla (szerk.): 77 – Hetvenhét
Kornya Zsolt (szerk.): A fogadás
Gáspár András (szerk.): Vihar Ibara felett
Novák Csanád (szerk.): Holdak és vándorok
Nemes István (szerk.): Fényhozó
Kornya Zsolt (szerk.): Ármányok és álcák

Kiemelt alkotóértékelések

kissakos I>!

Kornya Zsolt

Zsoltot nem jókor, és nem jó helyre dobta a gólya, az biztos. Egy klasszikus bölcsész, holtnyelveket beszél, fejből idéz számunkra ismeretlen zsoldosdalokat és elfelejtett népi rigmusokat, történelemismerete az egyetemi professzorokéval vetekszik. Közben pedig egy kissé fura figura, aki maga is olyan mint az általa teremtett főhősök: kissé defektes, meg nem értett zsenik…és a földim, hisz ő is debreceni. Megtiszteltetés hogy személyesen is ismerhetem.

2 hozzászólás

Népszerű idézetek

Shanara>!

A filozófia a gondolatok csűrésének-csavarásának művészete, a jog mások rászedéséé, mondja. Hasznos dolog kitanulni őket, mert az előbbivel az okos, az utóbbival a buta embereknek lehet fölé kerekedni.

(Delta Vison, 2012)

Shanara>!

Egy rendíthetetlen akaratú ember, ha megvan benne a kellő eltökéltség, képes rákényszeríteni hitét a környezetére, és tetszése szerint formálhatja a valóságot maga körül. Csak keveseknek adatott meg a képesség, és még kevesebben tudták, hogy rendelkeznek vele. A régmúlt idők legendás hősei és vezérei a hitüknek köszönhették diadalaikat. Nem értették honnan fakad a hatalmuk, de éltek vele.

(Delta Vision, 2012.)

Razor P>!

– Nem lesz boszorkányégetés? – kérdezte csalódottan a plébános. – Pedig úgy készültek rá…
Az apátúr olyan tekintettel mérte végig, mintha valami különösképp undorító varangyfajzat lenne.
– Máglyáról szó sem lehet – mondta szárazon. – Drága a tűzifa. […]

110. oldal, Negyedik fejezet: A domínium (Delta Vision, 2010)

Kapcsolódó szócikkek: plébános
Shanara>!

A szürke tucatelmék mindenkor ösztönös borzadással tekintenek a magasabbra emelkedőre, nyüzsögve ellene törnek, hogy visszarántsák maguk közé. […] Ha nem sikerül nekik, igyekeznek meghamisítani az emlékét, hazugságokból összenyálazott gubót szőni köré. A gubó azonban csak elfedni képes a hatalom és az akarat egyéni igazságát, elpusztítani nem.

(Delta Vision, 2012)

Shanara>!

Amikor az ember már tökéletesnek véli a tervét, a sors keze mindig belehímez néhány díszfonalat.

(Delta Vision, 2012)

Shanara>!

A kapitány viszont a világ egyik legostobább időfecsérlésének vélte az aszkézist, gyakorolják bár vallásos vagy egyéb okokból; gyakran mondogatta, hogy csak az leli örömét önmaga sanyargatásában, aki sohasem tapasztalta meg igazából milyen az, ha mások sanyargatják.

(Delta Vison, 2012)

1 hozzászólás
Voorhees>!

Lilith leánya vagyok, a hatalmasok magjából; Nód földjén fogantam, Édentől keletre – búgta neki az apáca mély galambhangon, ahogy a szerelmes asszony szól választottjához. – Nincs részem sem Ádám bűnében, sem a Fényhozóéban. A te istened nem parancsnol nekem, mert elfordult az én fajtámtól; és Jézus nevének nincs hatalma rajtam, mert nem értem halt meg a kereszten.

1 hozzászólás
Tom_mester>!

– Mert, ha előre látom, hogy mekkora ostobaságokat csinálok a mai napon, hát engem még a nazarénusok mindhárom istene sem tudott volna iderángatni az összes arkangyalával!
– Csak egy – helyesbített Bayard. – Egyfajta lényeg, háromfajta megnyilatkozás.
– Mint a tyúk, a tojás meg a rántotta – bólintott Louise asszony. – Mindig csodáltam a teológusokat!

183-184. oldal

Shanara>!

A sápadt lidércláng engedelmesen átlebegett a feje fölé a másik olvasóállványtól; Mersant ajka pedig, miközben felütötte az óriási fóliánst, halvány mosolyra húzódott. Steinhardt mogorva válasza jutott az eszébe, amikor egy ízben a szemére hányta, hogy alábecsüli az írott szó erejét. „Becsüli ám a rossznyavalya!” – csattant föl az öreg zsoldos dühösen. „Ott voltam a walesi Owainnel, amikor felprédálta Fécamp kolostorát. Az az átokverte apát két jó legényemet verte agyon a Summa Theologiae-vel!”

(Delta Vison, 2012)

Kapcsolódó szócikkek: Mersant le Sinistre
Ornicar>!

– A szavadat adtad – mondta csendesen.
– Most visszaveszem – bólintott rá az exorcista.

39. oldal