!

Kormos István magyar

1923. október 28. (Mosonszentmiklós) – 1977. október 6. (Budapest)

Tudástár · 7 kapcsolódó alkotó · 2 film

Nemférfi
DIApim.hu/hu/dia/dia-tagjai/kormos-istvan

Könyvei 34

Kormos István: Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackóról
Kormos István: Vackor az első bében / Vackor világot lát
Kormos István: Vackor az első bében
Kormos István: Mesék Vackorról
Kormos István: Vackor világot lát
Kormos István: Mese a két kicsi ökröcskéről
Kormos István: A Pincérfrakk utcai cicák
Kormos István: Az égigérő fa
Kormos István: A pöttyös zöld lovacska bátyja
Kormos István: A zsiráfnyakú cica

Kapcsolódó sorozatok: Vackor · Összes sorozat »

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Osiris Diákkönyvtár · A magyar költészet kincsestára · A magyar irodalom gyöngyszemei · Iciri-piciri könyvek

Szerkesztései 25

Kormos István (szerk.): A háromágú tölgyfa tündére
Kormos István (szerk.): Testvérország
Kormos István (szerk.): Angol költők antológiája
Kormos István (szerk.): Új szerelmes kalendárium
Garai Gábor – Kormos István (szerk.): Magyar versek könyve
Kormos István (szerk.): Szerelmes kalendárium
Kormos István – Vajda Miklós (szerk.): Észak-amerikai költők antológiája
Kormos István (szerk.): Nyári szerelem
Kormos István (szerk.): A gyémántszekerce
Kormos István – Köpeczi Béla (szerk.): Román költők antológiája

Fordításai 53

Kalevala
Geoffrey Chaucer: Canterbury mesék
Robert Burns: Robert Burns versei
Si King – Dalok könyve
Lator László (szerk.): A világirodalom legszebb versei
William Blake: William Blake versei
Alekszandr Szergejevics Puskin: Mesék
John Keats: John Keats versei
William Blake: A tapasztalás dalai
M. Rázusková-Martáková: Az elveszett kisliba

Antológiák 14

T. Aszódi Éva (szerk.): Második meséskönyvem
Lovász Andrea (szerk.): Válogatós
Tótfalusi István (szerk.): Bukfencező múzsa
Bauer Gabriella (szerk.): Gyermekirodalmi szöveggyűjtemény
Gróh Ilona (szerk.): Jöjj ki, napocska!
Lukács László (szerk.): Innen és túl
Micsoda madár!
Illés Lajos (szerk.): Aki legdrágább, aki legszebb…
E. Fehér Pál – Garai Gábor (szerk.): Mai magyar költők antológiája
Rába György (szerk.): Verses világjárás

Róla szóló könyvek 2

Hatvany Lajos – Glink Károly: Beszélő házak és tájak
Ágh István: Virágárok

Népszerű idézetek

lin_da>!

Fölötte az ég ragyog:
feljöttek a csillagok,
de a piszén pisze,
boglyos,
a bolondos,
erdő mélyiben zokog.
Hull a könnye,
hulldogál,
csöpp mancsára
csurdogál:
szipog,
szepeg,
hüppöget,
ejt nagy kövér
csöppöket.

7. oldal

olvasóbarát P>!

Gyerekeink „szerencséje”, hogy egy időre sok jelentős költő az irodalom margójára szorult: ujjgyakorlatnak és önvédelemnek szánva kezdtek költőink a gyerekekhez szólni. Verses mesét írt Jékely, Pilinszky, Fodor András, Lator László, gyerekverset Takáts Gyula, Hajnal Anna, Mándy Stefánia; Nemes Nagy Ágnes, Kassák Lajos, Zelk és Jankovich mindig vonzódott a műfajhoz; József Attila, Szabó Lőrinc és Szép Ernő gyerekverseit a Móra Könyvkiadó szemelgette össze a teljes életművéből, mint ahogy a már említett költőknek is ez a kiadó volt az ösztönzője. Különféle antológiákban egyre nagyobb szerepet kapott a népköltészet;Csanádi Imre gyerekkísérleteit olyan formán fontosnak tekinthetjük, mint Kodály zenéjét zenei kultúránk alakításában. Újabban Tamkó Sirató Károly a legnépszerűbb Weöres mellett;az ő avantgárd hangszerelése a másik kályha, gyerekeknek, s gyerekekhez szóló költőknek egyaránt.
Hála isten, elég sok jó költőnk van, aki komolyan akar és tud gyerekekhez szólni. Számomra ez azért is fontos, mert a Móránál a gyerekirodalom alakítása, színvonalbeli ügye hivatali munkám.

105. oldala

2 hozzászólás
olvasóbarát P>!

LELTÁR

Azt hittem, ebben-abban lesz szavam,
nem országos, csak egy embernek szóló,
de kezemre ütöttek,
tenyérrel szájon csaptak,
hátulról elbuktattak,
fejem víz alá nyomták.

Sétálni sistergő parázson
megtanultam: lehet.
Elviselem magányom:
rámégett ingemet.

40. oldal

3 hozzászólás
olvasóbarát P>!

LEGENDA, HÁT LEHULLASZ
Pass Lajosnak

Legenda, hát lehullasz,
jövőnkből varrt ruha!
Erdővé válhatunk mi,
szarvasokká soha.

Havas táj keszkenőjét
bevérezzük ma még.
Holnapra lágy humusszá
feled már a vidék.

Szél leng az alkonyatban:
ingünk volt – ám mi többet
magunkra föl nem öltjük.
Soká késett az ünnep.

Legenda, hát lehullasz,
sorsunkká nyűtt ruha!
Állunk, mint holtra dermedt
erdők agancs-sora.

88. oldal

latinta P>!

Hol volt,
hol nem,
messze, messze,
volt egy boglyos,
lompos,
loncsos
és bozontos,
Vackor nevű
kicsi medve,
nem is medve,
csak egy apró,
lompos,
loncsos
és bozontos,
piszén pisze kölyökmackó.

(első mondat)

csillagka P>!

Hol volt,
hol nem,
messze, messze,
volt egy boglyos,
lompos,
loncsos
és bozontos,
Vackor nevű
kicsi medve,
nem is medve,
csak egy apró,
lompos,
loncsos
és bozontos,
piszén pisze kölyökmackó.

(első mondat)

olvasóbarát P>!

Ajtóm fák közé nyílik,
nyitja-csukja tollam,
karcolászva bűbájolom:
K. I. aki voltam

Névtábla seholnincs ajtómra

olvasóbarát P>!

NÉVTÁBLA SEHOLNINCS AJTÓMRA

Kivetett a víz alól
fröcskölődő hullám,
kavicsos parton szárítom
nú-buborék hullám.
Nyíranyám és nyárapám
ágaiból lettem,
sarkam alatt ég bizsereg,
föld forog felettem.
Hónom alatt van a nap,
mint egy édes sülttök,
ükeim, a batyubálban
teknőn hegedültök?
Szaladtomban pihenek,
míg a hold nem jő fel,
s Titánia veri orrom
lapulegyezővel.
Ajtóm fák közé nyílik,
nyitja-csukja tollam,
karcolászva bűbájolom:
K. I. aki voltam

9. oldal

konyvolvaso>!

Megy,
megy,
megy az apró,
megy a boglyos,
lompos,
loncsos
és bozontos,
piszén pisze kölyökmackó.