!

Kodály Zoltán

Képek 1

Könyvei 25

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat
Kodály Zoltán: A magyar népzene
Kodály Zoltán: Válogatott bicíniumok
Kodály Zoltán – Lutz Besch: Utam a zenéhez
Kodály Zoltán: Magyarság a zenében
Kodály Zoltán: A zene mindenkié
Kodály Zoltán: Ötfokú zene II.
Kodály Zoltán: Magyar zene, magyar nyelv, magyar vers
Kodály Zoltán: Vegyeskarok
Kodály Zoltán: Zene az óvodában

Kapcsolódó sorozatok: A Magyar Népzene Tára

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Téka, Gondolkodó Magyarok – sorozat

Szerkesztései 3

Bartók Béla – Kodály Zoltán (szerk.): Jeles napok
Bartók Béla – Kodály Zoltán (szerk.): Gyermekjátékok
Bartók Béla – Kodály Zoltán (szerk.): Lakodalom

Róla szóló könyvek 1

Gál István: Bartóktól Radnótiig

Népszerű idézetek

>!
csillagka P

Sokkal könnyebb, ha a gyermek első zenetanára az édesanyja.

Negyedik beszélgetés

Kodály Zoltán – Lutz Besch: Utam a zenéhez Öt beszélgetés Lutz Besch-sel

>!
Flajmer 

(…) Stockhausen egy indulatos cikket írt arról, milyen kevéssé támogatják az avantgardistákat. Az egyik kénytelen volt elmenni áruházi eladónak, csakhogy eltengődhessék, egy másik pláne tanítani kényszerült. Hallatlan! Hát végre is Johann Sebastian Bachnak is tanítania kellett, méghozzá latin nyelvet is, nemcsak zenét. És mégis volt ideje arra, hogy kétezer művet írjon, azokat nem is számítva, amelyek elvesztek.

53. oldal

Kodály Zoltán – Lutz Besch: Utam a zenéhez Öt beszélgetés Lutz Besch-sel

6 hozzászólás
>!
Elsie

Jól van; ha a dodekafon zene megtalálja a maga közönségét, Isten neki; de úgy látom, semmilyen közönséget sem talál.

Kodály Zoltán – Lutz Besch: Utam a zenéhez Öt beszélgetés Lutz Besch-sel

13 hozzászólás
>!
csillagka P

Egyike legősibb dallamainknak a „Felszállott a páva vármegye házára…” Ezt a dalt variációs művé dolgoztam fel, és amikor egyszer Moszkvában vezényeltem, elém lépett egy öreg mari férfi (más néven cseremisz) és azt mondta: „Hiszen ez a dal a miénk.” Számomra ez azt bizonyítja, hogy ez a dal legalább 1500 éves.

Második beszélgetés

Kodály Zoltán – Lutz Besch: Utam a zenéhez Öt beszélgetés Lutz Besch-sel

11 hozzászólás
>!
csillagka P

Minden költőnek, minden írónak – így mondanám – meg kellett előbb tanulnia a nyelvet, egyik sem hozta magával a bölcsőjéből. Mindegyik nagy költőnk egyúttal filológus is volt. Csak hármat említek Önnek: Csokonainak nagyon sokat kellett bajlódnia a nyelvvel; abban az időben tudniillik még nem voltak tisztában vele, hogy tulajdonképpen milyen a helyes magyar nyelv, sőt, ellenkezőleg, sok egymással ellentétes nézetet vallottak és állandóan vitatkoztak emiatt. A második Vörösmarty volt, aki még külön írást is gondolt ki. A mi írásmódunk ugyanis eléggé nehézkes, mert egy egyszerű hangot két betűvel jelöl. Vörösmarty megpróbálta ezt leegyszerűsíteni. És a harmadik Arany volt, költőnek is a legnagyobb, akit tudományos munkásságáért is a legtöbbre kell értékelni, és aki a vers problematikájáról, a verstanról sokat töprengett és sokat is írt. Mert teljességgel tisztázatlan volt, hogy mi a magyar vers.

Második beszélgetés

Kodály Zoltán – Lutz Besch: Utam a zenéhez Öt beszélgetés Lutz Besch-sel

>!
csillagka P

És Bach még az őseitől vett át egy nagy népdalkincset, arról meg már nem is kell beszélni, hogy a korált milyen szoros szálak fűzik a népdalhoz. A korálok, amelyek életműve nagyrészének alapjául szolgálnak, úgyszólván népdalok.

Második beszélgetés

Kodály Zoltán – Lutz Besch: Utam a zenéhez Öt beszélgetés Lutz Besch-sel

>!
csillagka P

[…] a népdalgyűjtési munka itt Magyarországon nem valami különlegesség, legfeljebb az, hogy a kutatást és gyűjtést igen rövid idő alatt kellett elvégeznünk.

Második beszélgetés

Kodály Zoltán – Lutz Besch: Utam a zenéhez Öt beszélgetés Lutz Besch-sel

>!
csillagka P

Mindig is a komponálás volt a célom, és a hangszerek csak annyira érdekeltek, amennyire a komponálás eszközeként meg kellett ismernem őket. Számomra egész természetes volt, hogy kiváltképpen énekhangokra írtam. És amit hangszerekre komponáltam, annak is van énekbeli alapja..

Harmadik beszélgetés

Kodály Zoltán – Lutz Besch: Utam a zenéhez Öt beszélgetés Lutz Besch-sel

>!
csillagka P

A szakmabeli zenészek a foglyai leginkább a megtanult és hagyományossá vált dolgoknak; annyira, hogy képtelenek megszabadulni tőlük.

Ötödik beszélgetés

Kodály Zoltán – Lutz Besch: Utam a zenéhez Öt beszélgetés Lutz Besch-sel

>!
Eva62

Egyszerűség, világosság még nem zárja ki a mélységet.