!

Kéri Katalin magyar

Tudástár · 2 kapcsolódó alkotó

Nem

Könyvei 11

Kéri Katalin: Hölgyek napernyővel
Kéri Katalin: Decemberi csillagok
Kéri Katalin: Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába
Kéri Katalin: Leánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon
Kéri Katalin: Mi a neveléstörténet?
Kéri Katalin: A csend útja
Kéri Katalin: Holdarcú, karcsú ciprusok
Kéri Katalin: Nevelésügy a középkori iszlámban
Kéri Katalin: Női élet, leánynevelés az újkorban
Kéri Katalin: Allah bölcsessége

Szerkesztései 2

Bárdossy Ildikó – Forray R. Katalin – Kéri Katalin (szerk.): Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez
Kéri Katalin – Ambrus Attila József (szerk.): A sokoldalú ember

Fordításai 3

Richard Schneider: Mennyiségek és számok
Richard Schneider – Doris Fischer: Több? Kevesebb? Ugyanannyi?
Richard Schneider – Daniela Kiem: Évszakok

Antológiák 9

Ambrus Attila J. (szerk.): Új Galaxis 4.
„Asszonyoknak igen sokat kell tudni…”
Ambrus Attila J. (szerk.): Új Galaxis 5.
Ambrus Attila J. (szerk.): Új Galaxis 6.
Fizel Natasa – Nóbik Attila (szerk.): Ünnepi tanulmányok a 60 éves Pukánszky Béla tiszteletére
Falus Iván – Kelemen Elemér (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2005.
Ambrus Attila J. (szerk.): Új Galaxis 8.
Ambrus Attila J. (szerk.): Új Galaxis 11.
Ambrus Attila J. (szerk.): Új Galaxis 10.

Népszerű idézetek

pável>!

1771-ben Marosvásárhelyen a lelkész szalonnás kamrájában tanították a lányokat, mert nem volt számukra hely a fiúknak fenntartott iskolában.

14. oldal, Előszó

Kéri Katalin: Leánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon (nemzetközi kitekintéssel és nőtörténeti alapozással)

Kapcsolódó szócikkek: 1771 · Marosvásárhely
apple_pie>!

Magyarországon Wlassics Gyula kultuszminiszter rendelete, mely megnyitotta a nők előtt a budapesti és a kolozsvári felsőfokú intézmény egyes egyetemi karainak kapuját (a bölcsészeti és orvosi kart, valamint a gyógyszerészeti tanfolyamot), 1895-ben kelt. (Jóllehet, a miniszter valamennyi világi fakultást és a műegyetemet is meg akarta nyitni, Ferenc József király csupán a nők ezen karokra való belépését engedélyezte.) Az első hazai hallgató, aki az 1895-96-os tanévtől a Budapesti Tudományegyetem matematika-fizika szakára iratkozott be, Glücklich Vilma fiumei felsőbb leányiskolai tanítónő volt, a hazai feminista mozgalom későbbi élharcosa.

113-114. oldal; A nők egyetemi képzése

Kéri Katalin: Hölgyek napernyővel Nők a dualizmus kori Magyarországon 1867–1914

Kapcsolódó szócikkek: 1895 · Glücklich Vilma · Wlassics Gyula
apple_pie>!

A nyomtatott forrásokból kirajzolódó „ideális nő” a korszakban egy olyan feleség volt, aki vezette a háztartást; nem csupán hozománnyal bírt, de a házasságkötés után is egész életében takarékoskodott; csinos és ápolt volt, és férje, gyermekei küllemére is ügyelt; nem volt pletykás és erkölcstelen; magát folyamatosan művelte, hogy férjének kellemes beszélgetőtársa legyen; és női mivoltához az elvárások szerint az is hozzátartozott, hogy gyermeket szüljön és neveljen. A különböző női szerepek minél sikeresebb teljesítéséhez meglehetősen sok tanácsadó mű született, ezek sem tudták azonban áthidalni vagy megoldani azokat a társadalmi-gazdasági problémákat, amelyek a korabeli nők és családok életét nehezítették. Az újságokban szereplő mosolygós, karcsúra fűzött divathölgyek, az ünnepelt gyönyörű színésznők, a főúri családok luxus körülmények között élő tagjai, azaz a nyugodt, „ideális anyák”, a tökéletes házaspárok és a mintafeleségek általuk közvetített képe a korabeli Magyarország asszonymilliói számára sok esetben csupán részlegesen követhető modellnek illetve elérhetetlen ábrándnak bizonyult.

145-146. oldal; Anyaság, gyermeknevelés

Kéri Katalin: Hölgyek napernyővel Nők a dualizmus kori Magyarországon 1867–1914

atomarcú P>!

A történelem nem is lenne rossz tantárgy, csak ne kellene megtanulni.

16. oldal

apple_pie>!

A legelső hallgatónőket mindenütt Európában gúny és megvetés fogadta az egyetemeken és kísérte a sajtó hasábjain. Sophia Jex-Blake edingburghi vagy Pilar Tauregui spanyolországi medikák szenvedései (akiket kővel és sárral dobáltak meg férfi hallgatótársaik, és csúfolták, kikergettek az előadóteremből) nem mondhatóak egyedülállónak.

115. oldal; A nők egyetemi képzése

Kéri Katalin: Hölgyek napernyővel Nők a dualizmus kori Magyarországon 1867–1914

Kapcsolódó szócikkek: Pilar Tauregui · Sophia Jex-Blake
3 hozzászólás
apple_pie>!

Az 1880-as évekre, amikor a sajtótermékek száma jelentős mértékben megemelkedett, sokszorosára nőtt mind a lapok, mind az eladott példányok száma, a sajtó valódi tömegsajtóvá vált. A városokban mindenütt megjelentek az újságosbódék, és valamennyi társadalmi réteg tagjai megtalálhatták a nekik tetsző lapokat. Jóllehet, az általános és kötelező népoktatás mindenütt bevezetésre került, s ezzel nagymértékben nőtt az írni-olvasni tudók száma, egy ideig még a műveltebb és tehetősebb családok (nő)tagjai alkották a lapok olvasóközönségének nagyobb részét. A magazinokat olvasók jelentősebb hányada előfizető volt. A lapkiadók, akik mind nagyobb bevételre törekedtek, és a lapkiadást általában gazdasági vállalkozásként fogták fel, újságaikban próbálták egymást túllicitálni érdekes hírek, kuriózumok, levelezési rovatok, illusztrációk és vonzó reklámok tekintetében.

24. oldal; A női sajtó története - Európában és Amerikában

Kéri Katalin: Hölgyek napernyővel Nők a dualizmus kori Magyarországon 1867–1914

hencsa06>!

Az öreg azon a nyáron folyton ott ült a parkban, egy nagy vadgesztenyefa alatt. A fején egy szürke, kopottas kalapot viselt, arca barnás volt, de mégsem látszott csavargónak. Tiszta volt, és még azt is megkockáztatnám, hogy jó illatú, bár nem voltam benne teljesen bizonyos, hogy felőle árad az a különös, fanyar, citrusos pára.
Éppen azon a padon üldögélt, amelyik előtt reggelente elvezetett az utam munkahelyemre, a könyvtárba. Akkoriban a keleti kézirattár gyűjteményét rendezgettem, talán emiatt volt, hogy annyira érzékenyen érintett minden, misztikusnak tűnő jelenség. Merthogy az öregember az volt.

15. oldal, Szférák zenéje

hencsa06>!

Őrizzétek hírét
Régi Córdobának,
Sebzett szívű, szegény
Hakám kalifának.

Meséljétek tovább
Mindenki fiának,
Hogy lett rabja lelke
Leila mosolyának

37. oldal, Éjszaka mindörökké

Kapcsolódó szócikkek: Córdoba
hencsa06>!

– Tudja, Kathy, amit a jövőből láttam, az nem nagyon kápráztatott el. Rájöttem arra, hogy az idő múlásával az emberek egyre jobban elfordulnak majd az Istentől. Maga például vallásos? – kérdezte, és én hirtelenjében nem tudtam, mit feleljek.
– Hát, nem is tudom… – mondtam bizonytalanul.
– Nem tudja?? – kérdezte csodálkozva Pablo, aztán a következő dolgokat mondta még: – Azt is hallottam az ide tévedőktől, hogy eljön majd az az idő, amikor az emberek teljesen tönkreteszik a környezetüket, romlásba taszítják az egész bolygót. El tudja képzelni, Kathy, hogy lesz majd nap, amikor a Tormes folyó kiszárad, medrét magasan megtölti a homok, és nem lesz egy szál fa sem Salamancában?

71. oldal, A küszöbön túl

Kapcsolódó szócikkek: Salamanca
apple_pie>!

A századfordulóra azonban sok minden megváltozott, a szaporodó fürdőhelyeken, strandokon lazultak a szigorú viselkedési szabályok. Trencsénteplicre, Herkulesfürdőre, Pöstyénbe vagy a Balatonhoz a nők akár egyedül is elutaztak egy kis „vízkúrára” … Természetesen csakis illendő, vagyis térdig erő, hosszú vagy félhosszú ujjú, a test jelentős részét takaró ruházatban hódolhattak a fürdőzés, az úszás szenvedélyének.

163. oldal; Séta, kirándulás, utazás

Kéri Katalin: Hölgyek napernyővel Nők a dualizmus kori Magyarországon 1867–1914

Kapcsolódó szócikkek: Balaton