!

Kemény Zsigmond magyar

1814. június 12. (Alvinc) – 1875. december 22. (Pusztakamarás)

Tudástár · 24 kapcsolódó alkotó · 1 kapcsolódó könyv · 1 film

NemFérfi
Életrajz

Könyvei 21

Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya
Kemény Zsigmond: A rajongók
Kemény Zsigmond: Ködképek a kedély láthatárán
Kemény Zsigmond: Zord idő
Kemény Zsigmond: A szív örvényei
Kemény Zsigmond: Férj és nő / Ködképek a kedély láthatárán
Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság
Kemény Zsigmond: Két boldog
Kemény Zsigmond: Gyulai Pál
Kemény Zsigmond: A mohácsi veszedelem okairól

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Életreszóló olvasmányok · Osiris Diákkönyvtár · Populart Füzetek · A magyar próza klasszikusai · A magyar próza klasszikusai · Gondolkodó magyarok · Történelmi regények · A magyar irodalom remekei I. · Magyar regényírók képes kiadása · Magyar Klasszikusok · Olcsó könyvtár · Európa Diákkönyvtár

Antológiák 2

Weöres Sándor: Három veréb hat szemmel
Domokos Mátyás (szerk.): A magyar novella antológiája I-II.

Róla szóló könyvek 6

Szegedy-Maszák Mihály: Kemény Zsigmond
Szilágyi Márton: Hagyománytörések
Hatvany Lajos – Glink Károly: Beszélő házak és tájak
Erdélyi csillagok
Nagy Miklós: Kemény Zsigmond
Keresztury Dezső: Örökség

Népszerű alkotóértékelések

>!
kaporszakall

Kemény Zsigmond

Most, hogy Keménynek a Szépirodalmi Könyvkiadónál megjelent életműsorozatát – egy kivételével – végigolvastam*, úgy vélem, mondhatok pár szót magáról az íróról.

Alapvetően konzervatív, Széchenyi-párti és Kossuth-ellenes politikus és újságíró, és meglepően modern szellemű, ugyanakkor sokszor döcögősen avitt stílusú szépíró, aki – érzékelve az Erdélyt fenyegető román irredenta veszélyt – cikkeiben, röpirataiban, és történelmi regényeivel próbálta figyelmezteteni kortársait a nemzeti összefogás, és a kis lépésekben történő előrehaladás szükségességére.

Portréi közül a Wesselényiekről és a Széchenyiről írottak, röpiratai közül a Forradalom után című lehetnek érdekesek a mai olvasó számára. Regényei komor, nehézkes nyelvű alkotások, depresszióra hajlamosoknak nem ajánlottak, de cselekményükben, jellemeikben nem alábbvalóak a nagy külföldi szerzők (Flaubert, Turgenyev) munkáinál. Kár, hogy sokan visszariadnak a kissé csikorgó mondatoktól. A rajongók és az Özvegy és leánya megérdemelnék, hogy ne merüljenek a feledés homályába.

* Az említett tíz kötet mind megtalálható a mek.oszk.hu -n…

>!
SignorFormica

Kemény Zsigmond

A 19. század legnagyobb magyar írója lehetett volna, ha csak harmad annyi írói tehetséggel áldja meg az ég, mint Jókait. (Persze fordítva is igaz: Jókai a 19. század egyik legnagyobb európai írója lehetett volna, ha Kemény intellektuális érzékével rendelkezett volna.)
Jellemei európai mércével is összetett figurák, a regény mint forma iránti érzéke vetekedhetne francia kortársaiéval. Ám sajnos, nem tudott jól írni. Mondatai, stílusa recsegnek, ropognak. Már saját korában is elavultak csikorgó megnyilvánulásai. Nem véletlen, hogy Móricz tett egy kísérletet, hogy átírja A rajongókat. A kísérlet, akár csak Kemény életműve: hatástalan maradt..


Népszerű idézetek

>!
Nandi

– Kit szeretünk, hibáit is elnézzük; ki iránt közönyösök vagyunk, jó tulajdonait sem vágyunk tudni.

>!
Frank_Spielmann I

És keblének rugonyos, kerek, hullámzó formái csak annyira voltak leplezve, hogy a villányos hószikrák ezüst köde, mely e tökélyes alakzatok emelkedésein rezgett, levíhatatlan igézettel bilincselné magához a mértékletes anachoreták szemeit is.

II. kötet, 119-120. o

9 hozzászólás
>!
Esmeralda P

Sarolta azon szerencsés alakok közé tartozott, kik a pongyola által nyernek, s kivált most mondhatatlanul szép volt.
Egy gyors tekintet, melyet a tükörre vetett, míg a főkötő széle alól szétgyűrűző fürtjein és a mellszalagokon valami kiigazítandót talált, meggyőzzék, hogy a mai napért nincs panaszra nincs oka. Leigéző, bűbájos vala, s annyira, miként magát is meglepte a friss bőrszínezet, az eleven arckifejezés, és az egész termeten eláradt összhangzás, üdeség és leánydad kellem.

25. oldal

5 hozzászólás
>!
Frank_Spielmann I

Én az érzékeny jelenetek barátja nem vagyok. Ennélfogva egy egész hajnali órát mellőzök.

II. kötet, 98. o

3 hozzászólás
>!
Frank_Spielmann I

– Nem látszik vad tekintetűnek.
– Bizonyosan nem… és arca nemes jellemének tükre.
– S hogy mondhatod őt így zsarnoknak?
– Mert a zsarnokok, szerencsétlenségünkre, többnyire nemes jelleműek.

35. oldal

6 hozzászólás
>!
ppeva P

Ah, Mihály is csakolyan, mint a többi férfi. Míg nem valék özvegy, minden szépet elmondott rólam, s most nem akar ismétlésekkel többé untatni.

I. rész 5. fejezet

>!
Frank_Spielmann I

…és Vigyázzal, a kopott szőrű ebbel, mely jábor fejével, mint sok más kutya, hitte, hogy valami fontos és eredményekre vezető kötelességet teljesít, ha a kerítésen át minden utcánjárót megugat.

I. kötet, 213. o

27 hozzászólás
>!
Mpattus P

Ha álmodni akarunk, ne elégedjünk meg csekéllyel. Ha az elérhetetlen vágyakra szorulunk, kívánjuk egyúttal az egész lehetetlenséget.

>!
Nandi

S valóban a nyílt arc oly tükre a léleknek, mint a tiszta vízszín a medernek, melyben mozog, halkan vagy a belső megtörődések miatt hullámokat vetve. De olvasóim jól tudják, hogy van patak, mely mélységét tisztasága miatt nem gyaníttatja, s van, melynek nincs mélysége, csak tisztasága.