!

Kelen Károly

Könyvei 2

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése
Kelen Károly: Bridzsóvoda

Szerkesztései 1

Miklós Gábor – N. Kósa Judit – Kelen Károly (szerk.): Lapzárta

Fordításai 1

Ottlik Géza – Hugh Kelsey: Kalandos hajózás a bridzs ismeretlen vizein

Népszerű idézetek

>!
robinson P

Manapság micsoda sértődés van belőle, ha valaki „lehúz” egy színházi előadást, vagy őszintén megírja véleményét egy regényről vagy verseskötetről. Akkoriban viszont magától értetődő volt, …

87. oldal

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

>!
robinson P

Vagyis 1842 januárjától már tíz könyvkereskedés működhetett a városban.

42. oldal

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

>!
robinson P

A legtöbb anya azt szeretné, ha zseni válna a fiából, pedig tudja, hogy nem könnyű a nagy tehetségekkel bánni.

125. oldal

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

>!
robinson P

Vagyis a pénz néha fontosabb volt a hírnévnél is.

129. oldal

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

>!
Mariann_Czenema P

Jó pajtás volt, és az is maradt. Csak a művészetekben nem ismert sem Istent, sem embert. Ez néha még a legjobb embereinek-barátainak is sok volt. Mert nem volt, nem lehetett maga mellé emelni mindenkit, aki elismerte és követte őt, annyira nem törődött semmivel és senkivel, ha ítélkezni kellett.
Közben meg miket talált ki! Milyen új eszmék és műfajok buzogtak föl a képzeletében! S mindjárt meg is valósította őket papíron.

108. oldal

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

Kapcsolódó szócikkek: Petőfi Sándor
1 hozzászólás
>!
Mariann_Czenema P

De ebben a por- vagy sárfészekben nagy változások indultak, és ebben vállalt szerepet az immár teljesen magyarrá lett hősünk. Sosem fogjuk tudni megmondani, mi vezette őt, üzleti érdek, spekuláció vagy valami nehezen magyarázható vonzalom a nemzeti tudatra ébredő haza iránt. Talán mindegy is, a korszellem átérzéséhez-megragadásához nem volt szükség elválasztani ezeket. a polgár stabil anyagi háttérrel lelkesedik az országot átformáló új eszmék iránt, és közben maga is formálója lesz.

62. oldal

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

>!
Mariann_Czenema P

Történetünk abban a korban kezdődik, amelyet rengeteget emlegetünk, de amelynek lényegét csakis romantikus lelkületű gimnazisták szokták teljes szívvel átérezni. Igaz, mindannyian romantikusok voltunk gimnazistaként, így hát megöregedvén is repes a szívünk, ha ez a szó kerül elénk: reformkor.
Ez volt az az időszak, amikor a magyarság legnagyobbjai színre léptek, amikor egy ütemre dobogó szívükkel megalkották a magyar irodalmi nyelvet, létrehozták a magyar nemzetet, megpróbálták kivívni a magyar szabadságot, és megteremteni a független Magyarországot.

15. oldal

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

>!
robinson P

A kulturális élt további színterei a kávéházak, ahol a polgárok és az egyetemi ifjúság megvitathatja a politikai és irodalmi eseményeket.

30. oldal

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

>!
Mariann_Czenema P

Aki már átélt olyan történelmi pillanatot, amikor változni látszik a világ, és úgy néz ki, lehet valamit tenni azért, hogy más élet teremjen az öröknek gondolt viszonyok között, az tudja, hogy a fordulatokat fiatal, tettre kész emberek hozzák el, olyanok, akik felkapják a friss eszméket, meglátják a sosem volt lehetőségeket, és alkotó erővel próbálnak részesévé válni az új rendnek.

11-12. oldal

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

>!
robinson P

Az mindenesetre biztos, hogy ami 1848. március 15-én történt, sokat lendített a Petőfi-összes eladásán. Jól tudjuk viszont, hogy azt a portékát jobban keresik, amihez nem biztos, hogy hozzá lehet jutni.

143. oldal

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

Kapcsolódó szócikkek: 1848. március 15.