!

Katona Gergely

Fordításai 2

Hans Robert Jauss: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika
Thomka Beáta (szerk.): Az irodalom elméletei IV.