!

Karel Schulz cseh

1899 – 1943

NemFérfi
Wikipédiahttps://en.wikipedia.org/wiki/Karel_Schulz

Könyvei 1

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom

Népszerű idézetek

>!
Sándor_Langer_Pudingman P

Semmi sem üresebb annál a helynél, ahol az imént még élő ember ült, a holnapra gondolt, és eljött érte a halál.

172. oldal

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

>!
Fatma

Michelangelo pedig visszatért a magányba. De amint közeledett az este, és leszállt a novemberi alkonyat, heves fojtogató szorongás uralkodott el rajta. Minden szomorú körülötte: a márvány éppen úgy, mint a gondolatai, maga az este éppúgy, mint a szíve.

500. oldal

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

Kapcsolódó szócikkek: magány
>!
hope22

Csillagtalan éjszaka, sűrűn gomolygó felhők takarták a holdat. A föld meghajolt a sötétség súlya alatt, a homály kemény nyomása újjáalkotta s új idomokba öntötte a tájat, a nappalitól elütő arculatot kölcsönzött neki; új utakat vetett szerteszét, tévutakat, amelyek kivezettek a világból, új mélyedéseket vájva szakadékká alakította át a völgyeket, új dombokat duzzasztott fel, magaslatokat keresztek és zarándokjelek nélkül, meredekebbre vonta és meghosszabbította a lejtőket, a sziklafalakat azonban, amelyeket egymásra halmozott, szét lehetett húzni, félre lehetett tolni, de ha átkeltél rajtuk, többé sohasem találtad meg a visszafelé vezető utat. Mindent elborított a szurokfekete éjszaka, s a végtelen térségen három lovas száguldott tajtékzó paripákon. Akár a kísértetek, nesztelenül hatoltak át a sötétségen, a nedves talaj elnyelte a lópaták dobogását. Csupán az élen haladó férfi ismerte az utat, ámde most ő is tétovázott, felállt a kengyelben, de nem látott mást, csak éjszakát.
A sötétség egyre sűrűsödött. Megérinthetted, ujjaid közé vehetted, akár a sarat, bekenhetted vele a kezedet s az arcodat. Az éjszaka fala aztán egy-egy pillanatban zuhogó fekete vízeséssé alakult át, elárasztotta a lovasokat; a három férfi nyelte, itta a homályt, fuldoklott benne, a lovak pedig, fittyet hányva az éles serkentő szavaknak és a sarkantyúk égető szúrásainak, felágaskodtak, izgatottan vetették ide-oda tarkójukat, és úgy szegték fel a fejüket, mintha levegő után kapkodnának. A férfiak megálltak. Talán mocsarat sejtettek maguk előtt, halálos ingoványt. Torkukat szorongatta ez a sötétség. Az élen haladó azonban nem törődött semmivel, s egyre csak az út folytatására nógatta társait.
Egy szélroham hirtelen széttépte a felhőket, előbukkantak a csillagok, megjelent a hold. A férfiak megdermedtek, mintha valaki egy csapásra lemeztelenítette volna őket. A holdfény először nem a felhők peremén hatolt át, és nem fokozatos lökésekkel morzsolta szét a sötétséget, hanem villogó kardként széthasítván a fekete égboltot, lesújtott a földre. Sugarai elöntötték az egész tájat, s ez tüstént visszanyerte eredeti képét. Előbukkant a férfiak – húsból-vérből gyúrt emberek – meztelen arca, a fény letépte róluk a sötétség álarcát. A cinkfehér hold lassan úszott tovább az égen, fehér sugarai körülöntötték a lovascsoportot az erdők és hegyek hátterén.

(első mondat)

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

>!
Fatma

-Platón ismerete nélkül, mondja Lorenzo, nem lehetünk jó keresztények.

129. oldal

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

>!
Fatma

Semmi sem drágább egy szép szonettnél, egy tökéletes festménynél. Semmi sem olcsóbb az emberéletnél.

113. oldal

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

>!
szabreni

Kiáltozással és a többiek buzdításával még hasznára lehet népének az is, aki mindkét kezét elvesztette a csatában – mondja Seneca. – Viselkedj te is hasonlóképpen, ha a végzet eltávolít az állam éléről; állj helyt és segíts a hangoddal, ha pedig a torkodat szorítja valaki, állj helyt mégis, és segíts hallgatásoddal…

24. oldal

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

>!
Fatma

Szeretettel és belenyugvással kell elviselnünk mindazt, amit Fájdalom nővér ad nekünk, és ő annyira szeret minket, hogy sohasem tágít mellőlünk. S akkor az ember minden szenvedése tökéletes örömmé alakul át.

77. oldal

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

>!
Fatma

A félelem. Azt hiszem, kevesen tudják, mi az igazi félelem. Mert a legtöbb ember létező dolgoktól fél. De a legszörnyűbb félelem mindenek között, ha az ember olyasmitől fél, ami alaktalan .

93. oldal

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

>!
szabreni

Minden őszinte emberre a megsemmisülés vár ott, ahol mindenki kétszínű és gyáva.

351. oldal

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete

>!
Cicu

Szívesen itt maradna estig, végighallgatná az egész hangversenyt, csakhogy mindig akad valaki, aki hirtelen betérve lépteivel és suttogva elmondott imájával megzavarja a zenét; a jövevények fürkésző pillantásai elűzik a magányos fiút, élményeitől megzavarodva távozik, s nem tudja, hogy a templomban csend honolt.
Miféle zene ez? A fiú már sejti: a kő beszél.
A kőnek szíve van, az kiált és dalol. A kőben élet lakozik, mely azt akarja, hogy láthatóvá és hallhatóvá váljék, idomokban és hangokban tör a napvilágra. A kőben álom és erő van, gonosz és sötét erők lapulnak benne, de ott szunnyad Isten magasztalása is; miként anyagból az embert, úgy gyúrta Isten tulajdon kezével a követ, és lelket lehelt belé.

Beszél a kő

Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom Michelangelo élete