Tudástár

>

Karácsonyi János (Gyula, 1858. december 15. – Nagyvárad, 1929. január 1.) magyar történész, szentszéki bíró, vovádriai címzetes püspök és nagyváradi nagyprépost, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja.

Életútja

Karácsonyi János szülei id. Karácsony János (1825–1898) örmény származású szűcsmester és Papp Terézia (1832–1916) voltak. Római katolikus teológiai tanulmányait Budapesten végezte. 1882-ben szentelték pappá. A nagyváradi püspöki líceumban az egyháztörténet és egyházjog tanára.

1896-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1904-ben rendes tagja, 1927-ben pedig az MTA III. nyelvtudományi és szép­irodalmi osztályának rendes tagja lett.

1904–45-ben a budapesti egyetem hittudományi karának tanára, 1905-től nagyváradi I. számú őrkanonok, 1916-ban vovádriai címzetes püspökké, 1923-ban nagyváradi I. számú nagypréposttá nevezték ki. 1928-29 között ő irányította az Erdélyi Katolikus Akadémia alapszabályának összeállítását. Tagja volt a Kemény Zsigmond Társaságnak.

Munkássága

A Századok budapesti történelmi szakfolyóirat munkatársa, cikkeit közölte a Pásztortűz (1925), a Vakációi Levél (1926-27). Tudásban, módszerben és termékenységben nemzedékének egyik kiemelkedő történetírója.

Hunyadi János · II. Rákóczi Ferenc

Tárgyilagos oknyomozással szólt hozzá a magyar és székely eredetkérdés, a honfoglalás, a nemzetségek problémájához vagy középkori okleveleink forráskritikájához, az Árpád-házi királyok birtokviszonyaihoz; a történelmi személyiségek közül Géza fejedelemről, I. István és I. László, valamint Kun László magyar királyokról, az árgyesi püspökség történetéről, Hunyadi Jánosról és II. Rákóczi Ferencről értekezett. Ő döntötte meg véglegesen a Szilveszter-bulla hitelességét.

Egyesületi tagságai

 • a Szent István Akadémia rendes tagja
 • a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság választmányi tagja
 • a Magyar Történelmi Társulat választmányi tagja
 • a Magyar Néprajzi Társaság választmányi tagja
 • az Országos Régészeti és Embertani Társulat választmányi tagja
 • a Magyar Nyelvtudományi Társaság választmányi tagja
 • a biharmegyei és nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet alelnöke
 • a budapesti tudományegyetem hittudományi karának doktora
 • Az MTA tagja (levelező tag: 1896. május 15, rendes tag: 1904. május 13)

Művei

Bethlen Gábor · Borovszky Samu

Emlékezete

 • Karácsonyi János Honismereti Egyesület (Békéscsaba, 1991–)
 • Névadója a gyulai Karácsonyi János Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium nevű intézménynek

További információk