Idézetek 1

desertangelable P>!

Az 1914. julius 28-án kitört rettenetes háborúban egyszerre tudatára ébredtünk, hogy megint mily szörnyű veszedelemben forog hazánk! Óriás, nagy államok hidegvérrel, előre elhatározták Magyarország eltiprását és hazánk területének a szomszéd államok közt való szétosztását. E rablóművük végrehajtásánál számítottak a hazánkban élő, nem magyarajkú népek közreműködésére is és azokat előre fizetett lázítókkal, ábrándos kecsegtetésekkel, történeti hazugságokkal félrevezetni igyekeztek Ekkor ébredtünk tudatára annak is, menynyire szükség van a magyar hazában élő összes népeknek az egyetértésre, a testvéries szeretetre -és kölcsönös támogatásra! Kis nemzeteket, egyes népeket most épen úgy elseper a kényurasággal, erőszakkal és annak minden hazug fortélyával összeállított, rettenetes seregeket, romboló fegyvereket összeszerző nagy állam, mint akár a népvándorlás korában.

Előszó

Karácsonyi János: A magyar nemzet történeti joga Hazánk területéhez a Kárpátoktól le az Adriáig