!

Karácsonyi János magyar

Tudástár · 4 kapcsolódó alkotó

Nemférfi

Képek 1

Könyvei 11

Karácsonyi János: Szent István király élete
Karácsonyi János: Szent László király élete
Karácsonyi János: Magyarország egyháztörténete
Karácsonyi János: A székelyek eredete és Erdélybe való települése
Karácsonyi János: Történelmi jogunk hazánk területi épségéhez
Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig 1–2.
Karácsonyi János: Békésvármegye története I.
Karácsonyi János: A magyar nemzet történeti joga
Karácsonyi János: Szent Gellért csanádi püspök és vértanú élete
Karácsonyi János: Szent-István király oklevelei és a Szilveszter-bulla

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Historia Incognita Attraktor · Szent István könyvek Szent István Társulat · Szentek országa Szent István Társulat

Antológiák 1

Raffay Ernő (szerk.): Trianon 100

Népszerű idézetek

desertangelable P>!

Az 1914. julius 28-án kitört rettenetes háborúban egyszerre tudatára ébredtünk, hogy megint mily szörnyű veszedelemben forog hazánk! Óriás, nagy államok hidegvérrel, előre elhatározták Magyarország eltiprását és hazánk területének a szomszéd államok közt való szétosztását. E rablóművük végrehajtásánál számítottak a hazánkban élő, nem magyarajkú népek közreműködésére is és azokat előre fizetett lázítókkal, ábrándos kecsegtetésekkel, történeti hazugságokkal félrevezetni igyekeztek Ekkor ébredtünk tudatára annak is, menynyire szükség van a magyar hazában élő összes népeknek az egyetértésre, a testvéries szeretetre -és kölcsönös támogatásra! Kis nemzeteket, egyes népeket most épen úgy elseper a kényurasággal, erőszakkal és annak minden hazug fortélyával összeállított, rettenetes seregeket, romboló fegyvereket összeszerző nagy állam, mint akár a népvándorlás korában.

Előszó

Karácsonyi János: A magyar nemzet történeti joga Hazánk területéhez a Kárpátoktól le az Adriáig