!

Kappanyos András magyar

Nemférfi

Könyvei 7

Kappanyos András: James Joyce: Ulysses
Kappanyos András: Bajuszbögre, lefordítatlan
Kappanyos András: A magyar irodalom képes atlasza
Kappanyos András: Hová tűnt a huszadik század?
Kappanyos András: Emlékezés egy nyár-éjszakára
Kappanyos András: Tánc az élen
Kappanyos András: Üdvözlet a győzőnek

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Talentum műelemzések Akkord · Opus: irodalomelméleti tanulmányok Akadémiai

Szerkesztései 3

Kappanyos András (szerk.): Angol költők antológiája
Faragó Kornélia – Kappanyos András (szerk.): Hosszmetszet
Kappanyos András – Sarankó Márta – Szénási Zoltán (szerk.): E nagy tivornyán

Fordításai 19

Stephen King: Christine
Kurt Vonnegut: Kékszakáll
James Joyce: Ulysses
Isaac Asimov (szerk.): Szívélyes Fahrenheit
Kurt Vonnegut: A hamvaskék sárkány
Isaac Asimov – Martin H. Greenberg (szerk.): Gyilkos idő
Arthur Herzog: Őrület – IQ 83
Kurt Vonnegut: Kékszakáll / Bluebeard
Robert Weinberg (szerk.): Holnap történt
William Butler Yeats: William Butler Yeats versei

Antológiák 2

Ignácz Ádám (szerk.): Populáris zene és államhatalom
Tóth Szilvia (szerk.): „Gazdagabb voltam, mint hinni bármikor is adatott”

Népszerű idézetek

Kuszma P>!

Az „emberi kondíció” voltaképpen leírható volna azon az alapon, hogy a lamarcki elven működő, tehát igen gyorsan végbemenő társadalmi, gazdasági és kulturális változásokat a weismanni elven működő genetikai változások képtelenek követni. Genetikailag az ember kompetitív és promiszkuitásra hajló lény maradt, noha a kulturális norma a kooperációt és a monogámiát preferálja – és ezzel a (két) feszültséggel a világirodalom jelentős részének forrásvidékét átfoghatjuk.

314. oldal

Kappanyos András: Bajuszbögre, lefordítatlan Műfordítás – Adaptáció – Kulturális transzfer

7 hozzászólás
ppeva P>!

Például az Alice Csodaországban magyar nyelvű fordításaiban úgyszólván természetesen adódik, hogy a dormouse-t mormotára cseréljék. Referenciálisan pontosabb lenne itt a pele, de ehhez a rágcsálóhoz magyarul nem kapcsolódik az álmosság attribútuma, ami pedig az adott szituációban az állatka szerepeltetésének fő motívuma. Bár az álmosság mint kulturális attribútum természetesen összefügg az állat valódi (referenciális) életmódjával, erről az átlag nyelvhasználónak csekély tapasztalata lehet, ugyanakkor az angol nyelvhasználó a dormouse-ból kihallja az alvásra utaló francia-latin dorm- szótövet. (A pele német neve egyenesen Siebenschläfer: ennek tükörfordítása a magyar hétalvó szó, amely a köznyelvben egyáltalán nem utal állatra.) Az ausztrál bennszülöttek nyelvére lefordított változatban természetesen koala szerepel. Ez szép példa a funkcionális ekvivalenciára: a dormouse pontos állat-rendszertani helye itt kisebb szerepet játszik, mint az álmos-kedves-kistestű-szőrös attribútum sor. Ebben a gondolatmenetben az ilyet típusú döntéseket az attitűdkövető stratégiához soroljuk.

101. oldal

Kappanyos András: Bajuszbögre, lefordítatlan Műfordítás – Adaptáció – Kulturális transzfer

2 hozzászólás
ppeva P>!

Nabokov nevezetes Anyegin-fordítása számos támadást kapott, de dilettánsnak senki sem nevezte: ez a fordítási szabályrendszer tudatos, megfontolt és provokatív megsértése. Nabokov büszke is volt a teljesítményére, Edmund Wilson elmarasztaló kritikája kapcsán a következőt írta: „Ha rossz költőnek neveznek, mosolygok; de ha rossz tudósnak, már nyúlok is a legsúlyosabb szótáramért.”

115. oldal

Kappanyos András: Bajuszbögre, lefordítatlan Műfordítás – Adaptáció – Kulturális transzfer

ppeva P>!

A fordításelméletek egyik legállandóbb és legmegválaszolatlanabb kérdése, hogy mi történik a fordítás során a fordító fejében. I. A. Richards nem kevesebbet állít, mint hogy ez alighanem a legbonyolultabb esemény, amely a világegyetem evolúciója során egyáltalán létrejött. Meglehet, hogy ez költői túlzás, de a történés valódi magyarázatával, meggyőző modellezésével kétségkívül adós a tudomány – és még abban sem lehetünk egészen biztosak, hogy melyik tudománytól várjuk a választ.

49. oldal

Kappanyos András: Bajuszbögre, lefordítatlan Műfordítás – Adaptáció – Kulturális transzfer

ppeva P>!

És figyelembe kell vennünk André Lefevere kézenfekvő intelmét is: „Egy fordítást csak olyan ember tud megítélni, akinek nincs rá szüksége.” Vagyis az minősíthet egy fordítást, aki kompetensen össze tudja vetni az eredetivel.

140. oldal

Kappanyos András: Bajuszbögre, lefordítatlan Műfordítás – Adaptáció – Kulturális transzfer

Kapcsolódó szócikkek: fordítás
Frank_Spielmann I>!

A könyv egyik vonzereje az elbeszélői szempontoknak, írói módszereknek, stilisztikai játékoknak látványos, virtuóz változékonysága. Vannak olyan fejezetek (például a 12. és különösen a 14.), ahol a bravúros, parodisztikus stilisztikai mutatványok maguk is egy önálló, párhuzamos történetet beszélnek el, s ebből kell kihámoznunk azt a cselekménymenetet, amely voltaképpen hőseinkkel megtörténik.

12. oldal

Frank_Spielmann I>!

Bloom ezzel szemben [Stephen = a fiatal Joyce] nem feleltethető meg egyetlen valós figurának, alakja több személy tulajdonságait egyesíti. Külsejét, zsidó kulturális hátterét és humanizmusát jórészt Joyce trieszti barátjától, Ettore Schmitztől örökölte, aki Italo Svevo (1861-1928) néven maga is jeles íróvá lett. Bloom lakcíme (valamint a lakásához vezető éjszakai séta) Joyce leghívebb dublini barátjától, J. F. Byrne-től származik. Ismét másvalaki – egy Hunter nevű polgár – volt, aki 1904-ben ismeretlenül felsegítette és otthonába vitte az ifjú Joyce-ot, aki (a 15. fejezetben történtekhez hasonló módon) egy ittas összetűzés során alulmaradt. Bloom feltáruló ösztönélete pedig – legalábbis túlnyomó részben – aligha származhat máshonnan, mint a könyv írása közben Bloom korába lépő író önmegfigyeléseiből.

16. oldal

tundibrich P>!

A fordító hasonló módon dolgozik a célnyelv ellenállásával szemben, mint a kőfaragó a kő ellenállásával, s hasonló módon akadályozzák saját szerszámainak szükségszerűen korlátozott képességei. Folyamatosan egy ideához kell igazítani saját műveleteit, de közben az ellenálló anyag követelményeinek is meg kell felelnie.

Kappanyos András: Bajuszbögre, lefordítatlan Műfordítás – Adaptáció – Kulturális transzfer

Agatha_Emrys>!

„Napjaink leghíresebb legendásnak nevezhető félrefordítása szintén szinkrontolmácsolás közben született. Az anekdota szerint a forrásszövegben a Star Warsfilmek híres jedi köszöntése hangzott el: "May the Force be with you.” (Az Erő legyen veled). A tolmács azonban nem ismerte fel a kultúrális utalást, és – akusztikai szempontból csupán egyetlen fonémát félreertve – így értelmezte a mondatot: „Május negyedikén találkozunk.” (May the fourth [I'll] be with you).

33. oldal

Kappanyos András: Bajuszbögre, lefordítatlan Műfordítás – Adaptáció – Kulturális transzfer

Frank_Spielmann I>!

A szerkesztő Stephent kezdi el győzködni, hogy írjon valami jelentőset. „Írjon bele mindannyiunkat, ott egye a fene” – fejti ki Crawford dióhéjban az Ulysses majdani koncepcióját.

65. oldal