!

Kálidásza indiai

Kālidāsa

Nemférfi

Képek 1

Könyvei 8

Kálidásza: Kálidásza válogatott művei
Kálidásza: A felhő-hírnök – Méghadúta
Kálidásza: A király és a bajadér
Kālidāsa: Werke
Kālidāsa: The Recognition of Śakuntalā
Kālidāsa: Kumarasambhavam
Kálidásza: Sakuntala
Kālidāsa: Raghuvamsam

Kapcsolódó kiadói sorozatok: A világirodalom klasszikusai · Penguin Classics

Antológiák 5

Illés Lajos (szerk.): Aki legdrágább, aki legszebb…
Franyó Zoltán – Botár Emma (szerk.): Ősi örökség
Kormos István (szerk.): Szerelmes arany kalendárium
Lakatos István (szerk.): Évezredek eposzai
Király György (szerk.): Monumenta literarum I-II.

Népszerű idézetek

Lunemorte P>!

Aki a nők szivéből elűzi a gondokat,
aki vigasztalja, őrzi a fákat, bokrokat,
hozzon neked is áldást a Megelevenitő,
minden élet királya, a szép Esős Idő.

Évszakok köre, Ez az esős évszak

Lunemorte P>!

Tekints szemembe még egyszer, te lótusz-pillantású lány:
azt mondják, hogy a méregnek méreg a gyógyítószere.

Lunemorte P>!

Hószínben ég-lobog a jázmin kertek árnyán,
dértől dereng a komor éj, kivirít a nádas,
hattyú fehérlik a folyón, a tavon virágok,
s izzó fehér özön a sárada-fák virága.

Évszakok köre, Ez az ősz

Lunemorte P>!

S olyan bánat van a zokogástól megdagadt szemeiben,
sóhajtástól szinehagyott ajkán és tenyérbe lehajtott
sápadt arcán, mit a haja félig eltakar – olyan bánat,
mint holdon, mikor elibe állsz, s árnyaidtól borús lesz.

Felhő-követ

Lunemorte P>!

Kortyot kívánva kiapadt torkára most
a nap tüzén szinte halálig elgyötört
és szomjan égõ elefánt se fél tovább
az oroszlántól, ha vizet keresni megy.

Lunemorte P>!

Az európai kultúrának Homérosztól napjainkig ívelő egysége akkor tudatosodik bennünk legjobban, ha kultúránkat a Kelettel hasonlítjuk össze.

Kálidásza

Lunemorte P>!

Csillagfüzér-sorokat öltve magára dísznek,
s hold-arca fátylait, a fellegeket levonván,
szeplőtelen sugaru nagyszerű fény-ruhában,
mint ifju asszonyok, az éjszaka úgy gyarapszik.

Évszakok köre, Ez az ősz

Lunemorte P>!

Dörgő felhők fekete raja száll, rémes éjfél közelget.

Szerelem ékszere

Lunemorte P>!

Az ablakon beragyogó holdra feltekint gyors örömmel,
aztán újból lesüti a szemét, s ráborítja pilláit,
miket mindíg elnehezít a könny – mint borongós időben
az érzékeny szirmu mályvavirág hol kinyit, hol bezárul.

Felhő-követ