!

Julius Evola olasz

1898. május 19. (Róma) – 1974. június 11. (Róma)

Tudástár · 37 kapcsolódó alkotó · 1 kapcsolódó könyv

Teljes névGiulio Cesare Andrea Evola

Képek 7

Könyvei 35

Julius Evola: Lázadás a modern világ ellen
Julius Evola: Meglovagolni a tigrist
Julius Evola: Pogány imperializmus
Julius Evola: Jobboldali fiatalok kézikönyve
Julius Evola: Emberek és romok
Julius Evola: A felébredés doktrínája
Julius Evola: A szexus metafizikája
Julius Evola: Az individuum és a világ létesülése
Julius Evola: A megvalósítás és a halál utáni akciók
Julius Evola: A cinóberösvény

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Regulus Kollekció · Az Őshagyomány könyvei · Athanor könyvek Stella Maris · Arcticus Libri Operis Magni Arcticus

Szerkesztései 1

Julius Evola (szerk.): Bevezetés a mágiába I-III.

Antológiák 7

Rády Sándor Zsolt (szerk.): Az antikommunista
Horváth Róbert – Murányi Tibor (szerk.): Láthatatlan rezgéseim tánca minden
Baranyi Tibor Imre – Horváth Róbert (szerk.): Tradíció MMIV
Virág László (szerk.): Hasta V.
Virág László (szerk.): Hasta VI.
Virág László (szerk.): Hasta IX.
Horváth Róbert – Laki Zoltán – Hertelendy Edina (szerk.): A szolipszizmus igazsága

Népszerű idézetek

Kollográd>!

Egy ideje a nyugati emberiség jó része természetesnek tekinti, hogy a létezésnek semmiféle igazi jelentősége sincs, hogy a létezést nem kell semmiféle magasabb princípium alá rendelni; ezért hozzászokott ahhoz, hogy az életét a lehető legelviselhetőbb, a lehető legkevésbé kellemetlen módon élje. Mindazonáltal ennek velejárója és elkerülhetetlen következménye az egyre fokozottabb, alaktalanabb, labilisabb és tünékenyebb élet, minden becsület és jellembeli minőség növekvő felbomlása.

42-43.

Julius Evola: Meglovagolni a tigrist Egzisztenciális orientáció a felbomlás korszakában

Kollográd>!

„Az államok lerombolását, a családok tönkremenését és egyének pusztulását mindig megelőzte a rítusok elhagyása […]” (Atharva-Veda)

50. oldal

Lunemorte P>!

Semmi sem tűnik számunkra nagyobb képtelenségnek a haladás eszméjénél, amely – a modern civilizáció felsőbbrendűségéről szóló kiegészítéssel együtt – megteremtette a maga «pozitív» igazolásait; eközben meghamisította a történelmet, az agyakba romboló míthoszokat ültetett, és szuverénnek nyilvánította magát azon plebejus ideológia közhelyei szerint, amelyekből végső soron született. Nagyon mélyre kellett alászállni ahhoz, hogy eljussunk a hullabölcsesség apotheózisához; ugyanis nem nevezhetjük másként azt a bölcsességet, amely a modern embert – az utolsó embert – nem elöregedett, rokkant, magába roskadt, hanyatló lénynek látja, hanem a győztest, a mindent igazolót, a valóban élőt dicsőíti benne. Sajátos vakságra utal, amikor a jelenkori ember komolyan azt gondolja: mindent saját mértékével mérhet és civilizációját úgy privilegizálhatja, mint amelyhez képest az egész világtörténelem előjáték és amelynek létrejötte előtt csak babona, sötétség és barbárság létezett.

Lunemorte P>!

A világ álom: de nem minden álom foglal-e magában álmodót?

21. oldal

aled>!

Azok sorsa a pokol, akiknek nincs rítusuk…

Kapcsolódó szócikkek: pokol · rítus
Kollográd>!

A Tradícióban a királyság gyakran a Nap symbolikájával kapcsolódik össze. A királyban ugyanazt a „dicsőséget” és „győzelmet” ismerték fel, amelyet a Napban és a fényben – a felsőbbrendű természet symbolumában – amely minden reggel legyőzi a sötétséget.

23. oldal

Lunemorte P>!

Milyen az az Isten, akinek bejelentették a halálát?

77. oldal (Túl a teizmuson és az ateizmuson)

Julius Evola: Meglovagolni a tigrist Egzisztenciális orientáció a felbomlás korszakában

Kapcsolódó szócikkek: Isten
2 hozzászólás
aled>!

…ez a civilizáció a dolgok minden értelmes rendjének perverzióját valósította meg.