!

Juhász Ferenc magyar

1928. augusztus 16. (Bia) – 2015. december 2. (Budapest)

Tudástár · 21 kapcsolódó alkotó · 1 kapcsolódó könyv · 1 film

Nemférfi
DIApim.hu/hu/dia/dia-tagjai/juhasz-ferenc
Életrajz

Képek 2

Könyvei 51

Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú
Juhász Ferenc: Csikóellés
Juhász Ferenc: A Nap és a Hold elrablása
Juhász Ferenc: A tékozló ország
Juhász Ferenc: A megváltó aranykard
Juhász Ferenc: Kozmosz-magány
Juhász Ferenc: Virágzó világfa
Juhász Ferenc: Harc a fehér báránnyal
Juhász Ferenc: A Szent Tűzözön regéi
Juhász Ferenc: A halottak királya

Kapcsolódó kiadói sorozatok: A magyar költészet kincsestára · Harminc Év · Miért hiszek? · Tiszatáj könyvek

Szerkesztései 4

Juhász Ferenc – Pomogáts Béla (szerk.): Mai magyar költők antológiája
Juhász Ferenc – Gyenes László (szerk.): Veszprém
Juhász Ferenc (szerk.): Fejezetek a zene történetéből
Juhász Ferenc (szerk.): Irányelvek a funkcióképesség, a fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség véleményezéséhez

Fordításai 1

Vlagyimir Vasziljevics Kovanov: Egy orvos visszaemlékezései

Illusztrálásai 1

Halász Tibor – Jurisits József – Szűcs József: Fizika 11-12 – Közép és emelt szintű érettségire készülőknek

Antológiák 22

Péczely Dóra (szerk.): Lehetnék bárki
Lukács László (szerk.): Innen és túl
Borbély Sándor (szerk.): Asszonyaink arca
Illés Lajos (szerk.): Aki legdrágább, aki legszebb…
E. Fehér Pál – Garai Gábor (szerk.): Mai magyar költők antológiája
Csukás István (szerk.): Koncert
Falus Róbert – Szilágyi Péter (szerk.): A múzsák dicsérete
Bikády György (szerk.): Noé vesszeje
Rába György (szerk.): Verses világjárás
Medvigy Endre – Pomogáts Béla (szerk.): Ezerkilencszázötvenhat, te csillag

Róla szóló könyvek 5

Bedecs László: Mi volt a kérdés?
Bodnár György: Juhász Ferenc
Alföldy Jenő: Élménybeszámoló
Illés György: Szellemidézés
Illés Lajos (szerk.): Tizenkét portré

Népszerű idézetek

_natalie_néven_ I>!

De legyen az ének a világ csillagokkal virágzó fája: ősvilág-gyökerű, mindenség-lombú, kérgesedés és sarjadás, lombosodás és kifogyhatatlanság.

(Virágzó Világfa)

havas>!

Vihart fest az alkony a tájra,
villám-ecsetét huzigálja.
De dörög az ég, kékülten rivall,
letörli a fényt felhő-rongyaival.

72. oldal (Utolsó vihar)

Szelén P>!

Fölbuborékzó Szelíd Csillagocskám,
te Virágból és Lángból Font Anya, te Fehér Liliomokból és Tűzliliomokból és Lila Vizililiomokból Épített Ház, te Fölcsinált Gyönyörű Szőke Égitest, Gyermeket-váró Egyszerű Napocska, Terméssel Gazdag Szőlőskert, Kicsi Asszony-Földgolyó: Méhedben Magzatoddal, te Búzaföldek Arany-ringása, Szőke Kalász-Óceán Habos Hánytorgása, Tőrömet Befogadó Tüzes
Tok!

havas>!

(…)
Amikor a kazlak is aludtak,
s a göncöl rúdja délnek állt,
a ló megellett. Sokáig nyalta
leragadt szemű csikaját.

Anyja mellett aludt a jövevény,
dunnából kiszakadt pehely.
Sose terült a szalma szebben,
nem aludt így a hó, a tej.
(…)

136. oldal (Csikóellés)

Nagy_Detti>!

Ott állt az idő hegygerincén,
ott állt a mindenség torony-csücskén,
ott állt a titok kapujában,
szarva-hegye a csillagokkal játszott,
s szarvas-hangon a fiú így kiáltott,
vissza-kiáltott szülő-anyjának:
anyám, édesanyám, nem mehetek vissza,
száz sebem kiforr szín-arannyal,
naponta lerogyok, száz golyó szügyemben,
naponta fölkelek, százszor teljesebben,
naponta meghalok három-milliárdszor,
naponta születek három-milliárdszor,
szarvam minden hegye kettős-talpú vas villanyoszlop,
szarvam minden ága magasfeszűltségű-áramvezeték,
szemem nagy kereskedelmi hajók kikötője, ereim fekete kábelek,
fogaim vas-hidak, szívemben tajtékzanak a szörnnyel-hemzsegő tengerek,
minden csigolyám nyüzsgő nagy-város, füstölgő kő-bárka a lépem,
minden sejtem nagy gyár, atomom naprendszer,
heregolyóim a nap-hold, a tejút gerincvelőm,
az űr minden pontja testem egy-egy része,
galaktika-fürtök agyam egy sejtése.

Te elveszett fiam, mégis gyere vissza,
szitakötő-szemű anyád virraszt érted.

Csak meghalni megyek, meghalni oda vissza,
meghalni megyek,
csak meghalni megyek édesanyám:
kiteríthetsz majd a szülői-házban,
eres kezeiddel megmoshatod testem,
mirigyes-szemhéjam lezárhatod csókkal.
S majd ha a húsom bomlik széjjel,
bűzben és virágban rothad a testem,
akkor leszek véred-ivó magzat,
akkor leszek a kisfiad újra,
mert az csak neked fáj, édesanyám,
jaj, csak neked fáj, édesanyám.

657-658. oldal

Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú Összegyűjtött versek – 1946–1970

encsy_eszter>!

Gyere vissza édes fiam, én már mindennek nekiütődöm,
csupa sárga-kék folt a szemem-alja, homlokomon a bőröm,
a combom, lábam-szára,
a dolgok felöklelnek, mint a megbőszűlt kosok,
szarvával nekem-jön a karó, a szék, a kerítés,
megüt az ajtó, mint a részeg kamaszok,
a villany is rossz, megüt az áram,
eres bőrömön jön ki a vérem, mint a megdobott madarak csőrén,

az olló elúszik előlem, mint fémből-való rák,
veréb-lábak a gyufaszálak, a vödör foggantyújával visszavág,
gyere vissza édes fiam, ó, gyere vissza,
én nem tudok futni már, mint a fiatal anyaszarvas,

vizenyő-indáktól érik a lábam,

csomós, lila növényzet borítja combjaimat,
lábujjaimon csont-épületek nőttek,

kezem-ujja merev, már a húsa is kagylós,
csigahéjas, pikkelyes, palás, mint a régi kőzetek,

minden ágam búcsúzni készűl, beteg,
gyere vissza édes fiam, ó, gyere vissza,

mert én csak révülök,

szikáran betölt a benti-látomás,

szikrázik a korhadt, deres szerveken,

mint kerítésen lógó fagyott ingeken
a tél-reggeli kakaskukorékolás,
én hívlak, a te édesanyád,
gyere vissza édes fiam, ó, gyere vissza,
a dolgoknak adj újra elrendelést,
a tárgyaknak fegyelmet, szelídítsd meg a kést,

a rakoncátlan fésű mutassa meg magát,
mert én már két ikrás, zöld szem vagyok,
áttetsző-könnyű, mint a szitakötő,
akinek, fiam, te jól ismered,

tarkója, s állkapcsa között
két kristály-alma tölti ki a koponya-üreget,
csak arc-nélküli két óriás-szem vagyok
és nem-földi dolgokat látok ezekkel.
Gyere vissza édes fiam, ó, gyere vissza,

igazíts el mindent a lélekzeteddel.

Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú Összegyűjtött versek – 1946–1970

Nagy_Detti>!

Azért, mert tél van, tél van kis szívem,
azért, mert tél van, nem lehetsz hitetlen,
azért, mert tél van, tél van kis szívem,
azért, mert tél van, szebb a lehetetlen.

671. oldal

Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú Összegyűjtött versek – 1946–1970

ella_>!

(…) naponta meghalok három-milliárdszor,
naponta születek három-milliárdszor,
szarvam minden hegye kettős-talpú vas-villanyoszlop,
szarvam minden ága magasfeszűltségű-áramvezeték (…)

Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú Összegyűjtött versek – 1946–1970

Carmilla >!

S én itt ülök büdös magányomban, szívemben Csönd-Angyalok, s a Holnap Iszonyata.

133. oldal (Szépirodalmi, 1971)

Kapcsolódó szócikkek: magány
_natalie_néven_ I>!

Minden új könyv a Hiányok-könyve. Nem a megvalósított, a még-kimondatlan hiánya éget.

149. oldal