!

Jósika Miklós magyar

Alt Móric

1794. április 28. (Torda) – 1865. február 27. (Drezda)

Wikipédiahttp://hu.wikipedia.org/wiki/Jósika_Miklós

Könyvei 30

Jósika Miklós: Abafi
Jósika Miklós: Két élet
Jósika Miklós: A nagyszebeni királybíró
Jósika Miklós: A csehek Magyarországon
Jósika Miklós: Emlékirat
Jósika Miklós: A szegedi boszorkányok
Jósika Miklós: Az utolsó Bátori
Jósika Miklós: Egy kétemeletes ház Pesten / Az utolsó Bátori
Jósika Miklós: A csehek Magyarországban
Jósika Miklós: A két barát

Kapcsolódó kiadói sorozatok: A magyar próza klasszikusai, A magyar próza klasszikusai, Magyar szépirodalom, Történelmi regények, Magyar Klasszikusok, Tanulók könyvtára, Magyar regényírók képes kiadása, Szép könyvek, Olcsó könyvtár

Antológiák 6

Kuczka Péter (szerk.): Galaktika 35.
Csernai Zoltán (szerk.): A fekete sugár
Tarjányi Eszter (szerk.): XIX. századi magyar fantasztikus regények
Fenyő István (szerk.): A reformkor prózairodalma
Kerényi Ferenc (szerk.): Régi magyar regények I-II.
Bajomi Lázár Endre (szerk.): A magyar Párizs

Népszerű idézetek

>!
Nandi

Különös az emberi szív; vannak húrjai, melyek oly mélyen rejtettek, hogy ritkán pendülvén meg, szinte nem létezőknek gondoljuk.

>!
Bla IP

A Németországban a 16. századig fennállt rendszer szerint egy nemesifjú 8 éves korában lett apród, 14 éves korában hadapród, 21 évesen, ha kiérdemelte, akkor lovaggá ütötték.

wiki-magyarázat

Jósika Miklós: A csehek Magyarországon Korrajz első Mátyás király idejéből

>!
Bla IP

III. Kallixtusz pápa bullája, 1456. június 29. „(…) Hogy az egész nép, fajra és nemre való tekintet nélkül, ezeknek az imáknak és búcsúknak részese lehessen, megparancsoljuk és elrendeljük, hogy az összes városok, területek és helyek minden egyes templomában a három órai és az esti ima között, tudniillik az esti imára való harangozás előtt, de legalább olyan tájban, egy vagy több zengő haranggal, hogy jól hallhatók legyenek, félórás időközönként háromszor harangozzanak minden egyes nap, ahogy az Angyali üdvözletre harangozni szokás, s akkor ki-ki az Úr imádságát (…) háromszor mondja el.”

Hunyadi János hadseregével 1456. július 22-én a nándorfehérvári diadal során győzelmet aratott a török sereg felett. A déli harangszó ezután is szokás maradt a keresztény világban a küzdelem emlékére. Ugyancsak a nándorfehérvári győzelem emlékére rendelte el a pápa az Urunk színeváltozásának ünnepét augusztus 6-ára.

VI. Sándor pápa az 1500-as szentévben, augusztus 9-én a török veszedelem miatt – a déli időre helyezve – ismét elrendelte a harangozást.

Ez némiképp pontosítja képünket a déli harangszóról…

wiki-magyarázat

Jósika Miklós: A csehek Magyarországon Korrajz első Mátyás király idejéből

>!
Uzsonna

A szerelmes ember szívében legendák kelnek, a legegyszerűbb is költővé lesz.

143. oldal, Ki hitte volna?

>!
vargajudit P

Vannak férjek, kik egy gyöngéd nő érzéseinek minden szálát lassanként kitépik, kik képtelenek meg is érteni a valódi és nemes mívelt nő érzelmeit; s aztán ha ily angyal durva kezeik közt elhervad, azt mondják, hogy szive s meleg vére nincsen! (…)
S a mi szomorú s jellemző egyszerre, olykor, de csakis olykor, az ily férjekben rossz akarat nincsen is, sőt azt hiszik, hogy nejeik szerencséjüknek tarthatják, hogy ily szeretetreméltó tuskó mellett hervadnak el.

258. oldal

>!
Bogas P

– A moraj szűnik – szól a fejedelem –, maradhatsz, Szágfi! No – folytatá, arcát megcsipkedvén két ujjal Szágfinak –, mit csinálnak a szép hölgyek Kolosvárt, hányat ismersz már?
– Keveset s csak az ablakból, nagyságos uram! – felelt az apród, majdnem reszketve, mint aki ezen irtózatos pillanatban ily kérdést nem várt.
– Úgy kötélhágcsóról gondolkozzál , fiú – mond vállára téve kezét Báthori –, vagy lantról, hogy ők jöjjenek le.

A veres ember

1 hozzászólás
>!
kkata76 P

Tudjuk, hogy ez időben s átalában minden boszorkány-perben a tanuk kihallgattatása nem volt egyéb puszta formaságnál, melly néha a tanukra magokra nézve is igen veszedelmes következésű lőn; mert azonnal magok gyanu alá jöttek, mihelyt legkisebb kételyt, legkisebb szánalmat árultak el a vádlottak iránt.
A kinzatás volt, ugy szólván, az egyedüli sikeres kikérdeztetési mód. Ez oka, hogy a vádlottak minden boszorkány-perben a legtöbbször saját vallomásaik után itéltettek el.

Első könyv, Ágota és Regina

>!
Nandi

Bámuljuk méltán a festőt, ki eredetijének nemcsak vonásait s alakját találja el, de képes lelket lehelni képmásaiba vagy tájfestéseibe; mert ő holt vászonra eleven életet ihlelt, szemei szólnak, homloka jelent, ajka mond s egésze igéz, hat, vonz vagy visszataszít: szóval festvénye néz, lehel, nyilatkozik. De az író is érdemel némi méltánylást, ki holt írlapjára életet önt, kinek sorain haladva képek fejlődnek le, érdekek nyilatkoznak, s élet s indulatok állnak elő.

>!
kkata76 P

(…) ne feledjük, hogy miként a reggeli harmat s a nap melege, a legmakacsabb virágot felnyilásra birja, ugy a szeretet, részvét – és figyelem bájöve csudákat képesek előidézni, s nem egy kedélynek zárt lakatját megnyitották már.

Első könyv. Futakyról valami

>!
kkata76 P

A természetben természetfeletti nincsen, nem is lehet, mert ez ellenmondás; hanem léteznek elég csudával határos jelenetek, mellyeknek nagy részét már a higadt előitéletek nélküli vizsgálat s a tudomány jótevő fürkészete egyszerü elemeikbe visszavezet, s a mi még csudásnak tetszik, – elébb utóbb meg leend fejtve.

Első könyv, Bevezetés