!

Josef Kirschner osztrák

Könyvei 4

Josef Kirschner: A manipuláció művészete
Josef Kirschner: Az egoizmus művészete
Josef Kirschner: Félelem nélkül
Josef Kirschner: Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Kulcs Könyvek Bagolyvár · Kommunikáció Bagolyvár · Út a sikerhez Édesvíz · Életmód


Népszerű idézetek

_Andrea_>!

Emesto Grassi a tömeg részeként viselkedő egyének tipikus jellemzőiként az alábbi négy ismérvet sorolta fel:
1. Anonimitás. Az egyéni, másoktól eltérő viselkedés – mondja Grassi – elpárolog a szenvedélyek bűvöletében és helyére az ösztönös, tömegérzelmekből fakadó reagálás lép.
2. Az érzelmek eluralkodása. Az értelem helyét az érzelmek és az ösztönök foglalják el. Ez magyarázza, hogy a tömeg olyan könnyen befolyásolható. Ugyanis nem megfontolás és mérlegelés alapján cselekszik – kizárólag az érzelmei vezérlik.
3. Az intelligencia eltűnése. A tömeg intelligenciája a tömeget alkotó egyének intelligenciája alá süllyed. Aki el akarja nyerni a tömeg tapsát, annak az alsó intelligenciahatárhoz kell igazodnia, és mellőznie kell a logikus érveket. A másokkal megosztott közös élmény fokozza az izgalmat. A tömeg hiszékeny – ez a tény újból és újból igazolódik. Kritikátlanul bedől az egymást követő demagóg szónokoknak még akkor is, ha ezek állításai és érvei sok vonatkozásban szöges ellentétben állnak egymással.
4. Eltűnik a személyes felelősség. Annak mértékében, ahogyan az egyén lemond saját szenvedélyeinek ellenőrzéséről, elveszti személyes felelősségérzetét, és belerántható olyan cselekedetekbe, amelyeket sosem követne el, ha egyedül kellene kiállnia a nyilvánosság elé.

Josef Kirschner: A manipuláció művészete Az emberek befolyásolásának nyolc legfontosabb szabálya

Marcsi061>!

Az, hogy mit teszünk és kik vagyunk, hogy boldogok vagyunk-e vagy boldogtalanok, hogy teljes értékű életet élünk-e nap mint nap – mindez attól függ, rendelkezünk-e azzal a képességgel, hogy helyesen döntsünk.

136. oldal

Josef Kirschner: A manipuláció művészete Az emberek befolyásolásának nyolc legfontosabb szabálya

_Andrea_>!

Széles e világban senki sem érdekelt abban, hogy kritikus gondolkozásra képes, önérvényesítő erejű egyéniségeket – ha úgy tetszik, individualistákat – neveljen. …
A gazdaság nem képes mit kezdeni a kritikus gondolkozású, egyéni ízlésű vásárlókkal. Tömegízlésű átlagfogyasztókra van szüksége, akik vakon követik a számukra előírt divatot. …
Senki sincs, aki megmondaná az egyénnek, mi az, ami neki jó.

Josef Kirschner: A manipuláció művészete Az emberek befolyásolásának nyolc legfontosabb szabálya

Marcsi061>!

A félelem olyan, mint egy alattomos gólem, amely egy ideig látszólag jó szolgálatot tesz nekünk, de aztán az alkotója ellen fordul és megsemmisítéssel fenyegeti őt.

118. oldal

Josef Kirschner: A manipuláció művészete Az emberek befolyásolásának nyolc legfontosabb szabálya

_Andrea_>!

Tanuljuk meg az érdekeinket úgy becsomagolni, hogy a manipulációs játszmabeli ellenfelünk saját szükségletének kielégítését lássa bennük.
Ezt három lépésben kell megvalósítanunk:
A, Tanulmányozzuk az ellenfél szükségleteit!
B, Határozzuk meg az érdekeink csomagolásához leginkább megfelelő szükségletét!
C, Ha rájöttünk, hogy ellenfelünk kedvenc étele a torta, tegyük ezt a horogra, még akkor is, ha magunk szívesebben ennénk hortobágyi palacsintát.

Josef Kirschner: A manipuláció művészete Az emberek befolyásolásának nyolc legfontosabb szabálya

_Andrea_>!

Az ismétlési elv alkalmazásának elterjedt módszere, hogy a másikat állandóan emlékeztetjük valamely hibájára, gyengéjére vagy tudatlanságára. Ezzel az önbizalmát gyengítjük, a magunkét pedig erősítjük. Hatékonyan alkalmazva ezt a módszert, egy idő után erős függési viszony alakul ki manipuláló és manipulált között.

Josef Kirschner: A manipuláció művészete Az emberek befolyásolásának nyolc legfontosabb szabálya

3 hozzászólás
_Andrea_>!

Két ember együttélését megváltoztathatatlanul az jellemzi, hogy a másikkal szemben megszakítás nélkül igyekeznek érvényesíteni akaratukat.
Aki ezt tényként elfogadja, nem fogja a másik minden egyes manipulációs szándékát olyan személyes sértésként kezelni, amire hadüzenettel kell válaszolnia. Ehelyett bekapcsolódik a játszmába, és manipulációs húzásokkal fog reagálni a másik kihívására.
Aki ezt megértette, nemcsak maga igyekszik elismerést kihívni, hanem természetes tényként kezeli a másik ilyen irányú törekvését is.
Sok előnye van, ha ismerjük a manipuláció szabályait. Egyebek mellett az, hogy tudjuk, egy támadásra nem kell feltétlenül ellentámadással válaszolnunk. Válaszolhatunk olyan gesztussal, ami az ellenfelet erőszak alkalmazása nélkül is lefegyverzi.

Josef Kirschner: A manipuláció művészete Az emberek befolyásolásának nyolc legfontosabb szabálya

5 hozzászólás
_Andrea_>!

A manipulációs játszmákban az jut előnyhöz, aki olyan helyzetben van, hogy a másikkal szemben érvényesítheti pozíciója hatalmát. Egy manipulatív manővert két pozícióból indíthatunk:
1. Mi magunk teszün szert a tekintély hatalmára, és ezt másokkal szemben felhasználjuk.
2. A manipuláció más eszközeit szegezzük szembe a tekintélyre alapozott nyomással, ezzel semlegesítve az ellenfél előnyét.
Eközben azonban adottnak kell vennünk a következőket: minden tekintély mögött egy ember ál, sajátos gondolkozásával, vágyaival és gyengéivel. Ezért, mint mindenki más – a manipuláció szabályainak megfelelően – ő is sebezhető. Ezeket a szabályokat pedig saját érdekében mindenki felhasználhatja.

Josef Kirschner: A manipuláció művészete Az emberek befolyásolásának nyolc legfontosabb szabálya

_Andrea_>!

A próbálkozás – semmi. Csak az eredmény számít.

Josef Kirschner: A manipuláció művészete Az emberek befolyásolásának nyolc legfontosabb szabálya

_Andrea_>!

Fontos, hogy ismerjük szükségleteinket, és képesek legyünk tárgyilagosan értékelni őket. Ezzel csökkenthetjük annak veszélyét, hogy a manipulatív játszma során ellenfelünk a saját előnyére aknázza ki szükségleteinket.

Josef Kirschner: A manipuláció művészete Az emberek befolyásolásának nyolc legfontosabb szabálya

3 hozzászólás