!

John MacArthur amerikai

1939. június 19. (Los Angeles) –

Tudástár · 1 kapcsolódó alkotó

Teljes névJohn Fullerton MacArthur Jr.
KatalógusnévMacArthur, John

Képek 2

Könyvei 10

John MacArthur: Anxious for Nothing
John MacArthur: Biblikus lelkigondozás
John MacArthur: Harc a kezdetért
John MacArthur: Isten terve gyermekeink nevelésére
John MacArthur: The Love of God
John MacArthur: Twelve Extraordinary Women
John MacArthur: The Jesus You Can't Ignore
John MacArthur: The Glory of Heaven
John MacArthur: The Book on Leadership
John MacArthur: The Gospel according to God

Népszerű idézetek

padamak>!

Isten senkinek sem tartozik kegyelemmel. Valójában az igazságosság a bűnösök megbüntetését kívánja, nem a megváltásukat.
De a Szentírás azt tanítja, hogy Isten „bűnbocsátó, kegyelmes és irgalmas, hosszú a türelme és nagy a szeretete” (Neh 9,17). És nagy kegyelméből már a világ teremtése előtt eltervezte, hogy az emberek sokaságát megváltja bűneitől (Ef 1,4-5; 2Tim 1,9-10).

171. oldal - Epilógus: átokból áldás _1Móz 3,8-21_ (Evangéliumi Kiadó, Budapest, 2006)

John MacArthur: Harc a kezdetért A Biblia a teremtésről és Ádám bűnbeeséséről

Kapcsolódó szócikkek: kegyelem
padamak>!

Nyilvánvaló, hogy a naturalizmus ugyanúgy vallás, mint bármely istenhívő (teista) világnézet.

6. oldal - Bevezetés (Evangéliumi Kiadó, Budapest, 2006)

John MacArthur: Harc a kezdetért A Biblia a teremtésről és Ádám bűnbeeséséről

padamak>!

A konfliktus nem a tudomány és a Szentírás, hanem a bibliahívők magabiztos hite és a naturalisták makacs kételkedése között van.

21. oldal - Bevezetés (Evangéliumi Kiadó, Budapest, 2006)

John MacArthur: Harc a kezdetért A Biblia a teremtésről és Ádám bűnbeeséséről

padamak>!

Ennek arra kell ösztönöznie minket, hogy ott keressük Istent, ahol a legvilágosabban kinyilatkoztatta magát – a Szentírás szövegében.

80-81. oldal - 4. Amikor kimérte a föld alapjait _1Móz 1,6-13_; A harmadik nap vége: a növényi élet (Evangéliumi Kiadó, Budapest, 2006)

John MacArthur: Harc a kezdetért A Biblia a teremtésről és Ádám bűnbeeséséről

padamak>!

A filozófiában van egy elv, amit Orrery tételének neveznek, miszerint ha bármely természeti rendszer modellje értelmes tervezettséget előfeltételez, akkor magának a természeti rendszernek az eredeti megtervezéséhez is legalább annyi intelligencia kellett.

91. oldal - 5. Világító testek az égbolton _1Móz 1,14-19_; Szétválasztás (Evangéliumi Kiadó, Budapest, 2006)

John MacArthur: Harc a kezdetért A Biblia a teremtésről és Ádám bűnbeeséséről

padamak>!

Az ezer esztendős királyság alatt az emberiség végre ízelítőt kap abból, milyen lehetett volna az élet az Édenben. Mivel Krisztus uralkodik majd, és a bűn következményei mérséklődnek, a földi élet olyan közel lesz a paradicsomi állapotokhoz, amennyire csak lehetséges egy bűnnel fertőzött világban.
Végül, amikor véget ér az ezer esztendős királyság, az ég és a föld elmúlik, és új ég és új föld lép a helyébe (Jel 21,1). Az a világ, amely mentes lesz a bűntől és bánattól, még az Édent is felülmúlja majd örömökben. Egy Ember – az Ember Krisztus Jézus – fog uralkodni fölötte, és szentjei végre osztoznak vele a teljes uralomban, amelynek örömére az ember eredetileg teremtetett.

141. oldal - 8. Ember Isten képmására _1Móz 1,26-31_; Uralkodás a teremtett világon (Evangéliumi Kiadó, Budapest, 2006)

John MacArthur: Harc a kezdetért A Biblia a teremtésről és Ádám bűnbeeséséről

padamak>!

A hüllő hamis ígérete („Olyanok lesztek, mint az Isten”) minden hamis vallás forrása. Számtalan irányzat – a buddhizmustól a mormonizmusig – ezen a hazugságon alapul. Ez az igazság elferdítése. Isten akarja, hogy hasonlatosak legyünk hozzá, mégpedig az átadható erényeiben – a szentségben, a szeretetben, az irgalmasságban, a szavahihetőségben, és igazságosságának egyéb megnyilvánulásaiban – való osztozás által. De a Sátán szándéka az volt – és Évát is erre akarta rávenni –, hogy behatoljon abba a birodalomba, amely egyedül Istené, és Isten hatalmát, korlátlan uralmát és az imádathoz való jogát bitorolja. Ezek a dolgok pedig tiltottak minden teremtmény számára.

166. oldal - 10. Az elveszett paradicsom _1Móz 3,1-24_; A haditerv (Evangéliumi Kiadó, Budapest, 2006)

John MacArthur: Harc a kezdetért A Biblia a teremtésről és Ádám bűnbeeséséről

1 hozzászólás
padamak>!

Gondoljuk el, milyen nehéz lehet olyan gépet építeni, amely önfenntartó, önjavító és önreprodukáló. Az ilyen gépek jelenleg csak elméletben léteznek. „Von Neumann gépeknek” nevezik őket Neumann János matematikus után, aki a huszadik század első felében élt, és feltételezte, hogy lehetséges megépíteni olyan gépet, amely képes fenntartani, kijavítani és reprodukálni önmagát. A mesterséges intelligencia kutatása ma is sokat merít munkásságából, és a modern számítógépek az ő úttörő gondolatain alapulnak. De a tudomány még nem volt képes kifejleszteni valóban önfenntartó, önjavító és önreprodukáló gépet. Egy ilyen tulajdonságokkal rendelkező gép megszerkesztésének nehézsége és bonyolultsága meghaladja a modern tudomány képességeit.
Ezért figyelemre méltó, hogy minden egyes élő sejt rendelkezik mindezekkel a tulajdonságokkal. Ha ez nem bizonyítja meggyőzően az értelmes Tervező létezését, akkor mi?

105-106. oldal - 6. Az élőlények sokasága _1Móz 1,20-23_; Szaporodás (Evangéliumi Kiadó, Budapest, 2006)

John MacArthur: Harc a kezdetért A Biblia a teremtésről és Ádám bűnbeeséséről

Kapcsolódó szócikkek: Neumann János
padamak>!

…az evolúcióban való hit szellemi eredetű és nem racionális döntés. Vakon hisznek a véletlenben, mert nem akarnak erkölcsileg számot adni egy személyes és szentséges Teremtőnek.

111. oldal - 6. Az élőlények sokasága _1Móz 1,20-23_; Szaporodás (Evangéliumi Kiadó, Budapest, 2006)

John MacArthur: Harc a kezdetért A Biblia a teremtésről és Ádám bűnbeeséséről

padamak>!

Amikor a tudomány a tényekkel és nem az elméletekkel foglalkozik, mindig összhangban van a bibliai beszámolóval.

136. oldal - 8. Ember Isten képmására _1Móz 1,26-31_; Az élet elterjedése (Evangéliumi Kiadó, Budapest, 2006)

John MacArthur: Harc a kezdetért A Biblia a teremtésről és Ádám bűnbeeséséről