!

James Burke brit

1936. december 22. (Derry, Észak-Írország, Nagy-Britannia) –

NemFérfi
Wikipédiahttps://hu.wikipedia.org/wiki/James_Burke

Könyvei 6

James Burke: Biliárdeffektus
James Burke: Tudásháló
James Burke: Kapcsolatok
James Burke: A nap, amely megváltoztatta a világot
James Burke: The Day the Universe Changed
James Burke: Circles

Népszerű idézetek

>!
tothmozerszilvia I

Továbbá úgy látszik, hogy az ábécétól a laptopig egyetlen külső memóriatároló eszköz bevezetése sem csökkentette az ember szellemi képességeit. Ellenkezőleg, minden ilyen új eszköz hozzájárult képességeink gyarapításához. Számos készségünket, mint például a gépies memória, kezdjük kevésbé széles körűen használni, de semmi bizonyítékunk nincs arra, hogy ebbéli képességeink el akarnának tűnni. Sok esetben azzal, hogy gépek veszik át a rutinmunkát, módot adnak az embernek, hogy készségeit magasabb szinten használja ki.

James Burke: Tudásháló Az elektronikus ügynököktől a Stonhenge-ig és vissza, és egyéb utazások a tudás világában

>!
metahari

Descartes úgy foglalta össze véleményét a tudásról általában: „Miután rájöttem, hogy tanult emberek hányféle egymástól eltérő véleménye tud lenni ugyanarról a dologról, annak ellenére, hogy azok közül mindig csak egyetlen igaz lehet, eltökéltem, hogy megfontolás tárgyává teszem, nem minden pusztán kézenfekvő vélekedés eleve hibás-e…Gyermekkoromtól fogva könyvek között éltem… és arra tanítottak, hogy azok segítségével világos és biztos ismeretekre tehetek szert mindenről, ami az életben hasznos… Azonban alighogy befejeztem tanulmányaimat, amelyek által az ember általában bebocsátást nyer a tanult embek soraiba… olyan mértékű kétségektől és hibáktól terheltnek éreztem magam, hogy úgy látszott, képzésem során semmit nem sajátítottam el, ha csak azt nem, hogy egyre inkább rájöjjek, mennyire tudatlan vagyok.”
Ezek a gondolatok vezettek 1637-ben nagy műve, az Értekezés a módszerről megírásához, amelyben lefektette a dedukciós gondolkodási módszer alapjait, és előkészítette a modern tudomány szigorú következtetésmódját. Descartes kételkedő módszere segítségével állította fel annak az intellektuális elemzési rendszernek az alapszabályait, amely azáltal tette megbízhatóbbá a gondolkodás útján feltárt tényeket, hogy a dolgok végiggondolását szisztematikus folyamattá tette. A bizonyossághoz vezető út a mindenben való kételkedéssel kezdődik, ezután pedig csak azt fogadjuk el magától értetődőnek, ami kiállta a kételkedés próbáját. Descartes szerint az egyetlen létező bizonyosság a kételkedő elme.

James Burke: Tudásháló Az elektronikus ügynököktől a Stonhenge-ig és vissza, és egyéb utazások a tudás világában