!

Jacques Le Goff francia

1924. január 1. (Toulon, Franciaország) – 2014. április 1. (Párizs, Franciaország)

Tudástár · 12 kapcsolódó alkotó

Nemférfi

Könyvei 9

Jacques Le Goff: Az értelmiség a középkorban
Jacques Le Goff: Középkori hősök és csodák
Jacques Le Goff: Európa születése a középkorban
Jacques Le Goff: Assisi Szent Ferenc
Jacques Le Goff: Európa történelméről mesél
Jacques Le Goff: La borsa e la vita
Jacques Le Goff: Lo sterco del diavolo
Jacques Le Goff: The Birth of Purgatory
Jacques Le Goff: La naissance du Purgatoire

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Európa születése Atlantisz · Gyorsuló idő Magvető


Népszerű idézetek

tgorsy>!

Az értelmiségiek győzelemre vitték az első forradalmat: a könyv luxuscikkből szerszám lett.

122. oldal

Kapcsolódó szócikkek: könyv
Frank_Waters I>!

Hippokratész szerint az európaiak bátrak és kedvelik a harcot, miközben az ázsiaiak bölcsek, műveltek, békeszeretők és hiányzik belőlük a lendület. Az európaiak ragaszkodnak a szabadsághoz, és készek harcolni, sőt meghalni érte. Legkedveltebb politikai rendszerük a demokrácia, míg az ázsiaiak könnyen elfogadják a szolgaságot, ha az jóléttel és biztonsággal jár.

23. oldal

1 hozzászólás
Frank_Waters I>!

A középkor tovább gazdagította a trójai eredet mítoszát: azt tartották, hogy a trójai menekültek Közép-Európában, Aquincum (Budapest) egykori római települése helyén éltek évszázadokig, mielőtt folytatták volna útjukat Nyugat- és Dél-Európa felé. A magyar monarchia saját presztízse érdekében természetesen kiaknázta a mítosz eme epizódját.

183-184. oldal

Kapcsolódó szócikkek: menekültek
13 hozzászólás
Kuszma P>!

Jeruzsálem felszabadításának gondolata, valamint a zsidók áldozataként kínhalált halt Krisztus emléke óriási zsidóellenes gyűlölet- és erőszakhullámot keltettek – annál is inkább, mert a XI. század végén élő keresztényeknek téves képzeteik voltak a történelmi időről, és azt hitték, Krisztus halála a saját korukban következett be.

A zsidók üldözése

1 hozzászólás
Frank_Waters I>!

Arról se feledkezzünk meg, hogy a rómaiak ágyon elnyúlva fogyasztották ételeiket, és csak a középkori európaiak honosították meg az asztali étkezést.

83. oldal

1 hozzászólás
Frank_Waters I>!

De a XI. százaban zsidók és keresztények többnyire még békében éltek egymás mellett. A keresztények szemében a zsidók voltak az egyedüliek, akik rajtuk kívül „törvényes vallást” gyakoroltak (még ha ez a kifejezés nem is létezett akkoriban), míg a mohamedánokat pogányoknak tekintették. A tudós klerikusok olykor rabbikkal folytattak eszmecseréket a Szentírás értelmezéséről. A zsidók nem csak zsinagógákat, hanem iskolákat is építhettek maguknak.

120. oldal

15 hozzászólás
Amapola P>!

A zsonglőr (jongleur) mulattató. Neve a latin jocus – játék – szóból ered.

141. oldal

Frank_Waters I>!

Hivatalosan csak Isten képes csodákra, de a néphit a szenteknek tulajdonítja őket. Ezek a csodák különleges helyszíneken, elsősorban a szentek sírjainak közelében következnek be. A hívők a szentek – Peter Brown kifejezésével: „e rendkívüli halottak” – holttetemeivel érintkezve gyógyulnak meg vagy üdvözülnek. A püspökökhöz hasonlóan a szentek is általában a római-barbár társadalom felső rétegeihez tartoznak.

Európa megfogan - Új hősök: a szentek

Kapcsolódó szócikkek: Isten
Frank_Waters I>!

Egy példával illusztrálhatjuk, hogyan talál egymásra a régi pogány praktika és az újkeletű keresztény szokás [a X-XI. században]:

Ha egy gyermek keresztség nélkül hal meg, néhány asszony felragadja a kis holttestet és titkos helyre viszi, ahol karóval szúrják át, azt tartván, hogy ellenkező esetben a gyerek feltámadhat, és sokaknak bajt okozhat.

91. oldal

tgorsy>!

Boethius de Dacia hirdeti, hogy a filozófusok – vagyis az értelmiségiek – természetüknél fogva erényesek, tiszták és mértéktartóak, igazságosak, szabadelvűek és bátor bírálók, jámborok és nemes lelkűek, nagyszerűek, törvénytisztelők és nem rabjai a földi gyönyöröknek… Aki pedig üldözi ezeket az értelmiségieket, az nem más, mint maga a rosszhiszeműség, az irigység, a tudatlanság s az ostobaság.

161. oldal