!

Jaan Kross észt

1920. február 19. (Tallinn, Észtország) – 2007. december 27. (Tallinn, Észtország)

Tudástár · 3 kapcsolódó alkotó

Nemférfi
Életrajz

Könyvei 9

Jaan Kross: A cár őrültje
Jaan Kross: Martens professzor elutazása
Jaan Kross: A marcipánmester
Jaan Kross: Menny-kő
Jaan Kross: Négy monológ Szent György ürügyén
Jaan Kross: A hamutartó és más elbeszélések
Jaan Kross: Le fou du tzar
Jaan Kross: Keisri hull
Jaan Kross: A szökés

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Magvető Világkönyvtár Magvető

Szerkesztései 1

Jaan Kross (szerk.): Az észt irodalom kistükre

Antológiák 5

Fehérvári Győző (szerk.): A szélőrlő
Fehérvári Győző (szerk.): Észt költők
Fehérvári Győző (szerk.): A bálvány
Nagy Katalin – Fehérvári Győző (szerk.): Dalom, dalom, hej! Regém, regém, haj!
Pusztay János (szerk.): Bábjából kikelő pillangó / Kookonist kooruv liblikas I-II.

Népszerű idézetek

Timár_Krisztina IP>!

(…) és a frissen restaurált Franciaország külügyminisztere, Talleyrand, egy sápadt, csontos arcú és szomorú, mindentudó tekintetű kétszersült.

286. oldal

1 hozzászólás
Timár_Krisztina IP>!

És mi lepi önt meg leginkább az Egyesült Államokban? Semmi sem? Very good! Hogyan? Ó, szóval van, ami meglepné, ha azt tapasztalná itt? Mi lenne az? Az újságírók tapintatossága? Ohohó! A really marvellous answer! Önt mint oroszt. Ah, szóval ön nem orosz? Szóval önt mint németet? Ah, ön nem német? Akkor hát micsoda? Hogyan? Eszkimó? Nem? Észt? Kik azok?

317-318. oldal

2 hozzászólás
Surréalisme>!

Apád államilag nézve természetesen őrült. De gyémántkővel mérve a legbecsületesebb ember, akit valaha is láttál, s valaha is láthatsz. (…) Igen. Apád őrültsége éppen a becsületességében rejlik.

197. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Timotheus von Bock
Timár_Krisztina IP>!

Arcába vághat-e ilyesmit egy normális ember a cárjának?
De ha a cár megesketett egy normális embert, hogy meg kell mondania az igazat?
Ha a cár elvette a normális embertől a normális hazugság szabadságát?

403. oldal

Timár_Krisztina IP>!

Ó, Uram, nem vagyunk-e teljes biztonságban, ha a világ tudatlansága az egyedüli védelmünk?

418. oldal

1 hozzászólás
Timár_Krisztina IP>!

A civilizált államok közösségének egy konkrét állam csak az esetben és oly mértékben tagja, ha és amennyiben ebben az államban az egyén elidegeníthetetlen emberi jogait elméletileg elismerik és ténylegesen megvédik.
Egy adott állam erkölcsi és jogi tekintetben tagja lehet a civilizált államok közösségének vagy kívül maradhat ezen a szövetségen, és kultiválhatja az ő saját helyi állami egoizmusát.
Azt, hogy erkölcsi és jogi szempontból hol áll, nem díszszemléinek tökéletessége, ágyúinak hatótávolsága, sem pedig harckocsijainak páncélvastagsága határozza meg.
Egy konkrét állam nemzetközi hitelének és megbízhatóságának egyedüli megbízható kritériuma az ember önmegvalósítási lehetőségeinek mértéke, realitása és sérthetetlensége ebben az államban.
Engedtessék meg nekem, hogy megkérdezzem – mindenkitől és többek között Vodovozov úrtól is: egy ilyen kritérium felállítása a mi országunkban, a mi viszonyaink között, a mi korunkban – nem meglehetősen nagy dolog-e? Időnként, a korábbi évek során, mikor ez hirtelen eszembe ötlött – be kell vallanom: én magam is megrémültem attól, hogy micsoda eretnek gondolatgubancot csempésztem be korunkba, úgyhogy senki, még én magam sem vettem észre… S mindannyiszor elhűltem, ha valaki értésemre adta vagy egyenesen kimondta, hogy észrevette.

178-179. oldal

Kapcsolódó szócikkek: emberi jogok
3 hozzászólás
eme P>!

Minden népnek megvan a maga állatias és barbár kora, mielőtt eljutna a civilizációhoz, s mielőtt az emberi természet gyarlósága folytán új barbárságba nem alacsonyodik.

401. oldal

Timár_Krisztina IP>!

A cár szeret szépen hangzó dolgokat parancsolni, mert azt akarja, hogy magasztalják mint keresztényt és törvényadót, mint hőst és felszabadítót, mint a művészetek és a tudományok pártfogóját és a népjólét megteremtőjét. Mikor azonban a szép frázisok megvalósítására kerül a sor, nekiállnak mundérokat kigondolni, bizottságokat létrehozni. A bizottságokban persze a legfontosabb tag a cár. A határozatok végrehajtását azonban hízelgőkre és kalandorokra bízzák, mivel a becsületes és tehetséges emberek árnyékba boríthatnák Őfelségét! Amíg a miniszter ostoba és csirkefogó, bizonyos lehet az uralkodó kegyében. Elegendő jellemmel és tehetséggel bírni bárkinek, hogy száműzzék az udvarból…

143. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Timotheus von Bock
1 hozzászólás
Timár_Krisztina IP>!

Férje egy gazdag, konzervatív, nyakas nagygazda fia. Egészen pontosan el tudom képzelni, milyenek ezek az öregapák, ezek a de facto földbirtokos uraságok ott Dél-Finnország legjobb földjein. S milyenek lehetnek a meny akklimatizációs problémái, jóllehet nem szól róluk.
(…) A férje azonban szocialista. (…) Mindenesetre el lehet képzelni a mély családi konfliktusokat. Az após állítólag ezt mondta a fiának:
– Nekem van valamim, és én azok pártján vagyok, akiknek van. Neked nincs semmid, úgyhogy pártold azokat, akiknek semmijük sincs.

288-289. oldal

3 hozzászólás
Timár_Krisztina IP>!

– Idehallgasson, mindketten látjuk, hogy haldoklik. Hogy mibe hal bele? Nem tudom. Senki se tudja. Mi jelentősége van ebben az esetben, meg egyébként is, egy üres latin terminusnak? Egyszerűen elfolyik a homok az ujjai között, és bevégzi.

407. oldal

Kapcsolódó szócikkek: haldoklás