!

Illés Endre magyar

1902. június 4. (Csütörtökhely) – 1986. július 25. (Budapest)

NemFérfi
Wikipédiahttp://hu.wikipedia.org/wiki/Illés_Endre

Könyvei 36

Illés Endre: Szávitri
Illés Endre: Történet a szerelemről és a halálról
Illés Endre: Belvárosi karácsony
Illés Endre: Dilaudid
Illés Endre: Mestereim, barátaim, szerelmeim I-II.
Illés Endre: Méhrajzás
Illés Endre: Ostya nélkül
Illés Endre: „…talpig nehéz hűségbe”
Illés Endre: Erős fényben
Illés Endre: A fele komédia

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Rakéta Regénytár, Millenniumi Könyvtár, Horizont könyvek, Magvető Zsebkönyvtár

Szerkesztései 10

Guy de Maupassant: Maupassant válogatott novellái I-II.
Illés Endre – Kardos György (szerk.): Húsz dráma (1945 – 1975)
Illés Endre – Jászberényi József – Szász Imre (szerk.): Magyar novellák I-II.
Illés Endre (szerk.): Magyar elbeszélők – 20. század I-III.
Illés Endre – Kardos György (szerk.): Magyar krónika
Illés Endre (szerk.): A megnőtt élet
Illés Endre – Kardos György (szerk.): Százegy elbeszélés I-III. 1945–1975
Illés Endre (szerk.): Írók két háború közt
Illés Endre (szerk.): Égi és földi szerelem
Illés Endre – Kardos György (szerk.): A Harminc év sorozat ismertetője (1945-1975)

Fordításai 38

Stendhal: Vörös és fekete
Guy de Maupassant: Egy asszony élete
Stendhal: A pármai kolostor
Stendhal: Vörös és fehér
Guy de Maupassant: A céltalan szépség
Stendhal: Vanina Vanini
Guy de Maupassant: Ékszerek
Vermes Magda (szerk.): Holdfény
Guy de Maupassant: Gyöngy kisasszony
Guy de Maupassant: Maupassant válogatott novellái I-II.

Antológiák 35

Kőrössi P. József – Pomogáts Béla (szerk.): Nyugat
Domokos Mátyás (szerk.): A magyar novella antológiája I-II.
Ratzky Rita (szerk.): Szerelmes novellák
Kardos György (szerk.): Körkép 80
Hegedős Mária (szerk.): Körkép 87
Sík Csaba (szerk.): Körkép 73
Kardos György (szerk.): Körkép 86
Háy János – D. Szabó Mária (szerk.): Ákombák tanár úr
Sík Csaba (szerk.): Körkép 76
Kardos György (szerk.): Körkép 79

Róla szóló könyvek 6

Hatvany Lajos – Glink Károly: Beszélő házak és tájak
Vas István: Az ismeretlen isten
Szávai János: Zsendül-e a fügefa ága?
Dersi Tamás: Thália magyarul tanul
Olasz Sándor (szerk.): Vonzások és vallomások
Kocsis L. Mihály: Olvasó példány

Népszerű idézetek

>!
RandomSky

Furcsa társ a magány. Amink van, megoszthatatlanná válik. Amink hiányzik, kétszeresen hiányzik. A víz fölé hajolva tükörképünkben pirosabb és élőbb a vér, mint mibennünk, ha magányosak vagyunk.

22. oldal

Illés Endre: Szávitri Történet a szerelemről és a halálról

>!
Eira

A férfi egy jázminágat tört. A lánynak adta.
Megint Szávitri kezdte:
– Amikor kislány voltam, egyszer azt álmodtam, hogy valaki nekem adta a holdat. Aztán felébredtem, és nem volt többé semmim. Mert minden kevés volt, ha arra az álombéli holdra gondoltam.

48. oldal

Illés Endre: Szávitri Történet a szerelemről és a halálról

>!
Sándor_Langer_Pudingman P

Egyre több a könyvem, egyre kevesebb az időm.
Már legalább húsz éve, hogy nem olvastam Dickenst, legalább tizenöt éve, hogy nem lapoztam bele Andersenbe. Hogy szerettem valamikor Fromentin Dominique-ját, Marcus Aureliust, Dosztojevszkij nagy regényét, a Félkegyelmű-t, Carl Sternheim és Henry Beque keserű, gúnyos drámáit, s tíz éve hagyom porosodni őket a polcon. És ugyanígy vagyok Ùjfalvy Sándorral vagy Tolnai Lajossal, Reviczkyvel és Cholnoky Viktorral – de miért áruljam el a teljes névsort?

2. köetet - 259. oldal

Kapcsolódó szócikkek: olvasás
1 hozzászólás
>!
Dün SP

…úgy ölelem őt hogy vele ölelem a virágzó fákat, a meleg fűszálakat, a kigyulladó csillagokat! És mindent, ami az emberé! Amiért újjászülettem! Mert a szerelem az embert rabságból szabadítja ki. Önmagából! Milyen rettenetes az, ha az egész világ olyan kicsire zsugorodik, amilyen kicsi az ember. És a szerelem éppen ezt tépi fel, ezt a börtönt! Amíg egyedül vagyunk, addig csak álmodjuk a világot. De a világ szebb, mint az álom. A világban mindennek súlya van, az örömnek tüskéje is, a boldogsághoz mindennap meredek út vezet. És ez a súlyos világ szebb, mint a súlytalan álomképek.
Még mindig az isten szemét nézte.
– És ezt vetted el tőlem, Jáma! Letéptél a világról. Nemcsak Szatjavánt vetted el, de a többi embert is. Nemcsak az örömöt ragadtad el, de azt a fűszálat is, azt a felhőt is, minden kicsit és nagyot, ami örömöt okozott. A világ megint árnyékvilág lett. És elvetted végül azt a gyümölcsöt is, amit neki téptem. Azt a kérdést, amit csak neki tartogattam, és amire csak ő tudott felelni. Azt a szomorúságot, ami miatta támadt bennem, és ami csak neki fájhatott ezen a világon.
Megakadt, nem is tudta folytatni.
Az istenből nagy szomorúság szólt:
– A világ tied maradt, Szávitri. Megismerted, és nem léphetsz ki többé belőle.
– De nekem már nem kell! – kiáltotta az asszony. – Eddig ketten viseltük a súlyát, hogyan bírjam el ezután egyedül? Túl nagy, túl súlyos, és én gyenge vagyok, nem kell, nem kell!

Illés Endre: Szávitri Történet a szerelemről és a halálról

>!
szedan

– A neved? – kérdezte tovább a lány.
A fiatal férfi pillantása a kocsira tévedt.
– Felszállsz a kocsidra, és továbbhajtasz. Minek vinnéd magaddal a nevemet?
– Mert én már itthagytam az enyémet.

32. oldal

Illés Endre: Szávitri Történet a szerelemről és a halálról

>!
Coralie

Most már tudta: azelőtt sem a férfiak tértek ki előle. Őbenne volt valami, ami megfutamította azokat, akikbe Brahmá könnyű lelket rejtett.

31. oldal

Illés Endre: Szávitri Történet a szerelemről és a halálról

1 hozzászólás
>!
Coralie

– Ennyire megszeretted egy év alatt?
– Egy év alatt? – a fiatal nő megrázta fejét. – Akik egymáshoz valók, elég azoknak egyetlen találkozás is. Én egyetlen pillanat alatt szerettem meg.

94. oldal

Illés Endre: Szávitri Történet a szerelemről és a halálról

>!
Hanna IP

Mielőtt a tűz nekiesett volna, a szél előbb még felborzolta hosszú fürtű, zöld koronáját. Mintha a kis fa csapdosott és menekült volna. A láng hirtelen felrohant a csúcsára. Mint a ráugró tigris – belemart, beleharapott.
És akkor a kis fa nem hajladozott többé. Megbénult. Állt mereven, egészen mozdulatlanul. Zöld koronájában egyszerre tíz aranykígyó tekergett. Pontosan ugyanolyan maradt, mint volt: a törzse, ágainak, leveleinek szép rendje semmit nem változott. Csak éppen az egész fa vörös parázzsá vált. Remegő, vörös csontváz lett belőle.
De mielőtt ez megtörtént volna – a kis bambuszfa sírt. Szávitri egészen tisztán hallotta: sír. Úgy sírt, mint egy gyerek. Forró, apró könnyei hulltak.
Amikor órák múlva Szávitri megérintette: rögtön összeomlott. A tövétől a koronájáig egyszerre lerogyott. Egyetlen kicsi halomba.
Így fogok én is sírni?… – kérdezte magától Szávitri. – És így fogok összerogyni?

78-81. oldal

Illés Endre: Szávitri Történet a szerelemről és a halálról

>!
Sándor_Langer_Pudingman P

Berzsenyi Dániel

Hogyan jelentkezik egy költő?
Berzsenyi úgy, hogy egyszerre hetvenhat verssel, majdnem teljes életművével mutatkozik be a kortársaknak. Már együtt a kötet, Kazinczy javítgatja, költök és kritikusok izgatottan olvassák, már nyomdász és a nyomtatáshoz pénz is akadna; de valami még hiányzik. És 1810-ben Berzsenyi végre Pestre utazik a „Portraitmahler”-hez. Ekkor jut túl először Sopronon. De elégedetlen lehetett a képpel, mert 1812-ben Bécsben keres fel egy rézmetszőt. Száz-százötven évvel ezelőtt verseskönyvből nem maradhatott el a költő arcképe.

62. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Berzsenyi Dániel
>!
Sándor_Langer_Pudingman P

Halála után előkerült Karinthy néhány notesze. Ide jegyezte fel legelőször ötleteit, az első villanást. Ha valamelyiket megírta, nyomban áthúzta. De ami megmaradt: az is csupa kibontatlan, ragyogó ígéret.
Egyik ilyen jegyzete: „A humor – a teljes igazság.”

2. kötet - 207. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Karinthy Frigyes