!

Illés Endre magyar

1902. június 4. (Csütörtökhely) – 1986. július 25. (Budapest)

Tudástár · 13 kapcsolódó alkotó · 9 kapcsolódó könyv · 3 film

Nemférfi

Könyvei 41

Illés Endre: Szávitri
Illés Endre: Történet a szerelemről és a halálról
Illés Endre: Belvárosi karácsony
Illés Endre: Mestereim, barátaim, szerelmeim I–II.
Illés Endre: Dilaudid
Illés Endre: „…talpig nehéz hűségbe”
Illés Endre: Erős fényben
Illés Endre: Méhrajzás
Illés Endre: Ostya nélkül
Illés Endre – Vas István: Trisztán

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Horizont könyvek Kriterion · Millenniumi Könyvtár Osiris · Rakéta Regénytár Magvető · Magvető Zsebkönyvtár Magvető

Szerkesztései 10

Guy de Maupassant: Maupassant válogatott novellái I-II.
Illés Endre – Kardos György (szerk.): Százegy elbeszélés I-III. 1945–1975
Illés Endre – Kardos György (szerk.): Húsz dráma (1945 – 1975)
Illés Endre – Jászberényi József – Szász Imre (szerk.): Magyar novellák I-II.
Illés Endre (szerk.): Magyar elbeszélők – 20. század I-III.
Illés Endre – Kardos György (szerk.): Magyar krónika
Illés Endre (szerk.): A megnőtt élet
Illés Endre (szerk.): Írók két háború közt
Illés Endre (szerk.): Égi és földi szerelem
Illés Endre – Kardos György (szerk.): A Harminc év sorozat ismertetője (1945-1975)

Fordításai 43

Stendhal: Vörös és fekete
Guy de Maupassant: Egy asszony élete
Stendhal: A pármai kolostor
Stendhal: Vörös és fehér
Guy de Maupassant: A céltalan szépség
Stendhal: Vanina Vanini
Guy de Maupassant: Péter és János
Guy de Maupassant: Ékszerek
Albert Camus: Caligula / Félreértés
Guy de Maupassant: Az örökség

Antológiák 48

Kőrössi P. József – Pomogáts Béla (szerk.): Nyugat
Domokos Mátyás (szerk.): A magyar novella antológiája I-II.
Ratzky Rita (szerk.): Szerelmes novellák
Hegedős Mária (szerk.): Körkép 87
Kardos György (szerk.): Körkép 79
Kardos György (szerk.): Körkép 86
Illés Lajos (szerk.): Ember születik
Borbély Sándor (szerk.): Asszonyaink arca
Szajbély Mihály (szerk.): A varázsló halála
Kardos György (szerk.): Körkép 80

Róla szóló könyvek 6

Hatvany Lajos – Glink Károly: Beszélő házak és tájak
Kocsis L. Mihály: Olvasó példány
Vas István: Az ismeretlen isten
Szávai János: Zsendül-e a fügefa ága?
Dersi Tamás: Thália magyarul tanul
Olasz Sándor (szerk.): Vonzások és vallomások

Népszerű idézetek

RandomSky>!

Furcsa társ a magány. Amink van, megoszthatatlanná válik. Amink hiányzik, kétszeresen hiányzik. A víz fölé hajolva tükörképünkben pirosabb és élőbb a vér, mint mibennünk, ha magányosak vagyunk.

22. oldal

Illés Endre: Szávitri Történet a szerelemről és a halálról

Eira>!

A férfi egy jázminágat tört. A lánynak adta.
Megint Szávitri kezdte:
– Amikor kislány voltam, egyszer azt álmodtam, hogy valaki nekem adta a holdat. Aztán felébredtem, és nem volt többé semmim. Mert minden kevés volt, ha arra az álombéli holdra gondoltam.

48. oldal

Illés Endre: Szávitri Történet a szerelemről és a halálról

Dün P>!

…úgy ölelem őt hogy vele ölelem a virágzó fákat, a meleg fűszálakat, a kigyulladó csillagokat! És mindent, ami az emberé! Amiért újjászülettem! Mert a szerelem az embert rabságból szabadítja ki. Önmagából! Milyen rettenetes az, ha az egész világ olyan kicsire zsugorodik, amilyen kicsi az ember. És a szerelem éppen ezt tépi fel, ezt a börtönt! Amíg egyedül vagyunk, addig csak álmodjuk a világot. De a világ szebb, mint az álom. A világban mindennek súlya van, az örömnek tüskéje is, a boldogsághoz mindennap meredek út vezet. És ez a súlyos világ szebb, mint a súlytalan álomképek.
Még mindig az isten szemét nézte.
– És ezt vetted el tőlem, Jáma! Letéptél a világról. Nemcsak Szatjavánt vetted el, de a többi embert is. Nemcsak az örömöt ragadtad el, de azt a fűszálat is, azt a felhőt is, minden kicsit és nagyot, ami örömöt okozott. A világ megint árnyékvilág lett. És elvetted végül azt a gyümölcsöt is, amit neki téptem. Azt a kérdést, amit csak neki tartogattam, és amire csak ő tudott felelni. Azt a szomorúságot, ami miatta támadt bennem, és ami csak neki fájhatott ezen a világon.
Megakadt, nem is tudta folytatni.
Az istenből nagy szomorúság szólt:
– A világ tied maradt, Szávitri. Megismerted, és nem léphetsz ki többé belőle.
– De nekem már nem kell! – kiáltotta az asszony. – Eddig ketten viseltük a súlyát, hogyan bírjam el ezután egyedül? Túl nagy, túl súlyos, és én gyenge vagyok, nem kell, nem kell!

Illés Endre: Szávitri Történet a szerelemről és a halálról

szedan>!

– A neved? – kérdezte tovább a lány.
A fiatal férfi pillantása a kocsira tévedt.
– Felszállsz a kocsidra, és továbbhajtasz. Minek vinnéd magaddal a nevemet?
– Mert én már itthagytam az enyémet.

32. oldal

Illés Endre: Szávitri Történet a szerelemről és a halálról

Coralie>!

– Ennyire megszeretted egy év alatt?
– Egy év alatt? – a fiatal nő megrázta fejét. – Akik egymáshoz valók, elég azoknak egyetlen találkozás is. Én egyetlen pillanat alatt szerettem meg.

94. oldal

Illés Endre: Szávitri Történet a szerelemről és a halálról

Sándor_Langer_Pudingman P>!

Egyre több a könyvem, egyre kevesebb az időm.
Már legalább húsz éve, hogy nem olvastam Dickenst, legalább tizenöt éve, hogy nem lapoztam bele Andersenbe. Hogy szerettem valamikor Fromentin Dominique-ját, Marcus Aureliust, Dosztojevszkij nagy regényét, a Félkegyelmű-t, Carl Sternheim és Henry Beque keserű, gúnyos drámáit, s tíz éve hagyom porosodni őket a polcon. És ugyanígy vagyok Ùjfalvy Sándorral vagy Tolnai Lajossal, Reviczkyvel és Cholnoky Viktorral – de miért áruljam el a teljes névsort?

2. köetet - 259. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Cholnoky Viktor · olvasás · Tolnai Lajos
1 hozzászólás
Coralie>!

Most már tudta: azelőtt sem a férfiak tértek ki előle. Őbenne volt valami, ami megfutamította azokat, akikbe Brahmá könnyű lelket rejtett.

31. oldal

Illés Endre: Szávitri Történet a szerelemről és a halálról

1 hozzászólás
Sándor_Langer_Pudingman P>!

Milyen nehéz nagybeteget látogatni. Ellenszenves a könnyed, erőszakolt vidámság is, és ellenszenves a megnyúlt, részvétteljes, megpuhult arc is. Milyen nehéz, a legnehezebb volt a nagybeteg Babitsot látogatni, 1941 nyarán. Dúlt, égő, barna szemébe nézni, s tudni, a legnagyobb, az elviselhetetlen fájdalmakra sincs többé hangja, semmilyen hangja sincs – és fájdalmait csak a szem közvetíti a világba.

2. kötet - 65. oldal

Kapcsolódó szócikkek: 1941 · Babits Mihály
Hanna IP>!

Mielőtt a tűz nekiesett volna, a szél előbb még felborzolta hosszú fürtű, zöld koronáját. Mintha a kis fa csapdosott és menekült volna. A láng hirtelen felrohant a csúcsára. Mint a ráugró tigris – belemart, beleharapott.
És akkor a kis fa nem hajladozott többé. Megbénult. Állt mereven, egészen mozdulatlanul. Zöld koronájában egyszerre tíz aranykígyó tekergett. Pontosan ugyanolyan maradt, mint volt: a törzse, ágainak, leveleinek szép rendje semmit nem változott. Csak éppen az egész fa vörös parázzsá vált. Remegő, vörös csontváz lett belőle.
De mielőtt ez megtörtént volna – a kis bambuszfa sírt. Szávitri egészen tisztán hallotta: sír. Úgy sírt, mint egy gyerek. Forró, apró könnyei hulltak.
Amikor órák múlva Szávitri megérintette: rögtön összeomlott. A tövétől a koronájáig egyszerre lerogyott. Egyetlen kicsi halomba.
Így fogok én is sírni?… – kérdezte magától Szávitri. – És így fogok összerogyni?

78-81. oldal

Illés Endre: Szávitri Történet a szerelemről és a halálról

Sándor_Langer_Pudingman P>!

A Nagyon fáj, József Attila utolsó verseskönyve mindössze hatszázötven példányban jelent meg, s ebből a lesújtóan kevés kötetből is csak néhányat sikerült eladni harminc évvel ezelőtt, 1937 könyvnapján. „Fogy a könyvem?” – kérdezte aggódva a költö. Kiadója már várta a kérdést, s előzőleg száz példányt eldugott, mintha megvették volna. De József Attila véletlenül megtalálta a száz példányt, s mindent megértett. Megértette, hogy szánalomból, szeretettel megcsalták. „Elmegyek – mondta még aznap este barátainak. – Én nem vagyok író, még költő sem vagyok. Én mindenképpen csak haszontalan és felesleges vagyok.”
A történet és a zárómondat olyan feszült és telített, mint József Attila utolsó versei. Olyan tragikus, mint a halála előtt írt töredék: „Drága barátaim, kik gondoltok még a bolonddal, nektek írok most innen…” Talán nem kell folytatnom. Ugye, ismered a következő sorokat is, kedves olvasó.

2. kötet - 469. oldal

Kapcsolódó szócikkek: 1937 · József Attila