!

Hóman Bálint magyar

Tudástár · 9 kapcsolódó alkotó · 2 kapcsolódó könyv

Nemférfi

Képek 1

Könyvei 19

Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet I-V.
Hóman Bálint: Szent István
Hóman Bálint: A magyar hún-hagyomány és hún-monda
Hóman Bálint: Ősemberek, ősmagyarok
Hóman Bálint: A magyar városok az Árpádok korában
Hóman Bálint – Szekfű Gyula – Kerényi Károly: Egyetemes történet I-IV.
Hóman Bálint: Magyar pénztörténet (1000-1325)
Hóman Bálint: A forráskutatás és forráskritika története Magyarországon
Hóman Bálint: Tőrténetírás és forráskritika
Hóman Bálint: A történelem útja

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Millenniumi Magyar Történelem Osiris · Historia Incognita Attraktor

Szerkesztései 1

Hóman Bálint (szerk.): A magyar történetírás új útjai

Róla szóló könyvek 2

Asztalos Miklós: Szekfű – Hóman
Ujváry Gábor (szerk.): Történeti átértékelés

Népszerű idézetek

Röfipingvin P>!

A könyvesasztalokra – talán még az utcán a bestsellerek közé is – hamarosan kirakják Hóman Bálint és Szekfű Gyula sorozatát, a Magyar Történetet. A sorozat a Horthy nevével fémjelzett két háború közötti Magyarország szellemi életének egyik reprezentálója. Gondolatiságában, szakmai színvonalában egyaránt. Az utóbbi 40 esztendőben elhallgatott mű. Mindenekelőtt azért, mert az 1948. utáni rendszerváltást követő átértékelés egyik alaptézise volt a Horthy-kor történetírásának durva bírálata, elmarasztalása… Rendszerváltás, a régi eszmények átértékelése. Most 1990 nyárutóján Magyarország és az egész közép-európai régió is rendszerváltást él meg. A szovjet típusú (sztálini) politikai rendszer összeomlását. Az 1948 után bevezetett politikai rendszer lebontása és e politikai rendszert követő marxistának mondott elmélet átértékelése folyik. Rendszerváltás, átértékelés. Hóman Bálintot és Szekfű Gyulát 1910 után, a történeti Magyarország összeomlása után, őszinte hevület hajtotta: az 1918 előtti történetírás alaptéziseit és szakmai módszereit kívánták átértékelni a magyar történelem összefoglalásával. 1948 után a hajdani átértékelőket „értékelik át”. Igaz, egészen más szakmai és politikai szándékkal, egészen más eszközökkel. Történészek között feltehetően mindenkinek véleménye van a Magyar Történetről, netán emlékei fűződnek hozzá. (Még 1971-ben is vezető akadémikusok rótták meg a fiatal kollégát, aki néhány dicsérő-méltató mondatot merészelt leírni a szintézisről.) Az 1980-as években azután már kiadásáról tárgyaltak többször. Újrakiadása 1990 őszén, másfél évvel a cenzúra eltörlése után, már nem politikai tett…

Előszó