!

Hevesi Mihály

Könyvei 3

Hevesi Mihály: A nyelvtanulás művészetéről
Hevesi Mihály: Autoritmia
Hevesi Mihály: The open Secret of Polyglots

Fordításai 7

M. Doreal: Az atlantiszi Thoth smaragdtáblái
Lee Carroll – Jan Tober: Indigó gyerekek
Annette Kast-Zahn – H. Morgenroth: Minden gyerek megtanul aludni!
Henning Köhler: Félénk, szomorú és nyugtalan gyerekekről
Henning Köhler: Rossz gyerekek pedig nincsenek
Jacques Lusseyran: Az élet ma kezdődik
Mario Rinvolucri: A nyelvóra életre keltése

Népszerű idézetek

>!
Ninácska 

A rendszeresség mellett szintén fontos, hogy bizonyos időközönként szüneteltessük a nyelvtanulást! Engedjük aludni a nyelvet! Néhány hét, hónap, vagy akár fél év (ez változó lehet!) szünetet is tarthatunk. Ne riasszon el bennünket, hogy ez idő alatt talán elhalványul tudatunkban az egész. Majd ha újra felvesszük a tanulás fonalát, ismét felébred, ráadásul újult erővel.

45. oldal

Hevesi Mihály: A nyelvtanulás művészetéről Nyelvtanulóknak, nyelvtanároknak és másoknak

>!
Ninácska 

Nyelvtudásunkat nemcsak szókincsünk határozza meg, hanem az is, hogy bennünk lüktet-e a nyelv ritmusa, dallama, hangulata, mentalitása, vagyis hogy megszületett-e bennünk a nyelv. Akkor valósul ez meg, ha a nyelvvel való ismerkedésünk során egyszer csak azt tudjuk mondani: „Érzem a nyelvet!” Minden egyéb csak bravúr, hatáskeltés kifelé.

54. oldal

Hevesi Mihály: A nyelvtanulás művészetéről Nyelvtanulóknak, nyelvtanároknak és másoknak

>!
Ninácska 

A legjobb az, ha a jelentésből jutok el a szó formájához. Felnőttkorban (a gondolatolvasáson kívül) erre egyetlen módot ismerek: ha olyan olvasmányt, filmet, színdarabot, dalt stb. keresek ki magamnak az idegen nyelven, aminek a tartalmáról már van némi fogalmam. Például azt, amit egykor már olvastam, láttam, hallottam magyarul, és tetszett.

62. oldal

Hevesi Mihály: A nyelvtanulás művészetéről Nyelvtanulóknak, nyelvtanároknak és másoknak

>!
Ninácska 

A legfontosabb vizsga számomra az, hogy egy nyelven el tudok-e intézni egy telefonhívást, és ha ebben nincsenek problémáim, és föl tudok hívni valakit, aki azon a nyelven beszél, és vele jól tudok kommunikálni, akkor mondom azt, hogy beszélek egy nyelven.

85. oldal

Hevesi Mihály: A nyelvtanulás művészetéről Nyelvtanulóknak, nyelvtanároknak és másoknak

>!
Ninácska 

Nyelvtudásunkat nem csak szókincsünk határozza meg, hanem az is, hogy bennünk lüktet-e a nyelv ritmusa, dallama, hangzása, mentalitása, vagyis, hogy megszületett-e bennünk a nyelv.

54. oldal

Hevesi Mihály: A nyelvtanulás művészetéről Nyelvtanulóknak, nyelvtanároknak és másoknak

>!
Ninácska 

Jól szemlélteti a gátlások felszabadulását egyik ismerősöm esete. Már évek óta tanult angolul, amikor az utcán turisták kérdezték meg tőle, hogy hol van ez és ez az utca. Nem jutott eszébe semmi sem angolul. A megfelelő szavak és mondatok csak jóval később jöttek el (még aznap), de akkor megállás nélkül, szinte folyamatosan áradt belőle, hogy mit kellett volna mondania.

14. oldal

1 hozzászólás
>!
Mihály_Hevesi

Vannak ismerőseim, akik már valamilyen vizsgát is tettek egy nyelvből, de amikor beszélniük kell, nem tudnak belehelyezkedni a nyelv közegébe, s a magyar nyelvben maradnak. Azt a benyomást keltik, mintha jól ismernék a mozdulatokat, de az úszáshoz nem mernek beleugrani a vízbe, vagy hol beleugranak, hol kicsit kimásznak a partra, elfárasztva nem csak magukat, hanem azt is, aki nézi vagy hallgatja őket.

54. oldal

Hevesi Mihály: A nyelvtanulás művészetéről Nyelvtanulóknak, nyelvtanároknak és másoknak

>!
Ninácska 

A módszer elnevezésében az „auto” előtag egy rövidítés, és elsősorban az autonómiára,
vagyis az önállóságra, az önmeghatározásra utal, de Lomb Kató ún. „autó” gyakorlataira
is, melyek központi szerepet kapnak benne, és melyek közül egyiket-másikat
már az „nyelvtanuló” eldei, Schliemann, Mezzofanti, Kosztolányi is sikerrel alkalmaztak.
Lomb Kató mondta az egyik beszélgetés során, hogy bár neki nincs autója, de
mégis három autóval közlekedik, legalábbis a nyelvtanulás területén. Az egyik az
autológia – azaz beszéd önmagunkkal (akár utazás, buszra várás közben); a következ
az autográfia – írás a magunk számára (pl. naplóvezetés egy idegen nyelven), a harmadik
pedig az autolexia – az olvasás (regények s egyéb, minket érdeklő szövegek olvasása).
Ezek a gyakorlatok azért nagyszerek – különösen a „beszéd önmagunkkal” lesz
sok tanuló számára meglep és igen hatékony –, mert képesek nyelvi mikroklímát teremteni,
ami az egyik feltétele a nyelvhasználat élővé tételének

10. oldal

>!
Mihály_Hevesi

Tehát a ritmussal, dallammal, belső képekkel való
gyakorlás játéknak tünhet, de nagyon komoly és hasznos játékról van itt szó, mely során
érzékennyé válunk a számunkra idegen hangzósorokra! Egy okkal több, hogy felvegyük
a ritmizálást és a dallamkövetést nyelvtanulói és -tanári repertoárunkba!

13. oldal

>!
Agatha_Emrys

A különböző nyelvekben található elnevezések nem egy dolog különféle elnevezései, hanem ugyanannak a dolognak a különböző nézőpontjai…
(Wilhelm Humboldt)

Hevesi Mihály: A nyelvtanulás művészetéről Nyelvtanulóknak, nyelvtanároknak és másoknak