!

Hermész Triszmegisztosz

Tudástár · 2 kapcsolódó alkotó

Könyvei 8

Hermész Triszmegisztosz: Corpus Hermeticum
Hermész Triszmegisztosz: Hermész Triszmegisztosz összegyűjtött tanításai
Hermész Triszmegisztosz: Tabula Smaragdina
Hermész Triszmegisztosz: A tökéletesség útja
Hermész Triszmegisztosz: Tabula smaragdina / A Jó Pásztor
Hermész Triszmegisztosz: A lélek okulására
Hermész Triszmegisztosz: Hermész Smaragdtáblája
Hermész Triszmegisztosz: A Corpus Hermeticum és A Tabula Smaragdina

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Helikon Zsebkönyvek Helikon

Antológiák 2

Pál József (szerk.): Hermetika, mágia
G. R. S. Mead: Corpus Hermeticum – Hermész Triszmegisztosz

Népszerű idézetek

Lunemorte P>!

A legfinomabb anyag a levegő, a legfinomabb levegő a lélek, a legfinomabb lélek az értelem, a legfinomabb értelem Isten.

Corpus Hermeticum V.

1 hozzászólás
Sz_László>!

Aki megismeri Istent, eltelik minden jóval, tudása isteni, és nem olyan mint a tömegé. Ezért nem szereti a sokaság azokat, akik birtokában vannak a tudásnak, és ők sem szeretik a sokaságot. Mert őrültnek látszanak, nevetnek rajtuk, gyűlölik és megvetik őket, és az ilyen embert talán meg is ölik. Ahogy már mondtam, a rossz itt lakik a Földön, hiszen ez az ő otthona. A Föld az otthona, de nem a kozmosz, ahogyan azt némelyek istenkáromló beszédeikben állítják. Az, aki tiszteli Istent, ellenáll mindennek, hiszen ismeri a tudást. Az ilyen embernek minden jó, még az is, ami a többieknek rossz. Ha rosszat tervelnek ellen, azt is a tudás fényében szemléli, mert egyedül ő az, aki jóvá tudja tenni a rosszat.

146. oldal, CH IX, 4

1 hozzászólás
Lunemorte P>!

Az Értelemből származó ragyogó Ige az Isten fia.
– Hogyan? – kérdeztem.
– Figyelj! Az, ami benned lát és hall, az Úr Igéje, az Értelem pedig az Atyaisten. Ezek egymástól nincsenek elválasztva, mert egységük az élet.
– Köszönöm neked – mondtam.
– Fogd fel a fényt és ismerd meg azt.

Corpus Hermeticum I.

2 hozzászólás
Lunemorte P>!

Mindenki használja a „jó" kifejezést, de nem mindenki ismeri fel, mi is ez valójában…

Második könyv

padamak>!

… a legnagyobb gonoszság: figyelmen kívül hagyni azt, ami Istenhez tartozik.

76. oldal, A Corpus Hermeticum; Tizenegyedik könyv - A Nous Hermészhez 21. (Hermit)

Kapcsolódó szócikkek: gonoszság
Sz_László>!

Azt kell mondanunk, Aszklépiosz, hogy Isten lényege – ha egyáltalán van lényege – a Szép, de a Szépet és a Jót nem lehet megragadni a kozmoszban levő létezőkben. Minden, ami a szemünk elé kerül, képmás, sőt, árnykép.

138. oldal, CH VI, 4

Holdbéli_nyúl P>!

Mert hogyan is tudna a testünket alkotó összetétel fennmaradni, ha nem táplálnánk folyamatosan, és nem támogatnánk azonos természetű elemekkel? A föld, a víz, a tűz és a levegő belénk áramlik, s megújítja burkolatunkat. Olyan erőtlenek vagyunk, hogy a mozgást egyetlen napig se tudjuk elviselni. Jól tudod, fiam, hogy az éjszakai pihenés nélkül testünk nem állná ki a nappali megerőltetést. Ezért teremtményei számára a folyamatos életet jó Teremtőnk egyetemes gondviselésében az alvás beiktatásával biztosította, mely a szervezet működésének megújulása; továbbá azzal, hogy a nyugalmi periódus idejét az aktivitás periódusával egyenlőnek vagy még hosszabbnak állapította meg. Elmélkedj, fiam, az alvásnak ezen a hatóerején, mely a lélekéhez hasonlítva sem kevésbé erélyes. Mert amennyiben a lélek működése a mozgás, a testek nem létezhetnek szendergés nélkül, mely fellazítja a szervezetet és megszabadítja rabszolgaságától, s helyreállító tevékenysége során bele juttatja a szükséges anyagokat: vizet adva a vérnek, földet a csontoknak, levegőt az idegeknek és ereknek, tüzet a szemnek. Innen a nagyszerű élvezet, melyet a test az alvásban talál.

111-112. oldal

Kapcsolódó szócikkek: alvás
1 hozzászólás
Sz_László>!

Az ilyen ember nem fecseg, de nem is hallgatja a fecsegőket. Mert árnyékokkal viaskodik az, aki vitatkozásra és beszédek hallgatására fecsérli idejét. Hiszen Istenről, az Atyáról, a Jóról nem lehet beszélni, és nem lehet Őt meghallani. Mivel ez így van – bár minden létező érzékel, mert érzékelés nélkül nem lehet létezni – a tudás az érzékeléstől sokban különbözik. Az érzékelés ugyanis egy tárgy nyomán keletkezik, amely hatást gyakorol érzékeinkre; a tudás viszont a tanulás kiteljesedése, a tanulásé, amely isteni adomány.

151. oldal, CH X, 9

padamak>!

A halhatatlan (lények) egyetértenek egymással, a halandók pedig féltékenyen irigykednek egymásra, mert a gonosz a halál előzetes tudásából keletkezik.

145. oldal, Hermész Triszmegisztosz Aszklépiosznak - Meghatározások 10. 6. (Hermit)

1 hozzászólás