!

Hermann Imre magyar

NemFérfi
Wikipédiahttps://hu.wikipedia.org/wiki/Hermann_Imre_(orvos)

Képek 1

Könyvei 6

Hermann Imre: A pszichoanalízis mint módszer
Hermann Imre: Az ember ősi ösztönei
Hermann Imre: Az antiszemitizmus lélektana
Hermann Imre: Perverzió és muzikalitás
Hermann Imre – Hermann Alice: Az első tíz év
Hermann Imre: Az én közgazdaságtanom

Kapcsolódó sorozatok: A pszichoterápia klasszikusai

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Magyar Hírmondó

Fordításai 3

Sigmund Freud: Bevezetés a pszichoanalízisbe
Buda Béla (szerk.): Pszichoterápia
Ádám György (szerk.): Pszichofiziológia

Népszerű idézetek

>!
Carmilla 

    Egy körülmény mindenesetre csodálatos. Sok antiszemita nemzeti író nem veszi észre, hogy az, amivel a zsidókat vádolja, saját nemzetének is sajátsága vagy mások vádolják azzal saját nemzetét.

42. oldal, Az antiszemitizmus egyénlélektana (Cserépfalvi, 1990)

>!
Carmilla 

A zsidót imperializmussal vádolják: de a magyar is imperialista volt nemzetiségeivel szemben; a magyar is teljesen idegen és nem kedvelt a szomszédok között, mindketten járták a kivándorlás útját. A magyarok sem nagyon szerették a „másfajtájúakat”: „buta tót”, „a tót nem ember”, „vadrác”, „büdös oláh”.

45. oldal, Az antiszemitizmus egyénlélektana (Cserépfalvi, 1990)

>!
Carmilla 

(…) Ha minden vágyat le kell nyesni és legfeljebb kivándorlással lehet a teret hirtelen tágítani, a néplélek a mániás depresszió kedélyhullámzásába csap át. Ilyenkor önszemrehányások, apátia, gondolatszökellő felületesség mellett, mindenkibe belekötő, hol kedélyeskedő, hol dühös impulzusok váltogatják egymást. A magyar közállapotok, a javak rendkívül egyenlőtlen elosztásával, nagy rétegek életének kilátástalan sivárságával, a történelem folyamán többször vezettek erre az útra.

104. oldal, Az antiszemitizmus közösséglélektana (Cserépfalvi, 1990)

>!
Carmilla 

Nemi egyének jelenléte egy bizonyos területen belül ingerként hat a csoport terjeszkedésére. A terjeszkedés határát egyrészt a csoport tagjainak egymáshoz való viszonya, másrészt a környezet adta lehetőségek, korlátok szabják meg. Ezek szerint az ember természete folytán nem kötődik egyetlen családi formához sem, hanem minden lehetőséget, promiszkuitást, monogámiát, többnejűséget és többférjűséget kifejleszthet.

123. oldal, Az antiszemitizmus közösséglélektana (Cserépfalvi, 1990)

>!
Carmilla 

A vezetőtől csodát várunk, mert első vezetőnk az akkor óriásinak tűnő anyánk volt, ki testéből táplált. A csoda valami óriási, sziklából vizet fakasztó tett, amin elálmélkodhatunk. Annál erősebb lehet a csodavárás, minél számosabb a tömeg: maga is óriásivá növekedett kisgyermek, aki beolvasztja az egyest, mint önállótlan sejtjét az egésznek. A tömeg nagyságával nő a hozzátartozó anyahelyettesítő varázserejébe vetett hit.

126. oldal, Az antiszemitizmus közösséglélektana (Cserépfalvi, 1990)

>!
Carmilla 

(…) De az alól a hit alól, hogy a zsidókkal kereszténynek nem tanácsos sokat együtt lenni, Kálmán király korában – a felvilágosult időben! – senki nem szabadulhatott. Hiszen az Egyház hirdette a zsidó sötét, szennyes mivoltát.

16. oldal, Bevezetés - 1. A lélektani probléma (Cserépfalvi, 1990)

Kapcsolódó szócikkek: Könyves Kálmán
1 hozzászólás
>!
Carmilla 

…Amint Prohászka Ottokár tudta: „A zsidók mindenre kaphatók voltak a forradalom előtti és utáni években, ha az ősi hagyományok és a nemzetet fenntartó erők szétrombolásáról volt szó. Magyarországot leterítették az országot elárasztó idegen szörnyetegek, a tébolyodottak áradata zúdult az országra és azok az emberek mind magyarul beszéltek, de zsidók voltak.”

28. oldal, Bevezetés - 2. Vádak a zsidók ellen (Cserépfalvi, 1990)

Kapcsolódó szócikkek: Prohászka Ottokár
>!
Carmilla 

A sárga folt viselése Omár kalifa birodalmában honosult meg a 8. században; Európában a 13. századtól kezdve terjedt el.

92. oldal, Az antiszemitizmus közösséglélektana (Cserépfalvi, 1990)

>!
Carmilla 

Az Egyház, amikor a fürdést, tisztálkodást bűnnek tekintette, a tetveknek is kedvezett. „A tetveket Isten gyöngyszemének nevezték és a szent ember nélkülözhetetlen ismertetőjegye volt, hogy tetvekkel legyen borítva” (Russel).

92. oldal, Az antiszemitizmus közösséglélektana (Cserépfalvi, 1990)

Kapcsolódó szócikkek: egyház
>!
Carmilla 

Intézményekbe, eszmékbe, csoportokba kapaszkodunk. De intézmények, eszmék, csoportok bomlásakor, amikor inogni kezd a társadalom építménye, a mindenképpen való megkapaszkodás vágya könnyen átcsap fogásból a belemarkolásba, ráütésbe. A tömeg ostromolja a társadalom egy részét, mert a másik részbe nem tud simán belekapaszkodni.

99-100. oldal, Az antiszemitizmus közösséglélektana (Cserépfalvi, 1990)