!

Henry Troyat

Henri Troyat

Könyvei 2

Henry Troyat: Rettegett Iván
Henry Troyat: Dosztojevszkij

Népszerű idézetek

sagittarius>!

(…) Alighogy a maga asszonyát eltemette, máris arról álmodozik, hogy más karok között keres vigasztalást. Nem mintha elfelejtette volna szelíd Anasztáziát, csak az önmegtartoztatásra képtelen. Számára a férfiasság két legjelentősebb megnyilvánulási formája az ölés és az ölelés. (…)

99. oldal, Viii. fejezet - Bánat és erőszak (Palatinus, 1998)

sagittarius>!

Pirkadatra végsőkig kimerül, zavarodott lesz, mindenféle döntésre képtelen. Rádöbben, hogy vannak kínzóeszközök, amelyek hatásosabbak mindazoknál, amelyekkel ő élt. A lelkifurdalás és félelem bizony rosszabb, mint a máglya, a kötél vagy a fogó. A hóhérból áldozat lesz.

221. oldal, XVII. fejezet - Az utolsó napok (palatinus, 1998)

sagittarius>!

Az asszony is gyakori verést érdemel, hogy kezelhető maradjon. De itt finomabban kell eljárni. Így például a vétkes nőnek nem szabad a fején vagy a „szíve alatt” megütni, és kerülni kell a bot vagy vastárgy alkalmazását. Csakis a korbácshasználat ajánlott. A korbács a korabeli Oroszországban valóságos nevelőeszköz-számba megy. No meg, érteni kell a használatához is. Úgy helyes ha a férj a kíváncsi tekintetek elől rejtett helyre viszi áldozatát, ott leveszi az asszony ingét, nehogy elszakadjon, összekötözi a kezét, és módszeresen addig ütlegeli, ameddig szükségesnek ítéli; dolga végeztével aztán gyöngéd szavakkal fordul feleségéhez, nehogy további házastársi kapcsolatuk kárát lássa történteknek.

43. oldal, IV. fejezet - Az első reformok (Palatinus, 1998)

sagittarius>!

Az orosz nép sorsa méltatlan, tűrhetetlen. Az író kötelessége fölpanaszolni a paraszti nyomorúságot. A műnek csak akkor van értéke, ha humanisztikus követelés rejlik benne. A tehetségnek csak akkor van becse, ha hasznos.

66. oldal, Első rész, Hetedik fejezet - "Szegény emberek" (Filum, 1977)

sagittarius>!

Borzasztóbb a paradicsom küszöbén topogni, mint pokolra vettetni.

195. oldal, Második rész, Kilencedik fejezet - Tver (Filum, 1997)

sagittarius>!

„Drága kis Angyalom! – írja április tizenhatodikán – mindent elvesztettem! Alighogy betettem a lábam a kaszinóba, egy fél óra alatt mindent elvesztettem! Hát mit mondjak most neked, drága égi Angyalom, akinek annyit szenvedést okozok? Szonyára gondolok! Zálogba tettem a gyűrűt… Küldj nekem amennyi pénzt csak tudsz, de ezúttal nem játékra (a szavamat adnám neked, de már nem merem, hisz annyit hazudtam…) Küldj nekem száz frankot! Neked akkor húsz marad, vagy talán még annál is kevesebb, tehát vigyél valamit zálogba. Minél előbb újra melletted akarok lenni!”

292. oldal, Harmadik rész, Kilencedik fejezet - A száműzött (Filum, 1997)

sagittarius>!

Nem kell tanulni ahhoz, hogy az ember hívő legyen. A hit nem okoskodás eredménye, hanem „testi” alkat dolga. Semmi köze a szellem műveleteihez, a szívből ered. Mondhatni úgyis, hogy a testből. Az orosz szereti a szenvedést és ezért érti meg Krisztust. „Az orosz nép valamilyen különös kéjt érez a szenvedésben” – írja Dosztojevszkij. Másutt pedig: „Azt hiszem az oroszok legmélyebben gyökerező szellemi szükséglete a szenvedés olthatatlan vágya, a mindenütt és mindenkor jelenvaló szenvedésé.”

357. oldal, Negyedik rész, Második fejezet - Egy író naplója (Filum, 1997)

Kapcsolódó szócikkek: szlavofilek · zapadnyikok (nyugatosok)
sagittarius>!

A szabadságot nem tudjuk elképzelni szenvedés nélkül, csak szenvedés árán szerezhetjük meg. A kereszténység a szenvedés hitvallása.

381. oldal, Negyedik rész, Negyedik fejezet - A Karamazov testvérek ( Filum, 1997)

sagittarius>!

Iván már másnap örömmel lát neki „igazságszolgáltatásának”. Naponta ezer novgorodit vezetnek elé és fia elé a főtérre: előkelő polgárokat, kereskedőket és egyszerű embereket vegyesen. Nincs vallatás, nincs tanúkihallgatás, nincs védőbeszéd, nincs ítélet. Pusztán azért, mert ezek az emberek Novgorod, az átkozott város lakói, eleve bűnösök. Merő kifinomultságból a férjeket a feleségek szeme láttára kínozzák meg, az anyákat gyermekeik előtt. Kancsukáznak, csontokat törnek, nyelveket vágnak ki, orrokat metélnek le, sokakat kiherélnek, másokat lassú tűzön sütögetnek. Majd a vérző testű, összetört boldogtalanokat fejüknél vagy lábuknál fogva szánkók végéhez kötik, melyek nagy lendülettel suhannak a Volhov felé, a meder egyik szakaszához, ahol a folyó még a tél közepén sem fagy be soha. Ott azután egész családokat löknek be a jeges vízbe, asszonyokat férjükkel, anyákat csecsemőjükkel a mellükön.

147. oldal, XII. fejezet - Novgorod vértanúsága (Palatinus, 1998)

sagittarius>!

(…) Új élettársa mellett Iván már a hatodik mézesheteit éli. De sajnos házassági kísérleteit tartós balszerencse kíséri. Vaszilisszát néhány hónap múlva félreérthetetlen helyzetben kapják rajta Iván Devtyelev herceggel, és az asszonynak végig kell néznie szeretője kivégzését. A herceget Vaszilissza ablaka alatt húzzák karóba, majd a vétkes nőt megnyírják és kolostorba küldik. A rögtön ezután választott új hitves, Maria Dolgorukaja még nagyobb csalódást okoz a cárnak, mint elődei. Nászéjszakájukon Iván felfedezi, hogy Maria már nem szűz. Az uralkodó magán kívül van, amiért becsapták a vásárnál. Az ő szemében nem csupán a cári férfiasságon esett csorba, valóságos szentségtörés történt, amivel Istent is beszennyezték. A fiatalasszonyt mindjárt másnap kocsira kötözik, és a fogat megvadított lovai maguk után rántják a folyóba, ahol megfullad.

177. oldal, XV. fejezet - Bárhory István (Palatinus, 1998)