!

Henning Köhler

Könyvei 2

Henning Köhler: Félénk, szomorú és nyugtalan gyerekekről
Henning Köhler: Rossz gyerekek pedig nincsenek

Népszerű idézetek

>!
Cheril

Hallgassanak el bennem azok a hangok, amelyek mindent igyekszenek megmagyarázni, mielőtt bármit is észleltem volna! Nincs véleményem. Nem tudom mit jelent ez vagy az. A tudatom üres tér. Ebben szólaljon meg a Te életed dallama! Odafigyelek! Meghallgatlak!

>!
Maya

Az alkotás válságait nem lehet kizárni, mert az alkotás együtt jár a válsággal, általa szabadulnak fel azok a források, amelyekről mit sem sejtettünk. Így van ez minden művészetben, a nevelés művészetében is.

46. oldal

>!
Maya

Ha valaki annak köszönheti az alkotás képességét, amit meg kell alkotnia, tehát cselekvése okát magában a cselekvésben és cselekvőképességét magában a jövőben találja meg, akkor művész – a kiterjesztett művészet fogalmának értelmében. Ezzel körvonalaztuk a kreativitást is, mint a pedagógia lényegét.

55. oldal

>!
Maya

Az igazságon alapszik a gyermek ébredő gondolkodása, mielőtt még megismerkedik a hazugsággal, és azt megtanulja; a szépségen (a méltóságon) alapszik a gyermek érzése, mielőtt az emberhez méltatlannal, az ember ember általi megaláztatásával szembesül, és áthatja a szégyen és a felháborodás, ami azonban el is csábítja; a jóságon alapszik a gyermek akarata, mielőtt még az ellenségeskedéssel találkozna. Ez a három minőség összefügg a három szociális alapkövetelménnyel: a szabadsággal, az igazságossággal és a szolidaritással.

77. oldal

2 hozzászólás
>!
Maya

Az a cél, hogy a gyerek alkalmazkodjék és beilleszkedjék, azért mond ellent a fejlődésnek, mert nem számol az egyén és a kulturális fejlődés kapcsolatával; tehát nem ismeri föl azt, hogy a kulturális folyamatban nekünk kell tanulnunk a gyerektől, talán épp egy olyan radikális újítást, amely a jövőből érkezik. A gyerekek viselkedésében, akár tiltakozásában előre megmutatkozhat az, ami a tudat történetében ránk vár, és mai gondolkodásunk, ítélkezésünk és cselekvéseink tükrében még nehezen érthető.

87. oldal

42 hozzászólás
>!
Maya

Aki igazságos akar lenni a gyerekekkel, annak hajlandónak kell lennie a szenvedésre és a lemondásra, szembenézve saját gyengéivel, felülvizsgálva életviteli szokásait és hozzáállását; annak az önnevelést nemcsak hangoztatnia kell, hanem tennie is érte. A kitörő pánik gyakran a pedagógiai nagyravágyás jele. Semmi sem lenne értelmetlenebb, mint ha a nevelést vállalkozásnak tekintve bizonyos sikereket céloznánk meg, és kimondva-kimondatlanul költség-haszon mérlegeket készítve kifizetődő eredményekre törekednénk.

19. oldal

>!
Maya

Tervek vagy szándékok követése helyett úgy kellene élnünk „a gyermek környezetében, hogy a gyermeki szellem szimpátiával övezve saját életét fejlessze a nevelők mellett… A gyerekben ne éljen tovább kényszeredetten az, ami a nevelőben van.”

127-128. oldal

>!
Maya

Ha a gyerek egy rozsdás szöget értékesebbnek tart egy drága ékszernél, akkor a rozsdás szög értékesebb.

136. oldal

1 hozzászólás
>!
Maya

…a gyermeki eszme belső megragadása a társadalomépítés művészetében ugyanolyan elengedhetetlen, mint a statika törvényeinek ismerete az építészetben.

80. oldal

>!
Maya 

Az a pillantás, amelyik az értéket ismeri fel, gyógyít és megért; az viszont, amelyik ítéletet alkot, megbélyegez, mégpedig úgy, hogy elmélyíti a válságot, és ugyanakkor elzárja a kezelés lehetőségét: amikor megnyilvánul, a megbántott másikat olyan helyzetbe taszítja, amely végül is igazolja az értelmetlenséget (az előítéletet).

40. oldal