!

Héliodórosz

Könyvei 1

Héliodórosz: Sorsüldözött szerelmesek

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Lektúra könyvek

Antológiák 4

Katona Tamás (szerk.): A leány meg az isten
Révay József (szerk.): A szerelmes delfin
Falus Róbert (szerk.): Görög költők antológiája
A boldog vadászok

Népszerű idézetek

>!
Mimiti

Érthető is, hogy az egyiptomiak számára a Nílus-ünnep kiváltságos helyet foglal el egyéb ünnepeik sorában. Szerintük isten a folyam, méghozzá a leghatalmasabb isten, ajándékai – mondják a mélységes tisztelet hangján – az ég ajándékaival is vetekszenek. Hogy is ne, mikor a szántóföldjeiknek nincsen szükségük a felhőkből vagy a levegőből lehulló csapadékra, mert a Nílus évről évre, szabályos időközönként megöntözi őket! Ez a nép körében elterjedt vélemény. A Nílus isteni természetét azzal szokták magyarázni, hogy a halandók léte és élete a legfontosabb elemek – vagyis a nedves és a száraz kapcsolatán alapul: a többi elem benne foglaltatik az előző kettőben, és éppen általuk juthat csak kifejeződésre. Márpedig – vonják le a következtetést – a nedves elemet náluk a Nílus, a szárazat a földjeik jelentik. Az egyszerűbb embereket mindössze ennyiről világosítják fel. A vallás legmagasztosabb titkaiba beavatott egyiptomiak viszont azt tanítják, hogy a Föld tulajdonképpen Ízisszel, a Nílus Ozirisszal azonos – vagyis a földi dolgokat istenekkel helyettesítik. Az istennő vágyakozik Ozirisz után, valahányszor távol van tőle; örül kettőjük együttlétének; megsiratja Oziriszt, mikor eltűnik, Tüphónt pedig gyűlöli, ádáz ellenségének tartja.

260-261. oldal

>!
apple_pie 

Az éjszaka amúgy is tápot ad a szenvedésnek: mi mással is foglalkozhatna az ember, mint önnön fájdalmával, ha egyetlen hang, egyetlen mozdulat sem tereli másfelé figyelmét?

14. oldal

>!
apple_pie 

Akinek hatalom van a kezében, annak nem kell senki beleegyezését kérnie. Csakhogy én házasságkötésre készülök, melyhez mindkét fél kölcsönös hajlandósága szükséges.

32. oldal

>!
Cheril

Thüamisz sokáig elkeseredetten ellenállt, de aztán egyszerre többen támadtak rá, és kicsavarták kezéből a lándzsáját. Ráadásul elvesztette a fegyverhordozóját is, aki eddig derekasan kiállt mellette. Termuthisz – legalábbis úgy látszott – súlyos sebet kapott, és feladva meddő küzdelmet, belevetette magát a habokba. Mint kitűnő úszó, csak hajítótávolságon kívül merült fel ismét, onnan pedig nagy nehezen kievickélt a parti mocsárig. Az ellenségnek eszébe sem jutott, hogy üldözőbe vegye.

44. oldal

>!
apple_pie 

Régi igazság: azzal boríthatunk legkönnyebben fátylat a gyötrő múltra, ha nem látjuk szenvedéseink színhelyét, s így lelkünkben lassan-lassan elhalványulhat a visszaemlékezés.

81. oldal

>!
Cheril

– Mi lesz a jutalmam? – mosolygott Knémón
– Egyenlőre csak a hálám, gondolkodó ember számára a legbecsesebb ajándék, amit egy baráti szívtől kaphat. Nem egy emberről tudok aki ezt az adományt drága kincsként rejti a szíve mélyébe.

72. oldal