!

Hefty Gy. Andor magyar

Hefty Gyula Andor

1888. február 14. (Pozsony, Osztrák-Magyar Monarchia) – 1957. december 3. (Budapest)

Teljes névHefty Gyula Andor
Nemférfi
Honlapmagas-tatra.info/2018/02/130-eve-szuletett-hefty-gyula-andor.html
Életrajz

Könyvei 1

Vigyázó János – Hefty Gy. Andor – Mervay Sándor – Komarnicki Gyula – Serényi Jenő: A Magas Tátra részletes kalauza

Szerkesztései 3

Delmár Walter – Thirring Gusztáv – Vigyázó János – Hefty Gy. Andor (szerk.): Autóúton a Tátrába
Serényi Jenő – Hefty Gyula Andor – Reichart Dezső (szerk.): A sísport
Hefty Gyula Andor – Vigyázó János (szerk.): Sziklamászóiskolák Budapest környékén

Népszerű idézetek

pwz IP>!

Három éve, 1914. nyarán, a világháború nyitányakor jelent meg éppen Magas Tátrakalauzunk I. kiadása. A kalauz szerkesztőinek, munkatársainak legtöbbje – alig hogy befejezték nagy munkájukat, életüknek talán legtartalmasabb irodalmi alkotását, – a tollat letéve, a harctérre sietett s nem egy, – a magyar turistairodalom legjelesebbjei – vérét ontva a hazáért pecsételte meg a szabadság-szeretetét, melyet a nagy hegyek, a Tátrabércek között ápolt, fejlesztett s melytől áthatva izzik tetteik, írásaik minden megnyilatkozása.
Szabadságszeretőknek, a nagy hegyek, a szabad természet kultuszának emeltek méltó emléket e kalauz megírásával is. Ki hitte volna, hogy e kalauz lesz hivatva arra, hogy az ő hősi emléküket maradandóan őrizze? Ki hitte, hogy annyi buzgó munkatárs, szerkesztő közül sokan nem érik meg éltük legszebb alkotásának erkölcsi diadalát, a mű II. kiadását!
Ifj. Mervai Sándor, orvostanhallgató, kalauzunk II. kötetének társszerkesztője, 1915. február 17.-én Piotrkówban halt hősi halált. Ifjú életének valamennyi eszménye a Magas Tátrával forrott össze, irodalmi munkásságának koronája a kalauz számos, szakavatott tollára valló fejezete. Hősi emlékének szenteltük a második kiadás II. kötetét.

4. oldal, Előszó (Turistaság és Alpinizmus, 1917)