!

Hausner Gábor

KatalógusnévHausner Gábor

Könyvei 4

Hausner Gábor: Márs könyvet olvas
Csuk Ferenc – Gábor László – Horváth Zsuzsanna – Kovács-Buna József – Molnár Piroska – Szép Renáta – Baráth Zsolt – Czigány István – Hausner Gábor – Nagy Levente – Pálffy Géza – Perjés Géza – Sudár Balázs – Tóth Ferenc: 1664 – A szentgotthárdi csata
Hausner Gábor: Zrínyi Miklós
Bene Sándor – G. Etényi Nóra – Hausner Gábor – Kelenik József – R. Várkonyi Ágnes: Zrínyi-album

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Sorsfordítók a magyar történelemben Kossuth · A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Szerkesztései 6

Bene Sándor – Hausner Gábor (szerk.): A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában
Hausner Gábor – Padányi József (szerk.): Zrínyi-Újvár emlékezete
Hausner Gábor (szerk.): Honvédelmi alapismeretek
Hausner Gábor – Németh András (szerk.): Zrínyi-Újvár
Csikány Tamás – Hausner Gábor (szerk.): Ludovikás életutak
Hausner Gábor (szerk.): Zrínyi Miklós és öröksége

Antológiák 2

Varga Szabolcs (szerk.): „Hír a dicső tettek ragyogása”
Klaniczay Tibor (szerk.): A Bibliotheca Zriniana története és állománya