!

Hans-Georg Gadamer német

Tudástár · 5 kapcsolódó alkotó

Képek 1

Könyvei 3

Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer
Hans-Georg Gadamer: A szép aktualitása
Hans-Georg Gadamer: A filozófia kezdete

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Horror Metaphysicae · Sapientia Humana Osiris · Athenaeum-könyvek T-Twins

Antológiák 1

Bacsó Béla (szerk.): Szöveg és interpretáció

Népszerű idézetek

Scarlett0722 P>!

…a szép fogalma – különösen Platón gondolkodásában – olyan funkciót kap, mely mélyen bevilágít problematikánkba. Phaidrosz című dialógusában Platón egy nagy mítosz formájában írja le az ember rendeltetését, korlátozottságát az istenivel szemben, belehanyatlását testi, ösztönök által meghatározott létünk földhözragadtságába. Leírja a lelkek nagyszerű felvonulását, melyben a csillagok éjszakai útja tükröződik. Egyfajta utazás ez az égbolt csúcsán, s a menet élén az olümpuszi istenek kocsijai haladnak. Az emberi lelkek is fogatokat hajtanak, s követik az isteneket, akik naponta ismétlik ezt a felvonulást. Az égbolt csúcsán aztán megnyílik a rálátás a valódi világra. Itt már nem a földi, úgynevezett világtapasztalatunk állhatatlan, zűrzavaros nyüzsgéseit láthatjuk, hanem a lét igazi állandóit és maradandó alakzatait…

Kapcsolódó szócikkek: Platón
12 hozzászólás
Scarlett0722 P>!

A művészet azért „lehetséges", mert a természet a maga alakító tevékenységében mindig hagy valamit, amit még alakítani lehet…

Kapcsolódó szócikkek: művészet · természet
Scarlett0722 P>!

A lenni-hagyás: magának a találkozásnak a hatására hagyjuk lenni azt ami volt, annak számára, akik vagyunk…

Keikorca P>!

Valójában nem a történelem a miénk, hanem mi vagyunk a történelemé.

311. oldal

Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer Egy filozófiai hermeneutika vázlata

Scarlett0722 P>!

Nyelvi emlékezetünkben még él a „szép erkölcsiség" kifejezés, mellyel a német idealizmus (Schiller, Hegel) jellemezte a görög állam és erkölcs világát, ellentétben a modern államgépezet lelketlen mechanizmusával. A „szép erkölcsiség" itt nem azt jelenti, hogy az erkölcsiség tele van széppel, azaz pompával és dísszel, hanem azt, hogy a társadalmi élet valamennyi formájában él és látható az egészre kiterjedő rendező elv, s így lehetővé teszi hogy az ember állandóan önmagával találkozzék saját világában…

Scarlett0722 P>!

Minden műalkotásnak van valamilyen saját ideje, amit ránk kényszerít. Ez nemcsak atranzitorikus művészetekre igaz, hanem a statuáris művészetekre is: a képeket is felépítjük és „olvassuk”, az épületeket is bejárjuk. A művészet tapasztalatában az történik, hogy a műalkotásokon megtanuljuk az elidőzés egy sajátos fajtáját.

Scarlett0722 P>!

…a görögöktől épp azt kellene megtanulnunk, hogy a művészet annak a tágabb fogalmába tartozik, amit Arisztotelész poiétike episztémé-nek, tehát előállítás tudásának és képességének nevezett.

Dénes_Gabriella >!

A társadalmi világ tapasztalatát a természettudományok induktív eljárásával nem lehet tudománnyá tenni.

28. oldal, I. Az esztétikai dimenzió túllépése

Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer Egy filozófiai hermeneutika vázlata

Scarlett0722 P>!

A szimbólum, a szimbolikusnak a tapasztalata azt jelenti, hogy ez az egyes, az a különös, olyan léttöredék, amely azt ígéri, hogy valami neki megfelelőt helyrehoz és teljessé egészít ki. (Előtte elmondja azt a görög történetet, hogy a szimbólum eredetileg a kettétört cserépdarab, a tessera volt, amiről a vendég és a vendéglátó leszármazottai akár harminc-ötven év múlva is megismerhették egymást.) „A szép, s különösen a művészi szép tapasztalata egy lehetséges rend felidézése, akárhol is legyen az."

LazaRóka>!

… a hivatás általánosságának való odaadás [Hingabe] egyúttal azt jelenti, hogy „korlátozni tudjuk önmagunkat, azaz hivatásunkat teljesen a magunk ügyévé tesszük. Ekkor aztán nem jelent számunkra korlátot.”…

43. oldal

Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer Egy filozófiai hermeneutika vázlata