!

Hajnal Gábor

Gábor Hajnal

Tudástár · 8 kapcsolódó alkotó

Könyvei 19

Hajnal Gábor: Boszorkányéj
Hajnal Gábor: Filmtekercs
Hajnal Gábor: Mielőtt belépsz a ködbe
Hajnal Gábor: Kövek között
Hajnal Gábor: Kupolák
Hajnal Gábor: Antennák
Hajnal Gábor: Az idő szelében
Hajnal Gábor: A szegény panasza
Hajnal Gábor: Fényküllők
Hajnal Gábor: Varjak a városban

Szerkesztései 10

Hajnal Gábor (szerk.): Hoppá, élünk!
Hajnal Gábor (szerk.): Századunk osztrák lírája
Hajnal Gábor (szerk.): A sóragyogású bánat
Hajnal Gábor (szerk.): Jelzések
Hajnal Gábor (szerk.): Német költők
Hajnal Gábor – Lengyel Balázs – Lantos Zsuzsa (szerk.): Osztrák költők antológiája
Hajnal Gábor (szerk.): A líra ma
Hajnal Gábor (szerk.): Ihlet és mesterség
Hajnal Gábor (szerk.): Modern nyugatnémet, osztrák és svájci költők
Hajnal Gábor (szerk.): A modern német líra kincsesháza

Fordításai 58

Christian Morgenstern: Akasztófa-énekek
T. Aszódi Éva (szerk.): Fecskeköszöntő
Bertolt Brecht: Drámák
Bertolt Brecht: Állítsátok meg Arturo Uit!
Bertolt Brecht: Bertolt Brecht versei
Ilse Tielsch: Elefánt az utcánkban
Friedrich Schiller: Friedrich Schiller összes drámái I-II.
Franz Fühmann: A Nibelungok
Friedrich Nietzsche: Versek / Gedichte
Johann Christian Friedrich Hölderlin: Friedrich Hölderlin versei

Antológiák 4

Lukács László (szerk.): Innen és túl
E. Fehér Pál – Garai Gábor (szerk.): Mai magyar költők antológiája
Bárányhívogató
Gerő János – Kárpáti Sándor – Kiss Dénes – Tamás Menyhért – Tasnádi Attila – Varga Lajos Márton (szerk.): Hétköznapok

Népszerű idézetek

Aquarius>!

Megszabott pályán

Süket csönd jött és daltalan napokon
magamba süppedek s kapaszkodom
csak vánszorgok nagyon fáradt vagyok
kápráznak szemem előtt csillagok.

26. oldal

Aquarius>!

A legkisebb és a legnagyobb dologban egyformán csak konoksággal, elszánt akarattal érhet el valamit az ember.

46. oldal

Aquarius>!

Mint a föld

Ember vagyok s arasznyi létem
csillagok törvényén lemérem,
szorong és boldogságba lobban
örökké újuló napokban.

157. oldal

Aquarius>!

Mint a föld

Minden tavasz más, minden ének
másként üzeni: vagyok, élek.
S egyre fájóbban zeng a szépség
körülöttem, mert örökké élnék.

157. oldal

Aquarius>!

Az egyetlen

A nyugtató csendet
nem találom
a fénytelen tiszta sötétség
nincs sehol
hol a sajgó hegek és sebek belesimulnak
az öntudatlanság álmaiba
az egyetlen zavartalan
örömbe.

269. oldal

Aquarius>!

Szorongó csöndben

Körülkerített makacsul sok tegnapom
és órák bokrainak szövevénye
a sűrűségen át út nem vezet.
Hogy jutok haza kérdem a jelenbe?

32. oldal

Aquarius>!

Koratavasz

Naptalan, párás, fáradt nappalok
fasoraiban némán baktatok,
mögöttem gomolygó árnyalakok…
A ködben nagyonis magam vagyok.

176. oldal

Aquarius>!

Én álltam

[…] az évek
keserű páclében áztatták sorsunkat
a ráncokat számlálom a szemed alatt
a ráncokat számlálod a szemem alatt
köröttünk szélvihar csörtet az éjben
s mi nézzük egymást két kialudt kráter
sápadtan korhadtan könyörtelen.

201. oldal

Aquarius>!

Ki szótlan voltam

Ki szótlan voltam s keserű,
olyan vagyok, mint hegedű,
mely mester kezébe került,
a néma tárgyról kiderül,
hogy égig csapó örömök
s a szenvedély, mely dübörög,
a dermedt szíven rohan át
s hallatja vad parancsszavát…

56. oldal

Aquarius>!

Mint választóvíz…

Mint választóvíz, épp olyan a szenvedés,
nem javít meg s rosszá se tesz, de ereje
megpróbál s megmutatja, titkolt mélyeden
mi lakozik és végül mennyit érsz.

73. oldal