!

Hajdú Mihály magyar

1933. augusztus 14. (Orosháza) – 2014. január 7. (Orosháza)

NemFérfi
Életrajz

Könyvei 4

Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája
Hajdú Mihály: Általános és magyar névtan
Hajdú Mihály: Budapest utcaneveinek névtani vizsgálata
Hajdú Mihály: A csoportnyelvekről

Antológiák 1

Péntek János (szerk.): Szöveg és stílus

Népszerű idézetek

>!
Kollográd P

Kolonics
Apanévi vagy helynévi eredetű szláv családnév.
Változatai: Kolonics 1190, Kolonits 125, Kolonich, Kolonych. Más változatokkal együtt 1319
Alapszava egyes vélemények szerint a görög 'győzelem'
νίκη (niké) és 'nép' λαός (laos) szavak összetételéből keletkezett Nίκόλαoς (Nikolaos) névből alakult. Ez a szláv nyelvekben a név elején csonkult, a végén pedig megrövidült s az így létrejött Kol- alakjához kapcsolódott az -n kicsinyítő képző, majd ezt zárta le az -ics apai családnév képző (patronimikon). Jelentése 'Kolon nevű személy fia, leszármazotta'. Mind a Kolon, mind pedig a Kolonics név elterjedt a szlávságot környező országokban, Ausztriában, Romániában, Magyarországon is.
Mások a román kolon szót 'vadszamár' jelentésűnek tartják, s szerintük az vált személynévvé. Az egyéni névből pedig -ics képzővel családnév lett a szláv nyelvek valamelyikében, legvalószínűbben az ukránban.
Olyan is akad, aki az alapnévben az ótörök 'csikó' jelentésű qulun szót keresi, amely a törökben lett személynév, s úgy került be a magyar nyelvbe Kolon alakban, ahol a magyar névadással (minden végződés vagy összetétel nélkül, puszta személynévként) Kolon településnév lett belőle Nyitra, Vas, Zala vármegyékben. Ezek valamelyikéből valóban alakulhatott a szláv -ics, származási helyre utaló képzővel is a családnév.
Végül az is felmerült, hogy a településnév eredete a latin 'telep, gyarmat' jelentésű colonia szóra megy vissza, s abból alakult a családnév. De létrejöhetett az ugyancsak latin 'telepes, lakos' jelentésű colonus szóból is a szláv apanévi -ics képzővel.
A Dunántúl északnyugati részén gyakoribb.

267-268. oldal

Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája Leggyakoribb mai családneveink