!

Györgyi Géza

Könyvei 1

Györgyi Géza: Elméleti magfizika

Fordításai 7

Erwin Schrödinger: Erwin Schrödinger válogatott írásai
Ropolyi László: Wigner Jenő válogatott írásai
Wigner Jenő: Csoportelméleti módszer a kvantummechanikában
L. Eisenbud – G. T. Garvey – E. P. Wigner: Az atommag szerkezete
Jánossy Lajos (szerk.): Kvantummechanika
A. Ahijezer – V. Beresztyeckij: Kvantumelektrodinamika
Wigner Jenő: Szimmetriák és reflexiók