!

Giovanni Boccaccio olasz

1313. június 16. (Certaldo, Olaszország) – 1375. december 21. (Certald, Olaszország)

NemFérfi
Wikipédiahttp://hu.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Boccaccio
Életrajz

Könyvei 16

Giovanni Boccaccio: Dekameron
Giovanni Boccaccio: Dante élete
Giovanni Boccaccio: Boccaccio művei
Giovanni Boccaccio: Andreuccio da Perugia (Easy Readers)
Giovanni Boccaccio – Geoffrey Chaucer – Francesco Petrarca: Harmónia és életöröm
Giovanni Boccaccio: Novellák
Giovanni Boccaccio: Corbaccio
Giovanni Boccaccio: Fiammetta
Giovanni Boccaccio: Boccaccio legszebb novellái
Giovanni Boccaccio – Christian Kraus: Dekameron

Kapcsolódó kiadói sorozatok: A Világirodalom Remekei, Európa Diákkönyvtár, Téka, Horizont könyvek, A világirodalom klasszikusai, A világirodalom klasszikusai, Populart Füzetek, Irodalmi Fülbevaló, Szerelmes századok, Helikon klasszikusok, Pesti Napló könyvek, Easy Readers - Olasz, Kispajtások mesekönyve

Antológiák 13

Ágai Ágnes (szerk.): Mesék a szerelemről
Domokos János (szerk.): A világirodalom legszebb elbeszélései I-III.
Domokos János – Görög Lívia (szerk.): Világirodalmi dekameron I-III.
Horváth Henrik (szerk.): Az apácafőkötő
Somlyó György (szerk.): Szonett, aranykulcs
Tótfalusi István (szerk.): A kékfényű lámpás
Muhari Ilona (szerk.): Édes keserűség
Borbély Sándor (szerk.): Huszonöt nagyon fontos novella
Benyhe János (szerk.): Dél-európai népek irodalma
Hubay Miklós (szerk.): Tavaszi mise

Róla szóló könyvek 4

Cserna-Szabó András: Mérgezett hajtűk
Melocco János: Boccaccio életének regénye
Magyar Ferenc: Karneváli kavargás / Furfang és kaland
Kardos Tibor (szerk.): Dante, Petrarca, Boccaccio

Népszerű idézetek

>!
Gelso P

De miként gyakorta megtörténni látjuk, hogy minél csekélyebb a reménység, annál inkább megnövekszik a szerelem

216. oldal Európa Könyvkiadó, Budapest, 1980. 3/2

>!
ParadoxH

Ifjú hölgyeim, valamint derűs éjszakákon a csillagok ékességei az égboltozatnak, és tavaszidőn a virágok a zöldellő réteknek s a lombosodó fák a domboknak, akképpen ékességei a dicséretes erkölcsöknek s az értelmes beszélgetéseknek a talpraesett mondások, melyek, mivelhogy rövidek, jobban illenek a nőkhöz, mint a férfiakhoz, valaminthogy a szószátyárkodás inkább a férfiakhoz, mint a nőkhöz illendő.

Hatodik nap - Első novella

4 hozzászólás
>!
Tiger205

Minden harc és háború az élet megsemmisítésére tör. Egyetlen harc van, mely nem pusztulást, hanem termékeny életet jelent: a harc, amelyet a szerelmes férfi a nő ellen visel
Forró

(első mondat)

18 hozzászólás
>!
Zzsófi

Vegyétek úgy e borzalmas kezdetet, mint vándor zordon és meredek hegyet, melynek lábánál szépséges és kellemes síkság terül, melyben annál nagyobb gyönyörűsége telik, minél fáradságosabb volt a felkapaszkodás és a leereszkedés.

Első nap

>!
Gelso P

A lány keservesen búslakodott mind előbbi, mind mostani szerencsétlensége miatt; azonban Marato, kezében a Szent Dagadóval, mellyel Isten ajándékozott meg bennünket, oly igen megvigasztalta őt, hogy a leány összemelegedett vele…

144. oldal Európa Könyvkiadó, Budapest, 1980. 2/7

1 hozzászólás
>!
Holdbéli_nyúl P

A másik az a kő, melyet mi, kövekhez értő emberek Heliotrop-kőnek nevezünk; fölöttébb nagy erejű kő, mivelhogy azt, ki magánál hordja, mindaddig, míg nála van, senki sem látja ott, ahol nincs.

120. oldal

>!
Gelso P

Azért hát mindegyikük úgy bámulta őt, mint valami csodát, különösképpen pedig a herceg, ki alig tudta elhinni, hogy halandó teremtés: és miközben bámulta és azt hitte, hogy ezzel kielégíti forró sóvárgását, nem vette észre, hogy a szerelemnek mérge, melyet szemeivel ivott, szerencsétlenségére oly igen átitatta, hogy halálosan beleszeretett a leányba.

146. oldal Európa Könyvkiadó, Budapest, 1980. 2/7

3 hozzászólás
>!
Gelso P

Igen megörvendezett ezen Garbo királya, s nagy tisztességgel elküldött a leányért és nagy örömmel fogadta őt. Az pedig, ki már nyolc férfival talán tízezerszer ölelkezett, szűz leány gyanánt feküdt melléje, s elhitette vele, hogy valóban az; s királynő gyanánt hosszú időn által boldogan élt együtt vele. Annak okáért mondották: elcsókolt csók nem vész kárba, megújul a hold módjára.

160. oldal Európa Könyvkiadó, Budapest, 1980. 2/7

>!
ParadoxH

Mivel pedig az asszony megismerte akkor, mennyivel ízesebbek a szeretőnek, mint a férjnek csókjai, Ricciardo iránt mutatott keménységét édes szerelemre fordította: ama naptól fogva gyöngéden szerette őt, s okos óvatossága révén még gyakorta élvezték szerelmöket. Adja Isten, hogy mi is élvezhessük a magunkét.

Hatodik novella - harmadik nap

1 hozzászólás
>!
Gelso P

– Madonna, sok olyan ember van, kik miközben abban fáradoznak, hogy a Paradicsomba jussanak, másokat juttatnak oda anélkül, hogy észrevennék

231-232. oldal Európa Könyvkiadó, Budapest, 1980. 3/4