!

Gergely Ágnes magyar

1933. október 5. (Endrőd) –

Nem
Wikipédiahttp://hu.wikipedia.org/wiki/Gergely_Ágnes_(költő)
DIAhttp://pim.hu/object.E580EA5A-4282-44F9-9C80-A41FF7692AC5.ivy
Életrajz

Könyvei 34

Gergely Ágnes: Két szimpla a Kedvesben
Gergely Ágnes: Őrizetlenek
Gergely Ágnes: Oklahoma ezüstje
Gergely Ágnes: A tolmács
Gergely Ágnes: Viharkabát
Gergely Ágnes: Ajtófélfámon jel vagy
Gergely Ágnes: A szomjúság ára
Gergely Ágnes: A chicagói változat
Gergely Ágnes: Stációk
Gergely Ágnes: Pompóné könyve

Szerkesztései 1

Karig Sára – Gergely Ágnes (szerk.): Dobsirató

Fordításai 70

Akutagava Rjúnoszuke: A vihar kapujában
Geoffrey Chaucer: Canterbury mesék
James Joyce: Dublini emberek
Sylvia Plath: Sylvia Plath versei
Ferencz Győző (szerk.): Byron, Shelley, Keats versei
Dylan Thomas: Az író arcképe kölyökkutya korából
William Blake: William Blake versei
Emily Dickinson: Emily Dickinson versei
Akutagava Rjúnoszuke: Az éneklő borz
John Keats: John Keats versei

Antológiák 11

Tótfalusi István (szerk.): Bukfencező múzsa
Somlyó György (szerk.): Szonett, aranykulcs
Hegedős Mária (szerk.): Körkép 87
Szegő János (szerk.): Szép versek 2017
Lukács László (szerk.): Innen és túl
S. Sárdi Margit – Tóth László (szerk.): Magyar költőnők antológiája
Szegő János (szerk.): Szép versek 2018
Rába György (szerk.): Verses világjárás
Bihari Sándor (szerk.): „A megszolgált örökkévalóság”
Hafner Zoltán (szerk.): A csend történései

Róla szóló könyvek 2

Tarján Tamás: Kengyelfutó
Bedecs László: Mi volt a kérdés?

Népszerű idézetek

>!
Kuszma P

Fulladást a megíratlan vers okoz. A nagy vers, ha megírják, a lélegzetvétel drámája.

67. oldal

Gergely Ágnes: Tigrisláz Tíz óra a magyar versfordításról

1 hozzászólás
>!
Kuszma P

Egy idő múlva férjhez mentem a színházi főkönyvelőhöz, Rezsőnek vagy Dezsőnek hívták, nem emlékszem.

16-17. oldal

1 hozzászólás
>!
Kuszma P

A kelet-európai versekben minden reszket, remeg, dermed, zsibbad, levegő után kapkod, fuldoklik, az egész lírátok egy nagy tébécé, negyvenfokos lázban gyémántos csipkefátyol, lángoló Tejút, patkójuk fölsziporkáz!

134. oldal

9 hozzászólás
>!
encsy_eszter

Spleen

Nők, férfiak szállnak a villamosra.
Unalmas ez már.
Szállna föl már valaki más is!
Mondjuk, egy rozmár.

9. oldal, Ecetfa ágak

1 hozzászólás
>!
Kuszma P

– Mit érzett, amikor az első fordítását publikálta?
– Azt, hogy megkondulnak a harangok és leszakad az ég.
– És most? A második, a harmadik megjelenés után? Mit érez?
– Semmit – mondtam. – Tudom, hogy nem történik semmi.
– A maga nemzedéke téved – pattogott Kassák, és fölkelt az asztal mellől. – Mondja meg a magyar irodalomnak, hogy ne verseket írjanak, hanem költeményeket. Mondja meg a magyar művészeknek, hogy ne képeket fessenek, hanem festményeket. Maga ne menjen a bulvárszerzők után. Mindig azt kell érezni, hogy megkondulnak a harangok és leszakad az ég. Függetlenül attól, hogy mi történik.

13. oldal

9 hozzászólás
>!
Kuszma P

Nagyszabású költő élhet hisztérikusan; nem írhat hisztérikusan.

172. oldal

Gergely Ágnes: Tigrisláz Tíz óra a magyar versfordításról

2 hozzászólás
>!
n P

Teljesedjék be a sorsunk: elmondom neked ezt a történetet. Az éjjel egy gladiátorral álmodtam. Ide teszem az álmot a történet elejére. Tudod, bátorítanom kell magamat.
A gladiátor fölnéz. A magasban, emeletnyi vagy csillagnyi távolságra innét csak egy kezet látni, a kéz egyetlen ujját, az ujjmozdulatot. Fölfelé vagy lefelé? A hüvelykujj lassúdva mozdul. Eljön a rettegett pillanat, amikor már mindegy. Az ég tiszta, élesen látszik a látóhatár. Még nincs fönn a hold. A nép üvölt. A nép mindig üvölt. A kegyelem feltétele az volt, leteríti-e az oroszlánt. A vadállat kinyúlva fekszik mellette. Nem mondta neki: recipe ferrum, a vadak nem tudnak latinul. Megfeneklett az idő. Fáradtság tölti el, időn kívüli hála. Most már minden jöhet. Bevárja itt a csillagokat.
Álmomban fenn ültem a tribünön. Nem üvöltöttem. Semmi közöm ahhoz, ami történik. De ha nincs közöm hozzá, miért fáj?

Az aréna

7. oldal

>!
Dün SP

Dal


Akárcsak Mendelejev
a hiányzó elemre,
ezer holdtöltét vártam
erre a szerelemre.

Mostmár addig sugárzunk,
bizony, szomszédos csillag,
míg a hit nélkül élők
mind bele nem vakulnak.

S a Szaturnusz-lakóknak
elregéli az isten:
milyen volt szőkeséged
a mikróbákon innen.

>!
blueisthenewpink SP

„Ha egy felnőtt ember kitartóan és bizonyos lázas meggyőződéssel azt hirdeti magáról, hogy ő gőzhajó, az orvosok megvizsgálják, s zárt intézetbe csukatják – írja Kosztolányi. – A költő azonban bízvást állíthatja, hogy ő gőzhajó, hogy ő csillag, hogy ő kávédaráló, nem zárják be, hanem kinyitják előtte az ajtókat, az összes ajtókat, a halhatatlanság kapuit is, s a többiek megbabonázva melléje kuporodnak, vele együtt énekelnek, mindnyájan úgy érzik, hogy ők is gőzhajók, hogy ők is csillagok, hogy ők is kávédarálók.”

162. oldal, 6. óra - Daddy (Európa, 2008)

Gergely Ágnes: Tigrisláz Tíz óra a magyar versfordításról

3 hozzászólás
>!
blueisthenewpink SP

Szürke és nyomasztó, mint az ostoba vitapartner, akinek pozíció-előnye van.

93. oldal, 2. fejezet (Szépirodalmi, 1973)

4 hozzászólás