!

Georges Duby francia

1919. október 7. (Párizs) – 1996. december 3. (Aix-en-Provence, Franciaország)

Tudástár · 3 kapcsolódó alkotó

Teljes névGeorges Michel Claude Duby
Nemférfi
Életrajz

Könyvei 11

Georges Duby: A katedrálisok kora
Georges Duby: A nő a középkorban
Georges Duby: A lovag, a nő és a pap
Georges Duby: Emberek és struktúrák a középkorban
Georges Duby – Andrée Duby: Jeanne d'Arc perei
Georges Duby – Robert Mandrou: A francia civilizáció ezer éve
Georges Duby – Guy Lardreau: Párbeszéd a történelemről
Georges Duby: Folytonos történelem
Georges Duby: Histoire des femmes en Occident III.
Georges Duby: Die Ritter

Kapcsolódó kiadói sorozatok: Mérleg Európa · Gyorsuló idő · Nagyvilág könyvek

Szerkesztései 2

Georges Duby (szerk.): Franciaország története I-II.
Georges Duby – Jean Luc Daval (szerk.): Sculpture

Népszerű idézetek

fióka P>!

Ebben a korban a templom a műalkotás. A nagy művészet csak szakrális lehet.

44. oldal, 2. A hűbéresek

Georges Duby: A katedrálisok kora Művészet és társadalom 980-1420

Kapcsolódó szócikkek: templom
Molnár_Gyula>!

Amikor megkérdezték, hogy Szent Mihály meztelen volt-e, [Jeanne] így felelt: „Gondolják, hogy Istennek nincs mibe felöltöztetnie?”

70. oldal, I.2. A kihallgatás (Európa, 1989)

Kapcsolódó szócikkek: Jeanne d’Arc / Szent Johanna
calamum>!

Az új művészet győzelmei visszaszorították a román képzelet alkotásait. Ile-de-France-ban a kapuk zugaiba menekültek, az utolsó ítélet démonai közé, néhány oszlopfőn és a szobrok konzoljain ugyan még ott nyüzsögnek, kapaszkodnak a régi szörnyek figurái, amelyek itt az eltiport rosszat, a bűnt, a halált jelenítik meg. Teljesen legyőzöttek vajon? Korántsem: a Párizson és Chartres-on túli tartományokban ezek a szörnyek vidáman játszadoznak a napfényben.

119. oldal

Georges Duby: A katedrálisok kora Művészet és társadalom 980-1420

calamum>!

Az értelem: maga a szeretet.

113. oldal

Georges Duby: A katedrálisok kora Művészet és társadalom 980-1420

_Andrea_ P>!

Ha a püspöknek joga, sőt néha kötelessége is elszakítani a házastársi köteléket, sokkal kevesebb lehetősége van arra, hogy a szétválasztott feleknek házastársuk életében újabb házasságot engedélyezzen. Ilyenkor nélkülözhetetlen a tapintat. A püspök nem feledkezhet meg róla, hogy a férfi poligámiára hajlamos, megvan a hatalma, a fizikai ereje, a pénze, és még hatékonyabb eszközökkel is rendelkezik, hogy kivívja a törvényes elválasztást, és vágyait kielégítse. Burchard kevesebb akadályt állít a nők elé, hogy újra férjhez menjenek, mert nem okos férfi nélkül hagyni őket: férjes asszonyként nem olyan veszélyesek, mint azok a kielégületlen nők, akik erőszakra, házasságtörésre csábítanak, szétzüllesztik a jó házasságokat. Kinek van joga megakadályozni, hogy ezeket a törvényesen elvált feleségeket, egy férj áldozatait felhasználják, s révükön előnyös szövetségek köttessenek? Csak az özvegyasszonyok gyanúsak. Talán kimesterkedték férjük halálát.

84-85. oldal

Georges Duby: A lovag, a nő és a pap A házasság a középkori Franciaországban

Tamás_Felber>!

A történelem azt mutatja, hogy egy kultúra akkor kezd omladozni, amikor elhanyagolt, megvetett oktatási rendszere felmondja a szolgálatot.

page 152.

Molnár_Gyula>!

A kor, amelyben vagyunk, az arisztokratikus morál megmerevedésének kora volt, s ez a morál a kétkezi munkát méltatlanként s lealázóként becsmérelte, és áthághatatlan korlátot emelt a munkások s a többi ember közé. Olyan erősen gyökeret vert ez a szétválasztás, hogy például a chartreuse-i kolostor rendeletei kétféle kenyeret irányoztak elő, egy „szebbet” a szerzeteseknek s egy másikat a szolgabarátoknak, holott ezek a rendeletek egyébként csak úgy csepegnek az aszkézistől és az alázatosságtól.

A szerzetesség és a mezei gazdálkodás, 41-42. oldal (Magvető 1978)

_Andrea_ P>!

A kivételes feltételek közé helyezett nagy bűnösökön kívül a házastársakat is szüntelenül önmegtartóztatásra buzdítják, azzal fenyegetve őket, hogy elmulasztása esetén szörnyetegeket fognak nemzeni, jó esetben csenevész gyermekeket. Nappal természetesen távol kell tartaniuk magukat egymástól, de azokon az éjszakákon is, amelyek megelőzik a vasárnapot és az ünnepnapokat, az ünnep miatt, szerda és péntek előtt vezeklésből, ezenkívül a három böjti időben háromszor negyven napig, húsvét, a Szent Kereszt ünnepe és karácsony előtt. A férj nem közeledhet feleségéhez a menstruáció alatt, a szülés előtti három hónapig s a szülés után negyven napig. Hogy megtanuljanak uralkodni magukon, a fiatal házasoknak megparancsolják, maradjanak tiszták a menyegzőt követő három éjszakán át. Természetesen az ideális házaspár közös elhatározással a teljes tisztaságnak szenteli magát. Az első évszázadokban a keresztény egyház vezetői majd valamennyien mint valami undorító dologtól, elfordultak a házasságtól. A szakrálistól oly messzire taszították, amennyire csak lehetett.

33-34. oldal

Georges Duby: A lovag, a nő és a pap A házasság a középkori Franciaországban

_Andrea_ P>!

A vérfertőzés fenyegetésével hét nemzedékre kiterjeszteni a vérrokonságot mértéktelen túlzás volt, s oly sok embert rekesztett ki a házasságból, hogy már-már lehetetlennek bizonyult megtartani a tilalmat.

41. oldal

Georges Duby: A lovag, a nő és a pap A házasság a középkori Franciaországban

calamum>!

A clunyi bazilika, a XI. század művészetének egyik csúcsa, amely szerkezetével és díszítményeivel egyaránt azt kívánta illusztrálni, miképpen támadnak fel a halottak a harsonák hangjára a parúzia fényében, olyan földből nőtt ki, melyet seregnyi halott csontja termékenyített meg.

65. oldal

Georges Duby: A katedrálisok kora Művészet és társadalom 980-1420