!

Gáspár Csaba László

Fordításai 7

Martin Buber: Istenfogyatkozás
Johann Gottlieb Fichte: Minden kinyilatkoztatás kritikájának kísérlete
Boros László: A halál misztériuma
Karl Rahner: Az ige hallgatója
Wolfhart Pannenberg: Teológia és filozófia
Wolfgang Beinert (szerk.): A katolikus dogmatika lexikona
Rudolf Schnackenburg: Krisztus követése – ma