!

Gárdonyi Máté magyar

Könyvei 2

Gárdonyi Máté: Bevezetés a Katolikus Egyház történetébe
Gárdonyi Máté: Ságvár öröksége

Szerkesztései 2

Gárdonyi Máté – Tóth Tamás – Véghseő Tamás (szerk.): Egyháztörténeti lexikon 1-2.
Puskás Attila (szerk.) – Gárdonyi Máté: Minden dolog kezdete és végső célja

Fordításai 1

Vanyó László (szerk.): Az egyházatyák beszédei az apostolok és vértanúk ünnepeire

Antológiák 3

Szilágyi Csaba (szerk.): A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig
Kránitz Mihály (szerk.): Istenkereső tudósok
Varga Szabolcs (szerk.): Szűz Mária segítségével