!

Gabriele Kuby

Tudástár · 3 kapcsolódó alkotó

Könyvei 6

Gabriele Kuby: A nemek forradalma
Gabriele Kuby: Kiút a szeretethez
Gabriele Kuby: Only You
Gabriele Kuby: Utam Máriához
Gabriele Kuby: Ausbruch zur Liebe
Gabriele Kuby: Globális szexuális forradalom

Fordításai 1

Diana Gabaldon: Feuer und Stein

Népszerű idézetek

Kisanna>!

A válság, amelyben élünk, nem gazdasági, hanem erkölcsi jellegű. Aki maga is bele van gabalyodva, az nem képes, és nem is akarja ezt felismerni. Sokkal inkább érdeke az, hogy mindenki így éljen, és összetörjön a jó és rossz mércéje. Úgy tűnik, mintha ez a korszellemet létrehozó értelmiségiek és művészek majdhogynem teljes céhe számára nyereséges üzlet volna. „Posztmodernnek” nevezik magukat, és büszke győzelmi bizonyossággal „fundamentalistaként” gyaláznak mindenkit, aki vonakodik velük egy ütemre menetelni. Mivel Isten halott számukra, nem létezik bűn sem. Erkölcsi ismereteik összegzéseként így szólnak az emberhez: „Tedd, amihez kedved van!”

47. oldal

Gabriele Kuby: A nemek forradalma A gender forradalma – A nevelés államosítása

Szelén>!

Korunkban a relativizmus legszélsőségesebb vadhajtásait éljük meg: tagadják azt, ami minden ember számára belátható és megtapasztalható, és az emberiség kezdete óta olyan magától értetődő, mint az éjjel és a nappal váltakozása: hogy az ember két nemben, férfiként és nőként létezik. Aki még nem találkozott ezzel a gondolkodásmóddal, az beteges hübrisznek tarthatja, amivel nem szükséges foglalkozni. Ez a látásmód azonban (szép csendben) az utóbbi tíz évben az ENSZ, az EU és nemzeti kormányok politikájának vezérfonala lett, és társadalmi forradalomhoz vezet, amely az emberlét alapjait ingatja meg. A férfi és a nő nemi különbözőségét társadalmi konstrukciónak tartják, melyet a „heteroszexuális patriarchátus” talált ki. Szerintük így nemcsak egy kisebbséget helyeznek elnyomás alá és diszkriminálnak, hanem általánosságban jogtalanul korlátozzák az ember szabadságát. „Kényszer-heteroszexualitás” áll fenn, amit meg kell haladni, amennyiben az ember maga határozhatja meg – „biológiai nemétől” függetlenül – saját „társadalmi nemét”. A harcot a gender mesterséges fogalmával vívják. A gender eredetileg egy szó nyelvtani nemének a megkülönböztetésére használt kifejezés volt. 1994-ben Kairóban a világnépesedési konferencián, és 1995-ben Pekingben a nők világkonferenciáján a feministák manipulatív módon a sex fogalmát fölcserélték a genderével, hogy a férfi és nő közti nemi megkülönböztetést kiszolgáltassák a szubjektív döntés kényének. S ez az ENSZ és az EU határozatai révén az egyes államok politikai stratégiájává lett. Mindenkinek – már az iskolás gyereknek is – lehetőséget kell adni, hogy szabadon válasszon, hogy férfi vagy nő szeretne-e lenni, és identitását melegként, leszbikusként, biszexuálisként, transzszexuálisként vagy valami más egyébként akarja-e meghatározni.

Gabriele Kuby: Globális szexuális forradalom A szabadság elpusztítása a szabadság nevében

Szelén>!

Az Isten elleni lázadás nem lehet radikálisabb, nem lehet őrültebb annál, mint amikor az ember férfi és női mivoltát tagadja. Azt, aki olyan akar lenni, mint az Isten, aki az embert saját képére akarja formálni, vajon soha nem keríti hatalmába a kérdés, hogy mi van akkor, ha mégis van Isten? Vajon mindannyian tévedtek, akik Istent magasztalták a művészetben, a szeretetszolgálatban, s azok a milliók is, akik meghaltak érte? A keresztények Krisztus győzelmének hitéből élnek. Számukra az a feladat, hogy hűségesek maradjanak akkor is, ha a hűség veszélyessé válik. Jézus előre megmondja: „A gonoszság elhatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet, de aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül.” (Mt 24,12–13)

Gabriele Kuby: Globális szexuális forradalom A szabadság elpusztítása a szabadság nevében

Szelén>!

A válság, amelyben élünk, nem gazdasági, hanem erkölcsi jellegű. Aki maga is bele van gabalyodva, az nem képes, és nem is akarja ezt felismerni. Sokkal inkább érdeke az, hogy mindenki így éljen, és összetörjön a jó és rossz mércéje. Úgy tűnik, mintha ez a korszellemet létrehozó értelmiségiek és művészek majdhogynem teljes céhe számára nyereséges üzlet volna. „Posztmodernnek” nevezik magukat, és büszke győzelmi bizonyossággal „fundamentalistaként” gyaláznak mindenkit, aki vonakodik velük egy ütemre menetelni. Mivel Isten halott számukra, nem létezik bűn sem. Erkölcsi ismereteik összegzéseként így szólnak az emberhez: „Tedd, amihez kedved van!”

Gabriele Kuby: Globális szexuális forradalom A szabadság elpusztítása a szabadság nevében

Creusa>!

A magas fejlettségű vallások kinyilatkoztatják az embernek, hogy ki õ, és hová tart. Az abszolút igazság igényével tanítják, mit kell tennie ahhoz,hogy a vallás által leírt kozmoszban a megfelelő helyet foglalja el. Minden vallás elvárja az embertől,
hogy jó legyen. A kereszténység rendkívül radikális módon teszi ezt, egész az ellenségszeretetig menően. Két évezreden át vértanúk milliói haltak meg, mintsem hogy elárulják azt, amit igaznak és helyesnek tartottak, vagy hogy másokat megöljenek azért, hogy saját igazukat érvényre juttassák. Nos, különböző vallások vannak, amelyek mindegyike az abszolút igazság igényével lép fel. Emiatt háborúkat vívtak és vívnak. Nem létezik tehát abszolút igazság? El kell vetni az igazságra való igényt, mert voltak és vannak emberek, akik saját igazukat erőszakkal kényszerítik másokra? Vagy azok az emberek, akik ezt teszik, megtagadták vallásuk tulajdonképpeni felszólítását? Jézus Krisztus
ellenségszeretetre szólítja fel az embereket. Ezzel szemben az iszlám a szent háborút hirdeti.

24. oldal (Kairosz)

Gabriele Kuby: A nemek forradalma A gender forradalma – A nevelés államosítása

Creusa>!

…a keresztények hisznek abban, hogy Isten az embert „saját képmására, férfinak és nõnek” (vö. Ter1,27) teremtette, önmaga szerető odaajándékozására és termékenységre hívta meg, és arra tette képessé.

14. oldal (Kairosz)

Gabriele Kuby: A nemek forradalma A gender forradalma – A nevelés államosítása

Kisanna>!

Abbahagyják a gondolkodást, ha megsejtik, hogy ellentmondásba kerülhetnek a környezetükkel, mai nevén a mainstreammel. A mainstream egy sodró folyam: azt kell gondolni, amit mindenki gondol. Azt kell tenni, amit mindenki tesz.

Gabriele Kuby: Only You Adj esélyt a szeretetnek!