!

G. K. Chesterton angol brit

1874. május 29. (Kensington, London) – 1936. június 14. (Beaconsfield, Buckinghamshire, Anglia)

Tudástár · 1 kapcsolódó alkotó · 1 film

Teljes névGilbert Keith Chesterton
NemFérfi

Képek 6

Könyvei 41

G. K. Chesterton: Az ember, aki Csütörtök volt
G. K. Chesterton: Brown atya botránya
G. K. Chesterton: Páter Brown bölcsessége
G. K. Chesterton: Brown atya titka
G. K. Chesterton: Brown atya ártatlansága
G. K. Chesterton: Páter Brown ártatlansága
G. K. Chesterton: A vándorló kocsma
G. K. Chesterton: Brown atya hitetlensége
G. K. Chesterton: Brown atya nyomoz
G. K. Chesterton: Mi a baj a világgal?

Kapcsolódó sorozatok: Brown atya · Father Brown angol · Összes sorozat »

Kapcsolódó kiadói sorozatok: (Új) Galaktika Fantasztikus Könyvek · A krimi gyöngyszemei · Világirodalmi kiskönyvtár · (Új) Galaktika Baráti Kör · Mesterművek · Szent István könyvek · Penguin English Library angol · Kétnyelvű klasszikus könyvtár

Illusztrálásai 1

E. C. Bentley: The Complete Clerihews

Antológiák 16

Szerb Antal (szerk.): Száz vers
Klasszikus detektívtörténetek
Gimes Katalin (szerk.): A fagyöngyös gyilkosság
Kovács Nemere (szerk.): Áldozati báránycomb
Kuczka Péter (szerk.): 22 detektívtörténet
Dupka György (szerk.): Borzalmak könyve
Réz Pál (szerk.): 24 izgalmas novella I-II.
Veress István (szerk.): Az izgalom mesterei
Burger István (szerk.): Galaktika 277.
Adamik Lajos (szerk.): Szívlakoma

Róla szóló könyvek 1

André Maurois: Gondolatművészek és szóbűvészek

Népszerű idézetek

Kuszma P>!

– Úristen – kiáltott fel az ezredes –, valaki rám lőtt!
– Ilyen csekélység miatt kár lenne félbeszakítanunk a társalgást – szólt komoran Ratcliffe. – Kérem, folytassa érdekfeszítő fejtegetéseit, ezredes úr. Ha jól emlékszem, egy békés francia kisváros egyszerű embereiről mondott éppen valamit…

188. oldal

2 hozzászólás
Kuszma P>!

– (…) …igaza van. Félek tőle. Ezért megesküszöm az élő istenre, hogy felkutatom azt az embert, akitől félek, és szájon vágom. Legyen bár a menny a trónusa és a föld a lábzsámolya, esküszöm, én onnét is lerántom.
– Hogyan? – kérdezte a professzor rámeredve. – És miért?
– Mert félek tőle – mondta Syme –, és senkinek nem szabad meghagynia semmit az univerzumban, amitől fél.

111. oldal

7 hozzászólás
lzoltán IP>!

Akkor igyál, ha boldog lennél nélküle is, mert akkor olyan leszel, mint Itália nevető parasztjai! Sose igyál, ha szükséged van rá, mert ez racionális ivás, mely út a halálba és út a pokolba!

62. oldal

csgabi P>!

Olyan hűvösen közömbös voltam, mint egy ecetes uborka.

Kapcsolódó szócikkek: uborka
4 hozzászólás
szigiri>!

A költő csak a zűrzavarban boldog. Ha nem így lenne, a földalatti vasút lenne a legköltőibb dolog a világon.

1. fejezet - KÉT KÖLTŐ A SAFFRON PARKBÓL

Kuszma P>!

A káosz unalmas. Ha a káosz uralkodnék a világban, a vonat csakugyan bárhová mehetne, a Baker Streetre éppúgy, mint Bagdadba. Ám az ember varázsló, és varázsereje éppen abban áll, hogy kimondja a szót: „Victoria”, és lám, itt a Victoria [vasútállomás]! Nem, vigyétek innét földhözragadt versesköteteiteket és regényeiteket, hadd olvassam helyettük a menetrendet, a büszkeség könnyeivel a szememben!

14. oldal

Kapcsolódó szócikkek: káosz
2 hozzászólás
Frank_Spielmann I>!

Az itt lakó nők legtöbbje ahhoz a nehezen körülhatárolható típushoz tartozott, amelyet emancipáltnak szokás nevezni, és kötelességének érezte, hogy bizonyos fokú ellenszenvet tanúsítson a férfiúi fölénnyel szemben. Ám ezek az új típusú nők mindig kaphatók voltak rá, hogy abban a rendkívül hízelgő kitüntetésben részesítsék a férfiakat, amelyben az átlagnő soha: odafigyeltek rájuk, amikor beszéltek.

10-11. oldal

Kapcsolódó szócikkek: ellenszenv
Kuszma P>!

Ugyan miért olyan igen-igen szomorúak és fáradtak az összes hivatalnokok, az összes földmunkások a vasúti kocsikban? Majd én megmondom magának. Azért, mert tudják, hogy ahová megváltották a jegyüket, oda is fognak megérkezni. Azért, mert ha elhaladtak a Sloane Square mellett, jól tudják, hogy a következő állomás a Victoria és csakis a Victoria lehet. És egek! micsoda vad eksztázisban törnének ki, miként csillogna szemük csillag gyanánt, mint nyílna meg ismét előttük az Éden, ha csak egyetlenegyszer, valami csoda folytán, nem a Victoria lenne a következő állomás, hanem a Baker Street!

13. oldal

3 hozzászólás
Puella>!

Mi azt állítjuk, hogy az igazán veszélyes bűnöző a művelt bűnöző. Azt állítjuk, hogy ma a legveszélyesebb bűnöző a semmilyen törvényt nem tisztelő modern filozófus. Hozzá képest a betörők és a bigámisták erkölcsös emberek- kifejezetten kedvelem őket. Alapjában véve helyesen fogják fel, mi az ember hivatása, csak rosszul látnak a megvalósításhoz. A tolvajok tisztelik a tulajdont. Mindössze azt szeretnék, hogy az az övéké lehetne, hogy annál jobban tisztelhessék. a filozófusok azonban a tulajdont, mint tulajdont gyűlölik, a személyes tulajdon fogalmát akarják eltörölni. A bigámisták tisztelik a házasságot, hiszen különben miért vetnék alá magukat annak a tömérdek formaságnak, annak a sok szertartásnak, sőt rítusnak, amelyek eredményeképpen bigámistákká válnak. A filozófusok azonban a házasság intézményét vetik meg. a gyilkosok tisztelik az emberi életet, mindössze szeretnék ezt az életet teljesebben megélni önmagukban, és ezért feláldoznak más, számukra csekélyebb értékűnek tűnő életet. A filozófusok azonban magát az életet gyűlölik, a magukét csakúgy, mint a többi emberét.

58. oldal

Chöpp >!

A rossz olyan rossz, hogy a jó merő véletlennek tetszik mellette, a jó olyan jó, hogy bizonyosnak érezzük: a rosszra van valami magyarázat.

226-227. oldal

Kapcsolódó szócikkek: · rossz
3 hozzászólás