!

Fráter Adrienne magyar

Könyvei 7

Fráter Adrienne: Magyar nyelv 9.
Fráter Adrienne: Magyar nyelv 11.
Fráter Adrienne: Magyar nyelv 10.
Fráter Adrienne: Magyar nyelv a középiskolák számára 12.
Fráter Adrienne: PONS Gyakori hibák A-Z – Helyesírás
Fráter Adrienne: Érettségire készülök – Magyar nyelv és irodalom
Fráter Adrienne – Kottner Viktória: Érettségire készülök – Magyar nyelv és irodalom, középszint, szóbeli

Népszerű idézetek

Emmi_Lotta I>!

Kedves Diákok!

Első középiskolai nyelvtankönyveteket tartjátok a kezetekben, amely feleleveníti, összefoglalja és gazdagítja eddigi nyelvtani ismereteiteket. Az anyanyelv nem csupán egy tantárgy, hanem ember voltunk lényege, mivel általa tudunk kapcsolatot teremteni másokkal és közelebbről megismerni a világot. A nyelvi rendszer jeleit és szabályait tanulmányozva rádöbbenhetünk arra is, milyen logikusan felépülő és lenyűgöző szépségű a magyar nyelv. Az állandóság mellett azonban sokrétű változás is jellemzi, hiszen a világ fejlődése nyomot hagy az emberi kommunikáción. Elég, ha csak az új technikai eszközök megjelenésére és az ezekkel kapcsolatos kifejezésekre vagy a fiatalok által létrehozott modern nyelvi érintkezési formákra gondolunk. Nyelvtankönyvetekben mindezek az ismeretek és szempontok megjelennek. Ezenkívül nagy hangsúlyt kap a szövegértés és szövegalkotás fejlesztése is. Hiszen ezekre a képességekre az iskola mellett az élet számos területén szükségünk van, amikor például egy jó állást szeretnénk elnyerni, vagy számlát nyitnánk egy bankban. A könyvben lévő ismeretek elsajátítása pedig nemcsak az önérvényesítés szempontjából kiemelkedően fontos, hanem a sikeres érettségihez is kellő alapot nyújt.

A könyv négy fejezetének leckéi hasonló módon épülnek fel: 1. A felvezető, ráhangoló feladatok az általános iskolai vagy a saját nyelvi tapasztalatokból szerzett tudást elevenítik fel. 2. Az anyanyelvi ismereteket tárgyaló részben – a legfontosabb fogalmakat, meghatározásokat vastag betűvel, illetve sárga háttérrel emeltük ki; – a hatékony tanulást, megértést segítik a színes keretekben megjelenő – táblázatok, ábrák; – a nyelvi elemzést megkönnyítő magyarázatok; – nyelvhelyességi tanácsok; – a lecke témájához kapcsolódó érdekességek színesítik, gazdagítják a tanultakat. 3. A gyakorló feladatok az ismeretek elmélyítésén túl a nyelvi leleményesség, az önkifejezés fejlesztését segítik. A közösen, csoportban és párban elvégzendő feladatok alkalmat nyújtanak a társakkal való együttműködésre. Bizonyos feladatokban a hiányzó szavak, mondatok helyét kihagytuk. Ezeket a feladatokat azonban nem szükséges a könyvben megoldanotok, hanem átmásolva őket, a füzetetekben is dolgozhattok. Az egyes témaköröket összefoglaló oldal zárja, az emelt szintű érettségi tudnivalóit pedig a leckék végén találjátok. A tankönyv végén kapott helyet az új szakszavak jegyzéke. A könyvben *-gal jelöltük meg azokat a fogalmakat, amelyek a középszintű érettségi követelményrendszerében szerepelnek, **-gal pedig azokat, amelyek az emelt szintű érettségiében.

Bevezetés

Fráter Adrienne: Magyar nyelv 9. A középiskolák számára